Borgere mod motorvej Vamdrup, Gamst, Andst, Revsing, Gesten, Staushede og Bække

Vi er imod en ny motorvej der ifølge Vejen, Kolding, Haderslev og Billund kommunes oplæg skal gå tævs igennem eller meget tæt på bl.a Vamdrup, Andst, Gamst, Revsing, Gesten, Staushede og Bække.

- Motorvejen skal aflaste E45, hvis den går af ruten foreslået af Billund, Kolding, Harderslev og Vejen, viser undersøgelser den kun vil lette ca.8-10% og den løser derfor ikke problemet den er ment til at skulle løse.

- Den lave procent for aflastning af E45, giver anledning til at løse problemet hvor det er fremfor at anlægge ny motorvej så langt væk.

- Strækningen fra Vejen til Bække befinder sig på en højderyg, hvilket vil gøre støjen mere markant og give stor gene i området.

- At ligge en motorvej vest om alle de små samfund, i et område med markant vestenvind, vil give øget støj gener.

- Øget saltning vil gå i grundvandet, i bl.a vejen området er vandet utroligt godt og rent, men det vil med tiden tvinge privat til at skulle tilkobles vandværk og dermed også påtvinge private væsentlige udgifter.

- I vores områder er der utroligt meget natur og dyreliv. Der kan bl.a Gamst Søenge som der for nyligt er blevet brugt mange millioner på at genetablere, Staushede Plantage, Øster Gesten skov , Gesten Kær, Gesten Å, Kildevæld som er et udspring af Kongeåen, Tunneldalen ved Andst, og tranekær mose og mange flere.                                                                                                      Vi har i disse områder et stort antal af dokumenteret dyreliv og bl.a stort antal af frede dyreliv, såsom:          

-Storke ( i foråret viste et par sig jævnligt omkring Gesten Kirke.)

-Traner (ynglende par og mange af dem i området omkring staushede og tranekær mose)                                  

-Svaner (om vinteren et meget stort antal op langs Vanggårdsvej helt til Staushede)                                          

-Oddere ved Gamst Søenge.                                                                                                                  

 -Grævlinge i flere område og ved Gestenvej/vanggårdsvej. Her er gentagende gang observeret levende grævlinge og til tider også fundet påkørte grævlinge.

-Isfugle og mange flere.                                                                                                                                                   

-Der er enormt stor antal fra råvildt og kronvildt i hele området.                                                                            

-Bække har bl.a. Violetrandet Ildfugl og Østlig turteldue hvilket tidligere er dokumenteret på fugleognatur.dk

-Der vil være store omkostninger forbundet ved at anlægge tilkoblingsanlæg mellem Gamst og Vejen, da området her er "bundløst" dengang Esbjerg motorvejen blev anlagt voldte det enormt store problemer og gave en kæmpe extra udgift og en væsentlig forlængelse af arbejdstiden. Ligesom som der uvis hvor stort et område både syd og nord for der er sådan.

- Der er mellem Vejen og Gesten intet mindre end 3 gravhøje hvorom der er fredet ligesom det kommer tæt på bl.a kirken. Hvilket den også vil berør i de andre små byer.

- Istedet for den fine befolknings-tilgang, som der kan mærkes i flere af de små landsbyer vil motorvej tæt på lukke tilvægsten ned og give flugt og dermed stavsbinde folk til deres huse.

-Øget tilvækst i Vejen kommune må ses som begrænset da Vejen kommune allerede har motorvej og intet mindre en to afkørselssteder ved Vejen samt der er ved Brørup og ved Holsted. Det virker mere som politisk spil.

-Flertallet der bor i disse områder har valgt at bo netop her for at få naturen og roen tæt på.

 

Vi skriver under for at undgå motorvejen!!

 

Skriv gerne en kommentar hvis du har noget vigtigt der bør noteres.

 

 

Facebook