Bak op om et godt liv med handicap i Viborg Kommune

I Danske Handicaporganisationer (DH) Viborg håber vi med denne underskriftsindsamling at skabe en stor opbakning til, at Viborg Kommune er et godt sted at bo, selvom man har et fysisk og/eller psykisk handicap.

Alle kan blive ramt af en ulykke eller sygdom, der skaber en funktionsnedsættelse af større eller mindre grad. Et godt velfærdsnet til borgere med et handicap er derfor ikke kun til dem, der har haft et handicap hele livet, men også for dig og dine nære, som har et handicap, der kommer til udtryk senere i livet eller får et funktionstab efter en ulykke eller et sygdomsforløb.

Viborg Kommune gør absolut gode ting for borgere med et handicap, men det er slet ikke nok. Der er brug for en langt større vilje fra Viborg Byråds side til at prioritere den nødvendige hjælp og støtte til borgere med særlige behov. Bliver denne gruppe prioriteret til at få den nødvendige hjælp og støtte til bedre at klare sig igennem dagen, så vil mange også kunne bidrage til samfundet i Viborg Kommune på deres egen skæve måde – til glæde for alle borgere.

 

I DH Viborg ønsker vi at fortælle om hverdagens realiteter for de borgere, som mærker konsekvenserne af Viborg Byråds prioriteringer.

Hos de borgere, der har mest brug for hjælp og som bor på et døgndækket botilbud, har det betydet, at ledsagelse til fritidsaktiviteter i nogle tilfælde er blevet overladt til pårørende. Der er dermed blevet skabt et A og B hold i denne målgruppe – de der har pårørende til at træde til og de der ikke har.

Ét af de tilbud, som Viborg Byråd på det seneste har snakket om at nedprioritere, men ikke har gjort det endnu, er at lukke nogle af de ikke-døgndækkede botilbud og i stedet give borgerne intensiveret bostøtte (pædagogisk støtte) i egen bolig. Tilbuddet er til borgere, der har brug for pædagogisk støtte til at klare de daglige opgaver som oprydning, rengøring, indkøb, madlavning, betale regninger, tage hånd om egen sundhed og ikke mindst skabe sociale relationer. Netop derfor bor de på et ikke-døgndækket botilbud, hvor hjælpen er tæt på i de vågne timer. Samtidig bor de sammen med ligesindede, som har de samme behov og udfordringer og dermed kan de hjælpe hinanden i det daglige.

De borgere, der er mere selvhjulpne og bor i egne boliger, men får bostøtte til diverse gøremål, må ofte nøjes med en halv times bostøtte om ugen til dagligdagens pligter. Pligter, som de fleste mennesker gør som en selvfølge, men som kan virke som en uoverskuelig bjergbestigning for denne gruppe af borgere.

En anden lille gruppe borgere er helt blevet svigtet af Viborg Kommune. Det er borgere, der bor i egen bolig og er ligesom dig og din nabo, men de har et fysisk handicap, der gør, at de har brug for hjælp til alle praktiske gøremål og personlig pleje. Nogle af de borgere må nøjes med hjemmehjælp et bestemt antal gange i døgnet til toiletbesøg, hjælp til madlavning, rengøring med mere. Derudover har borgerne 15 timers ledsagelse om måneden til indkøb, familie- og vennebesøg, en tur i biografen eller andre kulturelle oplevelser. De er altså overladt til sig selv i egen bolig i store dele af døgnet uden mulighed for at komme ud i den friske luft eller se andre mennesker – medmindre de har familie eller venner, der kan komme og besøge dem eller hjælpe med ledsagelse til aktiviteter.

De ovennævnte eksempler er virkeligheden for de berørte borgere og deres pårørende (hvis der er nogen). En virkelighed, som sjældent bliver påtalt i offentligheden og dermed tit er meget fjern for både byrådspolitikerne og Hr. og Fru. Viborg. Til gengæld var der stor mediebevågenhed, da Viborg Byråd i forsommeren 2023 prioriterede at nedlægge den psykiatriske fysioterapi. Et tilbud, der er blevet rost langt ud over kommunegrænsen og som mange eksperter, medarbejdere og berørte borgere prøvede at redde. På trods heraf valgte politikerne altså at nedlægge den psykiatriske fysioterapi med fuld bevidsthed om, at det vil skabe store konsekvenser for de borgere, der har brug for den psykiatriske fysioterapi til bedre at kunne klare sig selv i det daglige.

Så hvad bliver det næste, som Viborg Byråd nedprioriterer til fordel for noget andet? Bliver det lukning af de ikke-døgndækkede botilbud? Færre fritidsaktiviteter og dermed mindre frihed til borgere med et handicap? Eller nedlæggelse af Kløver Caféen, som er et tilbud i den beskyttede beskæftigelse, hvor borgere på førtidspension med et handicap kan tjene nogle håndører, men vigtigst af alt, være en del af en arbejdsplads. Kløver Caféen er samtidig et samlingssted for mange borgere med et handicap, hvor de mødes med ligesindede og kan købe et solidt aftensmåltid.

 

DH Viborg er bekymret for, hvordan et liv med handicap i Viborg Kommune ser ud om 10 år, hvis Viborg Byråd ikke prioriterer højere, at det skal være et godt sted at bo med et fysisk og/eller psykisk handicap.

Vi håber derfor, at du vil støtte denne underskriftsindsamling og på den måde være med til at vise byrådspolitikerne, at borgerne i Viborg Kommune bakker op om et godt liv med handicap i Viborg Kommune.

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift DH Viborg tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...