Imod ny folkeskolereform

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Imod ny folkeskolereform.


Gæst

#1

2013-02-02 18:34

Jeg er lærer, og jeg ser IKKE visdommen i ny skolereform.

Gæst

#2

2013-02-02 22:40

Har man tænkt over, hvad en heldagsskole vil gøre ved børnenes hobbyer og fritidsinteresser? Heldagsskolen vil ikke - i hvert tilfælde foreløbigt - kunne levere violinundervisning eller fodboldtræning på et niveau, der tilnærmelsesvist ligner musikskolernes og fodboldklubbernes! Er disse kompetencer overflødige? Der er intet evidens for, at det faglige niveau vil højnes med flere timer i skolen, dertil skal lægges, at børn i dag jo også tilegner sig vigtige kompetencer i deres fritidsliv - socialt, sportsligt, musisk osv. Jeg forestiller mig, at skolereformen vil være en bedring for den lille gruppe af folkeskolebørn, der i dag har særlige faglige udfordringer i skolen, og mangel på fritidsaktiviteter. Men hvad med de øvrige måske 90%? Hilsen en skuffet forælder...

Gæst

#3

2013-02-07 07:35

Som en af vores tre sønner siger: vi har ikke brug for flere timer, men bedre lærere...

Gæst

#4

2013-02-10 16:02

måske har man brug for flere skoler som bakkes op af interesserede forældre som tager fagfolkenes ord for gode varer og som accepterer konsekvensen af ens barns opførsel

Gæst

#5

2013-02-10 22:53

Det er dokumenteret grundigt at børn ikke får noget ud af flere undervisningstimer i sig selv, og jeg mener, det er forkert, at børn skal være i skoler i "fritiden" også. De skal have lov at lege frit og få identitet gennem valgte fritidsunteresser. Går til gengæld ind for flere muligheder for mindre holddannelser gn fx tolærerordninger og timer til lektielæsning efter behov. God ide at skabe bedre muligheder for det i skolen. Lad børn være børn og respekter forskellen på det at være professionelle og det at være forældre og lad os bevare muligheden for at være sm med sine egne børn om eftermiddagene.
Camilla G

#6 Bevar børnenes barndom

2013-02-17 22:58

Skolereformen er et overgreb på børnenes barndom. Farvel frihed og goddag til voksenstyrede aktiviteter i 37 timer. I øvrigt vil det slagte de ellers velfungerende fritidshjem, som nu er en oase af lyst, leg og læring i bedste konstellation. For mit vedkommende tager jeg mine børn ud af folkeskolen, hvis reformen vedtages som i oplægget. Trist!!

Gæst

#7

2013-02-22 18:05

Jeg er både lærer og forælder til to børn i folkeskolen og et, snart to, i privatskole. Sidstnævnte grundet en ovenfra gennemtvunget skolesammenlægning med for mange negative konsekvenser for hhv. min ældste datter og min yngste søn. Hvis ikke den sammenlægning havde fundetsted, havde min ældste datter fortsat sin skolegang i folkeskolen og.min yngste søn var startet i samme folkeskole.
Nu er jeg glad for at have disponeret på denne måde - for hvis denne reform bliver gennemført som skitseret, så bliver de to, som lige nu går i folkeskolen, flyttet så hurtigt det overhovedet lader sig gøre!!! De skal IKKE have deres barndom smadret af en regering, som er totalt fikseret på boglige egenskaber (jf. alle de obligatoriske latterlige tests børnene oversvømmes med) og som på ingen måde har forståelse for alle de mange elementer, lærerjobbet indeholder og ej heller gør nogen indsats for at sætte sig ind i det for alvor.
Tidsstyring, kontrol og sparekniv - det er de redskaber, der er på bordet, og på vegne af mine børn og mig selv siger jeg pænt, men bestemt: Nej tak!
jessin

#8 på tide

2013-02-23 21:09

Det er på tide der kommer en ny reform. og jeg synes at tankerne bag at fokusere på læring fremfor ren konfrontation som udløser forberedelsestid, gfiver det rigtige fokus. Der bør gøres op med den detalje tids/time/forberedelsestyring, som pt skaber ufleksibilitet og incitament til laveste fællesnævner. det vil være meget bedre hvis skolerne fik en fælles pulje og lærerne og lederne indenfor den skulle løse de opgaver som defineres. jeg synes også at det er rigtig set at få aktivitets timer integreret i undervisningen - det giver gode muligheder for at skabe aktionbaseret/cooperative læring og øge fokus på øge børnenes egne kompetence og ansvar for læring. jeg mener at både lærer og børn vil få en bedre og sjovere hverdag. så det at gøre op med egen arbejdstidsregler og sørg for at et fokus på at skolen har et fælles ansvar i stedet for et fokus på hvordan lærerne nu engang skal opfylde sine timer. tidsstyring og kontrol vil blive mindre. så jeg vil anbefale at udfordringen bliver taget op og lærerne bruger deres gode energi og gode faglighed til at udnytte denne mulighed for at lave en super folkeskole.


