Bevar bakkerne. Støt naturen på Højbjerg Bakker

Vidste du, at Halsnæs Kommune vil bygge 74 rækkehuse på naturområdet bag Hundested Børnehus? 

I lang tid har vi været vidne til byggeriet på, den engang så naturskønne, Konvalvej foran Hundested Børnehus, og nu er turen desværre kommet til børnehusets baghave: De vilde, vidunderlige Højbjerg Bakker. Intet mindre end 74 boliger vil kommunen bygge lige der, på det område, som skaber så meget glæde og trivsel for os og vores børn. Midt i den fineste natur med masser af plante- og dyreliv

Argumentet lyder, at området har været byggemodnet og udlagt til byggeri i over 20 år. Ikke desto mindre mener vi, at man bør genoverveje beslutningen. Blot fordi området var på tegnebrættet for 20 år siden, behøver det ikke nødvendigvis blive gennemført. Vores viden om natur, klima og biodiversitet har ændret sig på den tid og det samme har naturens tilstand i området, hvorfor der i dag er mange flere grunde til at bevare den. 

Nu er vi derfor en gruppe forældre, der siger fra. Vi vil ikke bo i Hundested uden naturen! Sådanne åndehuller mellem boligområderne er med til at gøre byen særlig. Hvis de fjernes, så mister området lige netop det, som gør Hundested/Lynæs attraktiv.

Vi ved, at Halsnæs Kommune har et stort fokus på at tiltrække flere børnefamilier - og de skal vide, at vi er imod, at naturen ryddes til fordel for boliger.

Vi har samlet nogle af de utallige argumenter for bevarelse af området her. Hvis du ser dig selv i bare ét af nedenstående argumenter, er det så ikke nok til at skrive under?

 • Børnenes trivsel - Det er vigtigt for vores børns trivsel, at de har en nem, tryg og tilgængelig adgang til naturen i deres hverdag.
 • Bynær natur - For mange borgere i Hundested og Lynæs er Højbjerg Bakker det nærmeste større sammenhængende naturområde.
 • Tilflytning - Halsnæs Kommune ønsker at være en tilflytterkommune, men størstedelen af tilflyttere til kommunen flytter netop til kommunen på grund af den skønne natur. Hvis de få grønne områder, vi har tilbage, bliver fjernet, forsvinder kommunens særegenhed og incitamenterne til at flytte til kommunen. 
 • Natur & Biodiversitet - Det er ikke meningsfuldt at fjerne eksisterende vild natur i et land, som kun har 2% vild natur tilbage, Især ikke, hvis Danmark skal nå det mål, vi har tilsluttet os i EU, om at have 30 % vild natur allerede i 2030. Det går den helt forkerte vej. Halsnæs er kendt for sine særegne og ofte fredede dyre- og plantearter. I Højbjerg Bakker er der bl.a. en svamp, der kun er observeret her, samt det fredede markfirben og stor vandsalamander. 
 • Grøn korridor - Området fungerer som grøn korridor for passage af vildt/arter, hvilket er altafgørende for yngel, levesteder og biodiversitet.
 • Klima og bæredygtighed - Nybyggeri er en af de mest CO2 tunge aktiviteter, vi skal derfor ikke bygge for byggeriets skyld. Desuden fungerer den eksisterende natur som carbon lager. 
 • Økonomi - Det er langt dyrere at etablere nye naturområder end at bevare de eksisterende. Hvis det virkelig giver mening med nybyggeri, kunne man så ikke finde et sted at bygge, som ikke indebærer ødelæggelse af vild natur?
 • Kommunens historik - Vi er bekymrede over kommunens håndtering af byggeriet på Konvalvej. Vi har bl.a. set mangel på miljøvurdering, diesellækage og mangel på fungerende vildtkorridorer. Foreningen Bevar Naturen på Konvalvej/Højbjerg, har 4 gange klaget over kommunens håndtering af miljølovgivningen og har 5 gange fået medhold af klageinstanserne. Alligevel har kommunen fortsat arbejdet.

Hvis du vil hjælpe os med at bevare naturen i Højbjerg Bakker, og forhåbentlig sætte præcedens for andre naturområder i Halsnæs, så skriv dit navn herunder, så går vi videre til Halsnæs Kommunes Byråd med listen.

Hvis du vil vide mere om hvordan sagen på Konvalvej i Hundested er forløbet, kan du finde info på Facebook i gruppen Bevar Naturen på Konvalvej/Højbjerg

På vegne af naturen og børnene,

 • Morten & Christa, forældre til Luka & Ebba
 • Jeppe & Nana, forældre til Bjørn & Martha
 • Martin & Amanda, forældre til Karla & Viggo
 • Anders & Ulla, forældre til Folke & Harry

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Amanda Mide-Andersen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...