Mest populære underskriftsindsamlinger i sidste måned

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Suverænitetserklæring for nationen Danmark

Synes du at denne suverænitetserklæring skal være grundlag for hvordan det skal være at leve i nationen Danmark?

Oprettet: 2020-11-30

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 63 62
Sidste måned 53 52

Forbyd salg og privat brug af fyrværkeri

117 fyrværkeriskader nytårsaften, heraf 34 øjenskader.I 17 tifælde blev politi og brandfolk angrebet af personer, som skød fyrværkeri efter dem.I mange andre tilfælde blev fyrværkeri affyret og sendt direkte mod privatpersoner.Og så bliver der i øvrigt affyret fyrværkeri længe før, det er tilladt den 27. december.Læg dertil, at fyrværkeriet for mange hvert eneste år et et helvede. Ældre tør ikke gå ud på gaden, personer med høreskader såsom tinnitus heller ikke. Og for mange dyr er nytåret også

Oprettet: 2018-01-01

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 3429 3369
Sidste måned 53 53

Nej til regeringens forslag til ny epidemilov

Protest imod regeringens udkast til Forslag til Lov om epidemier m.v. (epidemiloven)   Den danske befolkning har ikke givet samtykke til hasteændringerne i epidemiloven 17. marts 2020, som skete under foruroligende omstændigheder og tilsyneladende også på baggrund af falske forudsætninger. Flere af Folketingets partier har efterfølgende kritiseret, at ændringerne gav Sundhedsministeren alt for vidtgående beføjelser, som ikke kunne kontrolleres af Folketinget, men regeringen har nu fremlagt et fo

Oprettet: 2020-11-01

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 10460 10339
Sidste måned 52 52

Pas på hinanden - Også unge ramt af vold, misbrug, hjemløshed og psykisk sygdom.

Unge underprioriteres på socialområdet.  Det gælder blandt andet unge misbrugere, hjemløse, psykisk syge og unge voldsramte. Det kommer blandt andet til udtryk ved lange ventelister på ungdomsherbergene, mangel på psykiatriske bosteder og døgnbemandet misbrugsbehandling, og ved at der i dag kun findes ét krisecenter i landet som er målrettet børn og unge under 18. I SF Ungdom ønsker vi at passe på hinanden, også de unge som vi har tendens til at overse i dag. Derfor opfordrer vi dig til at skriv

Oprettet: 2020-10-30

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 69 69
Sidste måned 52 52

Kollektiv klage over Midttrafik-chaufførernes behandling af folk uden mundbind

Vi retter hermed som passagerer i Midttrafik samt statsborgere og skatteydere, der bidrager til en kollektiv trafik for ALLE danske statsborgere, en alvorlig klage mod den adfærd, Midttrafiks buschauffører siden ikrafttrædelsen af "Krav om Munbind m.v. i kollektiv trafik" har udvist over for passagerer, der ikke kan bære mundbind.  Undersindsamleren har 4 gange på en måned oplevet overfusninger, trusler og endeligt et korporligt overfald den 22.12.20 kl 17:27 som reaktioner fra chaufførerne på,

Oprettet: 2020-12-23

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 53 52
Sidste måned 49 48

Autorisation og beskyttet titel til alle med en professionsbachelor i ernæring og sundhed

Som det er idag, er det kun professionsbachelorer i ernæring og sundhed med studieretningen "klinisk diætist", som uddanner sig til en autorisation og en beskyttet titel. Vi er flere fra de andre retninger i studieordningen, som ønsker en autorisation og en beskyttet titel skal tilkomme alle uddannelsens retninger, da vi ellers kan have svært ved at få adgang til jobs udbudt til diætister med autorisation, på trods af stillingen ikke nødvendigvis er sygdomsbehandlende. Derudover kan man idag tag

Oprettet: 2018-05-02

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1124 1093
Sidste måned 45 45

Avedørelejren Høringssvar til lokalplan 469 - Indhold

Undertegnede tilslutter mig nedenstående høringssvar til lokalplan 469. Såfremt du repræsenterer en forening, må du meget gerne skrive hvilken forening i kommentarfeltet. Høringssvaret omhandler kun selve indholdet af forslaget. Der kan komme yderligere høringssvar, som omhandler andre aspekter ift. forslaget til lokalplan. Forslag til lokalplan 469 kan læses her: Forslag til lokalplan 469 Nedenstående er billeder af høringssvaret. Selve høringssvaret kan findes her: Høringssvar lokalplan 469 -

Oprettet: 2020-11-29

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 65 65
Sidste måned 43 43

Krav om bedre behandlingstilbud og opfølgning til spiseforstyrrede.

Kære Sundhedsminister og Danske RegionerHermed erklærer jeg min underskrift på skrivelse, som lagt i nedenstående link:https://drive.google.com/file/d/1khcLbmGTFBEUqZAieMILBVA5p1-EDVGy/view?usp=sharing Med min underskrift anerkender og understøtter jeg budskabet i det åbne brev og støtter op om budskabet såvel som skrivelsen.

Oprettet: 2020-10-26

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 145 144
Sidste måned 42 42

> Konverterede Elbiler JA TAK! <

En konverteret elbil er en bil, oprindeligt bygget som en benzin eller dieselbil, der gennem konvertering har fået sin oprindelige motor fjernet og erstattet med en elektrisk motor og batterier således at den er blevet til en ren 100% elektrisk bil i samme udstrækning som fabriksfremstillede elbiler. Det er en billig og resourcesparende måde at få en masse elbiler på vejene, der kan bruge vores grønne vindenergi og nedbringe vores behov for importeret olie fra Saudi-Arabien. MEN DESVÆRE er regle

Oprettet: 2016-06-25

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 461 458
Sidste måned 41 41

Lukning af fordør i busserne

Covid-19 smittetallet har længe været stigende og buschaufførerne udsættes for unødvendig smitterisiko, når passagerne stiger ind i bussen. Her er afstanden mellem passager og chauffør ca 20-30 cm i mange busser. For at passe på chauffører og passagerer henstiller vi til at fordøren igen lukkes, indtil der er styr på situationen omkring Covid-19.

Oprettet: 2020-11-22

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 240 239
Sidste måned 39 39