Gæst

#9

2013-02-24 20:20

Mon politikerne har kigget på de skoler, som vores børn skal opholde sig i hele dagen - de har skreget på istandsættelse i årevis og er slet ikke bygget til at være heldagsskoler fra BH til 9. kl. - det er synd for børnene.
Maj

#10 Re: på tide

2013-02-25 21:26

Som lærer kan jeg afsløre, at vi er mange, der gerne vil levere spændende og varieret undervisning med bl.a. brug af praktiske aktiviteter, som du efterlyser. Vi gør det faktisk allerede i den udstrækning, det er muligt. Som lærer kan jeg nemlig også afsløre, at den afvekslende, praksisbaserede undervisning er ekstra forberedelseskrævende. Så løser det jo ikke 'problemet' at skære i forberedelsestiden, hvilket er forudsætning for den reform, du bakker op om. Dit - og Antorinis - ønske og opfattelse af virkeligheden er meget fin. Det lader sig bare ikke gøre inden for de rammer, I er villige til at stille op.

#8: jessin - på tide 

 


Gæst

#11 Nyt blod!

2013-02-28 21:44

Hvis folket ikke vil ha det, burde staten jo bare droppe det, de er vel stadig til for folket, og ikke omvendt?
Tror der er brug for nyt blod, skolerne så vel som vuggestuer, børnehaver, SFO`er og klubber. Ikke fordi jeg ikke mener man skal bruge den mest kvalificeret, men pt. Sidder der alt for mange steder, pædagoger, lærere osv som er fuldstændig udbrændte, og som på en go dag sidder med 5 børn på systuen. Det nye tider, også når det gælder ungerne, så der skal være nogle omkring dem der rent faktisk prøver at forstå dem, og ikke køre dem igennem som kvæg.

Gæst

#12 Re:

2013-02-28 22:18

#1: -

Kunne man ikke forestille sig at lærere og pædagoger deltes  om heldagsskolen og at lærerne beholdte det oprindelige timeantal og ind imellem timerne når børnene var sammen med pædagogerne for at dyrke idræt eller lave lektier havde deres forberedelsestid?


Gæst

#13

2013-02-28 22:20


Gæst

#14

2013-02-28 22:20

Vil du have velforberedte lærere, veluddannede lærere og motiverede lærere, så må du være imod en ufinancieret skolereform, der tvinger børn til at lære mindre på mere tid.
Cato

#15 Re: Nyt blod!

2013-02-28 22:45

Det er ellers en flot generalisering af lærere og pædagoger du stiller op der.

 


Gæst

#16

2013-02-28 23:37

Kvalitet i stedet for kvantitet fra lærerne. Tid til fritid og frihed til børnene.
Møgreform!!!!

Gæst

#17

2013-03-01 07:23

Hjælp børnene, ellers får de dårligere undervisning!!!

Gæst

#18

2013-03-01 08:24

Det er vigtigt, at vores børn får en ordentlig uddannelse. En ordentlig uddannelse skal bl.a. forberedes. Desuden starter grønthøsteren denne gang hos lærerne. Hvem ryger derefter? Det er i alles interesse at agere nu!
Kj

#19 Re:

2013-03-01 08:37

#4: -  

 

Dem er der masser af - fremover kommer der så til at mangle fornuftige rammer, hvori børnene udvikles og trives - også sammen med forældre og venner og meningsfuldhed fritidsinteresser :(
KJ

#20 Re: Re: Kunne man ikke forestille sig....

2013-03-01 08:47

#12: - Re:  

 

Jo, det kunne man måske godt - spørgsmålet er, hvorvidt det ville give et bedre børneliv, højere fagligt udbytte og ikke mindst mulighed for at dyrke andre fritidsinteresser som fx. teater, dans og musik m.m. sammen med andre, der brænder for samme særinteresse???

Gæst

#21 Re: på tide

2013-03-01 08:58

#8: jessin - på tide 

 

Interessant at du i din retorik bruger ordet "konfrontation" om tiden sammen med eleverne... Så har vi jo ligesom fået placeret dit syn på undervisning.
Michael Bang

#22 Jeg er ikke lærer, men synes ikke man bare skal piske lærerne flere timer ind i klasserne

2013-03-01 09:18

Og hvis man endelig skulle gøre det, så burde man forholde sig mere proaktivt til, hvordan fx forberedelse og evaluering af undervisning kunne effektiviseres. Hvis læreren i forvejen er presset i dagligdagen, så er kuren ikke mere arbejde og flere krav, uden nogen som helst fair form for anvisning af, hvordan det skal kunne lade sig gøre.

Gæst

#23

2013-03-01 10:36

Det kan ikke være rigtigt at staten skal ligge beslag på vores børns fritidsliv, slet ikke når der ikke tænkes kvalitetsundervisning med velforberedte lærere ind i konceptet , for slet ikke at tale om ordentlige fysiske rammer. Skal 26 elever virkelig stuves sammen små lokaler i op til 37 timer om ugen med lærere, der ikke får nok tid til at forberede sig, for slet ikke at nævne tid til at inkludere 2-3 elever med ADHD eller andre diagnoser.
Anonym 2

#24 Re: Det var da en frygtelig ignorant udtalelse at komme med.

2013-03-01 11:29


Gæst

#25 Hvis bare de kunne dække de timer de har nu

2013-03-01 13:45

Jeg ville bare være glad hvis de rent faktisk kunne dække de timer børnene er sat til at have nu med kvalificeret undervisere. Vi har så mange fri-timer, vi snart ikke tæller mere. Skulle vi være heldig at få en vikar, så vil jeg slet ikke udtale mig om kvaliteten af samme
Øv for en møg reform