Hjemmepasningstilskud i Kolding Kommune - lad pengene følge barnet!  

Formålet med denne underskriftsindsamling er at gøre Kolding kommunale politikere opmærksomme på, at vi er mange som ønsker tilskud til hjemmepasning. Vi mener, der skal ydes tilskud til de forældre, som ønsker at passe deres børn hjemme. Dette skal ses som et alternativ til dagtilbud og fremgår af Dagtilbudslovens § 86.

I cirka 70% af landet kommuner ydes der tilskud til pasning af eget barn. I alle Koldings nabokommuner – Vejle, Fredericia, Middelfart, Vejen og Haderslev gives der tilskud. Sammen med Tønder og Ærø kommune er Kolding Kommune blandt de eneste tre kommuner i Region Syddanmark, som i 2023 ikke giver hjemmepasningstilskud.

Vi ønsker at lægge os i forlængelse den underskriftsindsamling som er startet 19. september 2019, og hermed skabe fornyet interesse og opdaterede underskrifter, som skal havne i hænderne på lokale politikere. Så hvis man skrev under på indsamlingen i 2019, er der altså intet til hindre for at gøre det igen. 

Hvad kan et hjemmepasningstilskud betyde for den enkelte familie?

Der kan være mange grunde til, at familier ønsker at passe et eller flere børn hjemme: Fleksibilitet i familielivet, hensyn til børn med særlige behov, dårlige oplevelser med dagtilbud, eller slet og ret et ønske om som forældre at være mere nærværende i børnenes dagligliv. Vores mål er ikke at overtale flere til at hjemmepasse - men derimod at give alle familier, som har et ønske om at hjemmepasse, bedre økonomisk mulighed for at gøre dette. Vi ønsker, at pengene skal følge barnet, så forældre kan træffe et frit og oplyst valg om deres børns pasning. Vi ønsker, at kommunen er til for borgerne - ikke omvendt.  

Hvad får kommunen ud af det?

Hjemmepasningstilskud i kommunen kan medvirke til at aflaste de i forvejen pressede og fyldte institutioner. Der er mange forældre, som har svært ved at finde plads og særligt i institutioner, som ligger i passende afstand fra deres bopæl. Kommunens politikere har derfor vedtaget midlertidige løsninger som en institutionsbus samt pavilloner for at leve op til pasningsgarantien. I samme ombæring har man indført en forsøgsordning med tilskud for op til 10 familier, som ønsker at passe eget barn hjemme. Denne ordning udløber dog 30. juni 2023, og de afsatte midler er i øvrigt opbrugt. 

Ved at indføre hjemmepasningstilskud bliver Kolding kommune mere attraktiv for børnefamilier, hvilket vil betyde, at flere vil blive boende i kommunen, og andre vil bosætte sig her. Det vil betyde flere skatteindtægter til kommunen, samt generel befolkningstilvækst. Vi er bekendte med adskillige familier, som på grund af det ikke-eksisterende hjemmepassertilskud enten er flyttet fra Kolding Kommune eller overvejer at flytte, samt potentielle tilflyttere, som har valgt at bosætte sig i en nabokommune i stedet. 

Bag denne indsamling står…: 

HJEM Kolding, er en nyoprettet lokalafdeling af HJEM - hjemmeforældrenes landsorganisation, som bl.a. kæmper for:     

- Tilskuddet følger barnet     

- Landsdækkende tilskudsordning med ens forvaltning og tilskudssats

- Mulighed for at have anden indtægt som tilskudsmodtager    

- Ret til deltidsstilling  

- Gøre muligheden for hjemmeliv almenkendt

- Skabe let tilgængelig og saglig oplysning om hjemmeliv     

- Sikre flere lokale netværksmuligheder   

- Tilbyde vejledning til både nuværende og kommende hjemmeforældre     

- Støtte forældre i hjemmelivets etableringsproces

- Sikre juridisk rådgivning om hjemmeliv

- Og meget, meget mere 

Se mere på: 

https://www.hjemlo.dk

Tilskudsordning i Kolding Kommune:

https://m.facebook.com/groups/452941221963635/ 

HJEM Koldings Facebookside:

https://m.facebook.com/groups/2405242199651024/ 

Litteratur:   

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/9852

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/flere-foraeldre-dropper-jobbet-og-bliver-hjemme-passe-de-mindste 

https://www.kolding.dk/om-kommunen/nyhedsarkiv/flere-pladser-i-vuggestuer-og-bornehaver/ 

Sørensen, Anne Kirstine, Moderland – når staten kupper børnene, Gads Forlag, 2020

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at HJEM Kolding vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke dit telefonnummer offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...