Muligheden for at få tilskud til pasning af egne børn i Hvidovre kommune (KUN Hvidovre borgere)

Det skal være muligt at modtage tilskud til pasning af egne børn i Hvidovre kommune, hvis man fravælger brugen af andre pasningstilbud.

Som det er i dag, dækker kommunen op til 85% af udgifterne, når et barn optages i et dagstilbud. Det burde være sådan, at pengene følger barnet, således at det vil være muligt at få de 85% udbetalt som et tilskud til pasning af egne børn.

 

Begrundelsen for forslaget:

Forældre/omsorgspersoner bør have mere frihed til selv at vælge, hvilke pasningsmuligheder der giver mest mening i deres familie.

I dag er det allerede muligt at få tilskud til at ansætte en privat børnepasser med kommunalt tilskud. Denne mulighed bør også gælde barnets forældre.

Fordelen ved mit forslag vil kunne bidrage til at lette presset på institutioner. Flere institutioner kan i dag ikke leve op til pasningsgarantien på tilfredsstillende vis. Med den nye lov om minimumsnormeringer vil rekrutteringsudfordringerne nok også vokse.

Vi lever i en tid, hvor vi ser en stigende tendens til stress i samfundet, og fordelen ved dette forslag er også, at det kan have en positiv virkning på forebyggelse og reduktion af stress. Dette gælder både for de forældre, der længes efter en roligere hverdag sammen med deres børn, men også for institutionerne, der vil opleve bedre normeringer, når enkelte børn tages ud for at blive passet hjemme.

En anden fordel er også at give forældrene/omsorgspersonerne mulighed for selv at vælge, hvad der er bedst for deres børn. Samtidig giver man forældrene mulighed for at have mere tid med deres børn i de første år af barnets liv.

I gennemsnit får vi ikke særlig mange børn, så tiden forældrene skulle vælge at hjemmepasse behøver ikke være så mange år i forhold til et helt arbejdsliv.

Tilskuddet til hjemmepasning af egne børn må ikke betyde, at man ikke kan arbejde ved siden af. Ved at gøre det muligt vil en enlig forsørger også kunne klare sig som hjemmepasser i en periode. Dette betyder også, at der ikke skabes unødig ulighed med ordningen.

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Camilla Attazgharti vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...