Mest populære underskriftsindsamlinger i sidste måned

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nej tak til boliger og aktivitetspark på Engvej, Dragør

Nej tak til boliger og aktivitetspark på Engvej - Bevar Bydelsparken!   Hvad er det, der gør, at vi holder af Dragør?   Er det ikke netop de grønne områder, Øresund, markerne som man skal passere, før man kommer til beboelsesområderne og de frie grønne områder ind imellem boligerne.   Venstre, Liste T, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet vil nu bygge boliger og en ’aktivitetspark’ i et af de mest benyttede grønne åndehuller på Engvej.   Dragør er ved at ændre karakter, så man snart ikke kan k

Oprettet: 2020-06-20 Statistik

Indsigelse mod kommende solcellepark i Mou

Aalborg Kommune er i gang med en kommuneplanrevision 2021. Planen er i høring frem til den 6. august. En del af den plan indeholder udpegninger af områder i kommunen, som er egnet til store solenergianlæg. Et af de områder, som er udpeget til et sådan solenergianlæg, er området syd for Mou mellem byen og Lille Vildmose. Her er der udpeget et området på 128 hektar. Vi undrer os over udpegningen af dette område til anlæg, da Lille Vildmose og deres Natura 2000 område ikke ligger mindre end få kilo

Oprettet: 2021-07-22 Statistik

Haslev: Underskriftindsamling for at stoppe omfartsvej øst om Haslev. Prioritering af natur, Nordvendte ramper, økonomi og borgere

Bevar naturen! Underskriftindsamling for at stoppe omfartsvej øst om Haslev. Prioritering af naturen, Nordvendte ramper, økonomi og borgere Husk at bekræfte jeres underskrifter på den mail i modtager efter i har afgivet jeres underskrifter  Vigtigt, vigtigt, vigtigt Kære Borgere i Faxe Kommune. Vi beder om 2 min. af jeres tid til at få stoppet Faxe Kommunes plan om at etablere en omfartsvej øst om Haslev.  Byrådet har ved et spinkelt flertal besluttet at bruge minimum 50 mio. kroner til at anlæg

Oprettet: 2021-05-05 Statistik

Mistillid til leder i Eventyrhaven i Lindved.

Efter forældremødet onsdag d 15/9-2021 i Eventyrhaven, har vi som forældregruppe svært ved at se hvordan tilliden til Daginstitutionsleder Georgette Gabel skal kunne genopbygges igen. Vi ønsker derfor at hun får sin afsked fra Eventyrhaven.  

Oprettet: 2021-09-16 Statistik

Oprette MatFransk og BioSamf studieretninger på gymnasier.

Jeg vl gerne gøre det muligt for os elever på skanderborg gymnasium og andre ungdomsuddannesler at tage studieretningerne Matematik A med Fransk A og studieretningen Samfundsfag A med Biologi A. Disse studieretninger har relavans i det moderne samfund da biologi og samfundsfag går hånd i hånd når det kommer til klimakrisen eller covid-19. Det samme med Fransk og Matematik har relavans for international økonomi og politik.

Oprettet: 2021-09-14 Statistik

Grønne gader og mindre støj i fremtidens pipkvarter

Underskriftindsamling til dokumentation for pipkvarterets beboeres opbakning, til forskønnelse af området.

Oprettet: 2021-09-01 Statistik

Søskendegaranti i Middelfart Kommune

Vi ønsker at skabe en opmærksomhed omkring, at der i Middelfart kommune ikke er nogen søskendegaranti i daginstitutionerne/dagplejen. Dette gør, at mange familier ikke kan få deres børn i samme institution/dagpleje.  Vi ønsker at politikkerne, pladsanvisningen og øvrige indstanser i Middelfart Kommune får øjnene op for dette problem.  I kan hjælpe med at øge opmærksomheden ved at skrive under på denne underskriftsindsamling.    Ønsker I at læse mere om vores konkrete sag kan den læses her: https

Oprettet: 2021-07-03 Statistik

Ja til selvtræning i Gribskov efter samme ordning som før Corona

Gribskov Kommune fratager pensionisterne muligheden for at holde sig i form med selvtræning på daglig basis. Med ny ordning bliver træning på plejecentre for dyrt og ufleksibelt. Det kan ikke passe, at man bliver tvunget til at melde sig ind i Seniorcentret for at få lov til at bruge træningsfaciliteterne, og at man dermed kun kan træne på hold. Kommunen hævder, at selvtrænerne tager plads op for plejehjemsbeboere! Vi selvtrænere har aldrig set én eneste i træningslokalerne, - og hvad rengøring

Oprettet: 2021-09-07 Statistik

Bevar Fuglereden

Underskriftindsamling for at stoppe planerne om, at rive den bygning ned, som det gamle københavnske nordvest-kvarters værtshus Fuglereden ligger i.

Oprettet: 2021-07-22 Statistik

Beskyt naturreservatet Hirsholm v. Frederikshavn og drop de påtænkte kystnære havvindmøller kun 2 km derfra.

Med din underskrift støtter du modstanden mod 5 enorme kystnære havvindmøllers placering blot 2 km fra naturreservatet Hirsholm i det nordlige Kattegat udfor Frederikshavn. Der er tale om møller mellem 200 og hele 265 meters højde, noget nær verdens største. Hirsholm er et enestående naturreservat der har status som RAMSAR-område og NATURA 2000 Habitat- & Fuglebeskyttelsesområde, hvorfor placeringen af de store HAVvindmøller kun 6 km fra fastland, virker helt absurd. Der er masser af plads l

Oprettet: 2020-02-26 Statistik