BevarAsgaard

TAK FOR UNDERSKRIFTERNE - DE HAR GJORT EN FORSKEL! - VI FORTSÆTTER INDSAMLINGEN

Ved SBU-mødet 7. marts valgte udvalget at udsætte beslutningen om, hvor der skal findes besparelser på budgettet i 2017 og de kommende år. Vi afventer mere information, men opfordrer fortsat alle indskolingsforældre til at skrive under.

Forældrene fra 0.-2. årgang på Himmelev Skole har sendt denne besked til SBU i Roskilde Kommune:

Til medlemmerne af Skole- og Børneudvalget i Roskilde Kommune

Claus Larsen (A), Mads Ravndrup Thomsen (V), Poul Andersen (A), Bente Dieckmann (A), Jeppe Trolle (B), Karsten Lorentzen (O) og Henrik Stougaard (Ø)

Forældrene i indskolingen på Himmelev Skole henvender os til jer, da vi med stor beklagelse kan læse, at Skole- og Børneudvalget skal behandle forvaltningens forslag om at etablere fælles SFO og indskoling på Himmelev Skole. Vi mener, at det er en klar forringelse af SFO-tilbuddet og de kommende 0.klassers undervisningsmiljø.

Her følger vores bekymringer vedrørende etableringen af fælles SFO og indskoling på Himmelev Skole:  

1.     Himmelev Skoles indeklima overstiger grænseværdierne markant

Skole – og Børneudvalget besluttede den 3.marts 2015, at gennemføre indeklimarapport på 11 skoler i Roskilde Kommune. Resultaterne af denne undersøgelse viser at Himmelev Skole har alarmerende høje grænseværdier for CO2. Kombinationen af dårligt indeklima og mange små undervisningslokaler forringer elevernes forudsætninger for læring og trivsel. Tiden væk fra skolens miljø gennem ophold på SFO er derfor en væsentlig faktor for at aflaste eleverne for den høje CO2 koncentration og temperaturer på op til 29,5 C i skolens lokaler[1].    

2.     0. klassernes tilbud forringes væsentligt

Lilleskolen på Himmelev Skole tilbyder i dag lokaler til tre 0.klasser samt et fælleslokale i samme bygning. Det er overvældende for mange børn i 5-6 årsalderen, at forlade et trygt børnehaveliv og starte på en skole med over 800 elever. Lilleskolen tilbyder en tryg start på børnenes skoleliv og et inkluderende læringsmiljø gennem et overskueligt miljø i selvstændig bygning. Konsekvensen ved at etablere fælles SFO og indskoling for 3. årgang i Lilleskolens lokaler på Himmelev Skole, er at 0.klassernes skolestart forringes markant, idet de fremover vil skulle have klasselokaler på samme gang som 1. og 2. årgang.

3.     Det attraktive SFO-tilbud til 3.klasserne forsvinder

3.klasserne på Himmelev Skole har brug for et attraktivt SFO-tilbud for at fastholde deres interesse for at gå i et fritidstilbud. Er tilbuddet ikke attraktivt risikerer vi, at 3.årgang ikke fortsætter i klub.                                                                                                    

På SFO Asgård har børnene en bred vifte af udviklende fritidsaktiviteter, som afspejler SFO’ens høje børnetal. Forslaget om fælles SFO og indskolingslokaler resulterer i lukning af attraktive værksteder for børnene, og et SFO tilbud i deres klasselokaler, på få kvm2, i et dårligt indeklima.   Vi står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores henvendelse.

[1] Kilde: Notat: Resultater i indeklimaundersøgelser, Velfærdssekretariatet 27.maj 2015

Vi beder jer vente med deling via Facebook osv. til underskrifterne er afleveret til SBU 7. marts


Bettina Rasmussen og Andreas Brandrup Elkjær    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Bettina Rasmussen og Andreas Brandrup Elkjær tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...