Varde kommune - Skolestrukturen

Støt med din underskrift denne henvendelse til Varde Kommune:

BEVAR ALLE VORES VELFUNGERENDE SKOLER OG INSTITUTIONER!

De af kommunen nedsatte arbejdsgrupper har på forhånd været tvunget til at arbejde under det bundne kommisorium at finde en besparelse på 20 millioner.

Styregruppen  har siden udsendt tre skolestrukturforslag til forhøring. Styregruppen ønsker en højere kvalitet og vil endvidere skaffe penge til renoveringer af nedslidte skoler i Varde. Men deltagere fra arbejdesgrupperne kan ikke genkende deres egne forslag, og der er intet belæg for, at kvaliteten højnes ved at centralisere skoler til store kaserner samt etablere rene overbygningsskoler. Tværtimod ved man, at mindre skoler skaber forudsigelighed og trygge rammer i hele skoleforløbet, hvilket er afgørende for positiv læring.  

Lokal forankring giver lokalt medejerskab og skaber nye ansvarlige medskabende borgere!  

Nedlæggelser giver vrede frustrerede forældre, oprettelse af friskoler og dermed endnu færre børn i folkeskolen, end det faldende børnetal udløser  

Nedlæggelser giver skolebørn, der pendler ud af kommunen  

Nedlæggelser af folkeskoler og institutioner gør lokalsamfund med lang skolevej eller tvungen forældrebetaling uinteressante .

Nedlæggelser nedsmelter lokalsamfundene og dermed udvikling af Varde Kommune  


Kaj Aage Jensen/Niels J. Nielsen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Kaj Aage Jensen/Niels J. Nielsen tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...