Nej tak til etablering af en letbane gennem Kongens Lyngby!

BEMÆRK:  Efter opstart af underskriftindsamlingen er initiativtageren blevet bekendt med, at der under møder i Letbaneselskabet for mere end to år siden er sket fremlæggelse af alternative linieføringer for letbanen på Ring 3 således, at letbanen i overvejende grad bliver ledt uden om Lyngby centrum. Disse alternative linieføringer er blevet afvist fra Letbaneselskabets side med begrundelsen at sporlængden ville blive længere, hvilket ville kræve indkøb af ekstra sporvogne. Fra Letbaneselskabets side er det blevet fremført, citat: "at dette vil politikerne ikke gå med til at bevillige". Spørgsmålet er, om man fra Letbaneselskabets side overhovedet har spurgt politikerne?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Vi er en række borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune, der frygter for konsekvenserne af en letbane gennem Lyngby Centrum.

Hvorfor skal vi egentlig have en letbane? Politikerne i Lyngby-Taarbæk Kommune, der er varme fortalere for en letbane glimrer med deres fravær, når de kan møde lyngbyborgerne. Hvorfor? Er deres argumenter for dårlige.

Hvad er de økonomiske konsekvenser, for slet ikke at tale om de trafikale. Den befolkningstilvækst, der foregår i København vil omegnskommunerne gerne have en andel i. Derfor har Folketinget udtrykt ønske om, at der skal etableres en infrastruktur, f.eks. i form af en "sporbærende bane" ført igennem disse kommuner for at der kan ske en byudvikling i disse kommuner. Loven er vedtaget i 2014, men moderne trafiksystemer, f.eks Malmøs eldrevne busser, har allerede gjort en sporbærende letbane håbløs umoderne. Lyngby er stort set udbygget, og man må spørge sig selv, hvorfor Lyngby's borgere i stor grad skal afholde udgiften for at betjene f.eks. DtU? Sidstnævnte burde være et rent anliggende for Staten!

Lyngby har i modsætning til de andre omegnskommuner en gammel bykerne, som er værd at bevare og værne om. Skal en letbane virkelig have lov til ødelægge den sidste rest af funktionalitet i trafikafviklingen gennem Lyngby, ved at mase sig ned ad Buddingevej og igennem bymidten med ophæng af ledninger etc. Byrådet foreslår Klampenborgvej gjort til gågade ud for Magasin/Lyngby Storcenter. Set i lyset af de økonomiske konsekvenser, med en rampe ned til p-kælderen under storcentret, omlægning af Firskovvej ud til Jægersborgvej og andre narrestreger vil det være uoverskueligt, også for politikere. Det bliver dyrt, rigtig dyrt, men hvor dyrt er der ingen, der har fortalt eller vil fortælle os. Og kan vi forvente os andet end endnu flere trafikpropper omkring Lyngby?

Fra flere sider er der udtrykt ønske om at få beslutningen om en letbane gennem Lyngby til folkeafstemning i Lyngby. Dette har et flertal i Byrådet afvist! Der kunne uden nævneværdig udgift have været afholdt denne folkeafstemning i forbindelse med EU-afstemningen! Var fortalerne for letbanen gennem Lyngby bange for at se befolkningens holdning?

Vi er nu flere der finder at tidspunktet inde til at tilkendegive overfor politikerne i Lyngby-Taarbæk, hvad vi mener om en letbane gennem Lyngby. Vi ønsker naturligvis ikke at forhindre andre kommuner i at træffe fatale beslutninger. Dette må de selv tage konsekvenserne af.  

Til de læsere som er tvivlende og som fortsat tror på fortalerne for letbanen gennem Lyngby kan jeg tilføje:

Læser man i Produktivitetskommisionens ”Rapport nr. 5 – Infrastruktur” bliver man en hel del klogere, for her står, citat:

Side 39:

"Finansministeriet anbefaler, at projekter kun vedtages, hvis nutidsværdien af gevinsterne er større end nutidsværdien af omkostningerne set over projektets tidshorisont. Det gælder for projekter, hvor afkastet er over fire pct. De analyserede projekter er opdelt i fire kategorier, jf. tabel 3.1."

Side 41:

"Et eksempel på et nyere projekt, der er politisk vedtaget på trods af, at det er meget urentabelt, er letbanen langs Ring 3 i København. Den er vurderet til at have et negativt samfundsøkonomisk afkast og er vedtaget, selvom der blev anvist et alternativ i form af en højklasset busløsning med et bedre samfundsøkonomisk afkast."  

”DtU-Transport” i Lundtofte har oplyst, at det samfundsøkonomiske afkast er vurderet til at være +6% pr. år for en højklasset busforbindelse "Ishøj-Lundtofte" (svarende til "Malmø-modellen")!  

For at sikre, at Lyngby fortsat vil være en charmerende og levende by, og med stor trafiksikkerhed, vil jeg opfordre alle borgere i Lyngby-Taarkæk Kommune, at give deres stemme tilkende overfor vore politikere "mod Letbanen gennem Lyngby".

Tak!

Bemærk:

Det er kort efter opstart på underskriftindsamlingen gået op for initiativtageren, at politikernes ønske om en "letbane på Ring 3" kun er første fase på et letbane-net, der skal dække det meste af Storkøbenhavn! Underskriftindsamlingen henvender sig derfor ikke kun til borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune, men til alle i hele Hovedstadsregionen! 

De der læser dette, bør informere alle venner, bekendte, naboer etc. således, at informationen om letbane-nettet kan blive kendt. Politikerne prøver at snigløbe borgerne ved alene at tale om en "letbane på Ring 3"!

Underskriv denne indsamling


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Facebook