Den nye Kalundborgmotorvej skal støjreduceres ved Tømmerup

Stoej_Toemmerup.JPGIfølge Miljøstyrelsen (https://mst.dk/media/180448/vejstjvejledning3.pdf) er grænseværdien for vejstøj i boligområder 58 decibel (dB) i dagtimerne (kl. 7-22), mens grænseværdien om natten (kl. 22-7) er 48 dB. For rekreative områder, er grænsen typisk 53 dB i dagtimerne og 43 dB om natten.

Som kortet viser, vil Tømmerup imidlertid blive omfattet af et vedvarende støjniveau på 53-68 dB ifølge Vejdirektoratets egne estimater (https://www.vejdirektoratet.dk/projekt/kalundborgmotorvejen/stoej-og-arealkort). 

Borgere i Tømmerup og omegn og andre borgere med nær relation til området gør med deres underskrifter hermed opmærksom på, at vejstøjen ikke bør overstige Miljøstyrelsen grænseværdier, da det ellers vil medføre sundhedsrisici og gener for beboere i Tømmerup og omegn. Vi ønsker altså, at Vejdirektoratet støjreducerer motorvejen ud for Tømmerup.

Eftersom den nye Kalundborg-motorvej kommer til at passere forbi Tømmerup, der en landsby med en landsbykirke, opfordres desuden til, at der tages hensyn til kirkens særlige kulturelle og historiske betydning.

Endelig gøres der opmærksom på, at Tømmerup Bakker siden de første motorvejsplaner er blevet et fredet naturområde (https://www.dn.dk/media/99908/t%C3%B8mmerup-mfkn-afg%C3%B8relse-med-bilag.pdf). Eftersom fredede naturområder ifølge Miljøstyrelsen er særligt sårbare over for støj og andre former for forurening, bør der derfor tages ekstra hensyn til sådanne områder. 

For såkaldte stilleområder, der blandt andet omfatter kirkegårde og fredede områder i landdistrikter, anbefaler Miljøstyrelsen 45-50 dB, som altså overskrides.

Vejdirektoratet bør altså tage alle tænkelige støjreducerende midler i anvendelse ud for Tømmerup af hensyn til både natur, kultur og beboernes sundhed.

Vejdirektoratet opfordres til at vælge en motorvejsløsning under terræn på strækningen ud for Tømmerup, som det oprindeligt var planlagt (https://www.vejdirektoratet.dk/sites/default/files/publications/rute_23_skovvejen_regstrupkalundborg.pdf). Selvom motorvejen i det nye udkast er flyttet lidt længere væk fra Tømmerup end i det oprindelige udkast, vil støjniveauet i Tømmerup og omegn – ifølge Vejdirektoratets egne seneste estimater (https://www.vejdirektoratet.dk/projekt/kalundborgmotorvejen/stoej-og-arealkort) langt overstige Miljøstyrelsens anbefalinger.

Trods hensynet til udsyn til kirken kan en 8 meter høj støjvold overvejes som en alternativ mulighed. Endelig opfordres Vejdirektoratet til at tage alle andre tænkelige støjreducerende tiltag i anvendelse – dvs. støjskærme, støjreducerende asfalt og reduceret hastighed på strækningen ud for Tømmerup.

 

Opdatering efter vejdirektoratets informationsmøde i Svebølle den 25. maj 2023:

Det fremgik af Vejdirektoratets (VD) gennemgang på mødet, at VD ”påtænker” en 8 meter høj støjvold ved Tømmerup. Adspurgt i spørgetiden kunne VD ikke oplyse, om ”påtænker” betyder, at det er en beslutning eller en løs overvejelse.

Efterfølgende spurgte undertegnede en af VD støjeksperter på mødet, om effekten af en sådan eventuel støjvold, men det kunne vedkommende ikke oplyse, og fastslog, at det ville VD ikke få tid til at beregne inden høringsfristens udløb.

Medarbejderen, der til daglig beregner støj i VD’s projekter, mente dog, at effekten af støjvolden ville være begrænset, pga. afstanden til Tømmerup. Det er i tråd med flere af VD’s og Miljøstyrelsens redegørelser, hvori det også påpeges at effekten af støjafskærmning eller støjvold er størst lige bag ved volden/skærmen, og at det aftager med afstanden.

Grundet dette, så understreger vi vigtigheden af, at VD benytter støjreducerende asfalt på strækningen, idet det kan give en ”væsentlig støjreduktion på 6-8 dB” jf. https://www.asfaltindustrien.dk/Private/Asfalt-og-stoej/.

Vi fastholder samtidig opfordringen til, at VD benytter kombination af virkemidler (jf. https://www.vejdirektoratet.dk/sites/default/files/publications/stjreduktion_langs_veje.pdf side 8) på strækningen ud for Tømmerup i form af både støjvold, støjreducerende asfalt og nedsat hastighed.


Anne Wolfenberg og Peter W. Olsen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Anne Wolfenberg og Peter W. Olsen vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke dit telefonnummer offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...