STOP Projekt Ringsted Go Green

NEJ til Projekt Ringsted Go Green, nej til kæmpe vindmøller, solcellepark, udvidelse af biogasanlæg OG etablering af industriklynge!

NEJ TAK, til projekt Ringsted Go Green!

Vi ønsker ikke, at vores hjem og landdistrikt bliver ødelagt og forvandles til et industriområde af projekt Ringsted Go Green, som ansøgt af BioCirc.

Projektet er alt for omfattende!

Det vil føre til stor forringelse af livskvalitet for mange af os som har valgt at bo i Ringsted Kommune - udenfor selve byen - i et håb om ”et fredeligt liv på landet" i aldeles skønne omgivelser med et enestående dyreliv af såvel almindelige som sjældne, og især fredede fuglearter. Det vil medføre store værditab på boliger, teknisk insolvens, stavnsbindning, ødelæggelse af manges borgers drømme og standse udviklingen i lokalsamfundet.

Ringsted har ikke brug for et projekt i denne størrelsesorden for at opnå målet med grøn omstilling. Projektets gigantiske vindmøller vil fremkalde sundhedsskadelig lavfrekvent lyd, andre lydgener, lysgener og skyggekast. Den enorme solcellepark er overdimensioneret og vil fuldstændigt plastre landskabet til. En udvidelse af biogasanlægget og etablering af en industriklynge vil udvikle lugtgener, øge risiko for ulykker og generere en enorm belastning af tung trafik døgnet rundt.

Lad os bidrage til den grønne omstilling, men på et realistisk og afprøvet grundlag, som ikke ødelægger livskvaliteten for de borgere, der har slået rod i Ringsted Kommunes skønne landsbysamfund.

NEJ TAK TIL RINGSTED GO GREEN!                                                                                                                         

Ringsted_Go_Green_-_oversigtskort.pngBillede over projekt Ringsted Go Green - markeret med rødt.

De orange cirkler viser forventet lugtgener fra industriklyngen og spredes omkring 7 km fra industriområdet

De blå cirkler viser det sundhedsskadelig lavfrekvente lyd der kommer fra kæmpe vindmøllerne og spredes 3 km fra vindmøllerne 


Modstander til projekt Ringsted Go Green    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Modstander til projekt Ringsted Go Green vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...