Bevar Midtgård - et økologisk formidlingssted

15/9-2023

Mange tak for alle jeres underskrifter og kommentarer– de har haft betydning. Underskriftsindsamlingen ophører fra i dag.

Der er nu indgået budgetforlig i Esbjerg med følgende beslutning vedr. Midtgård:  

Uddrag fra Esbjerg Kommunes ”aftale om Budget 2024-2027” ”3. Justering af dagtilbud- og skoletjenesten Myrthue Der er store udfordringer med kapaciteten i Esbjerg NV, og det er vigtigt, at forældre tilbydes pasning af deres børn i nærområdet. Derfor overdrages hovedbygningen ved Midtgård til Dagtilbud pr. 1. januar 2024, eller når det bliver nødvendigt i 2024 for etablering af en ny institution. Myrthues formidling og dyrehold på Midtgård forsætter i 2024 i de resterende rammer. Aftale om budget 2024-2027 Aftale om budget 2024-2027 5 4 Kultur & Fritidsudvalget skal i 2024 beskrive en fremtidig model, hvor borgerne fortsat har adgang til Midtgårds område. For at fastholde dyrehold undersøges i dialog med lokalområdet, om frivillige kan inddrages i pasningen af dyrene. Ligeledes skal der beskrives, hvordan formidlingen ved Midtgård vil være fremadrettet, da tilbuddet vil være anderledes end i dag. Dog fastholdes fokus på klima og økologi i formidlingen til de mindste. Afklaring af ovenstående findes i dialog med lokalområdets interessenter, Myrthue og Dagtilbud. Der skal laves beregninger på driften og behov for anlæg. Ideværkstedet ophører som en del af Myrthues udbud fra 1. januar 2024. Lokalerne overgår til Bakkeskolen.”

 

 

OBS.....

Mød op mandag d. 4/9 kl. 17.00 (Esbjerg Rådhus) og deltag ved byrådsmødet omkring 1. behandlingen af besparelserne i Esbjerg Kommune. 

 

Kræfter i Esbjerg Kommune ønsker at lukke Midtgård i sin nuværende form, stoppe formidlingen og fjerne høns, gæs, får, geder, grise og heste fra stedet. I stedet vil man omdanne bygningerne til en børnehave.
Med din underskrift tilkendegiver du, at du ønsker Midtgård bevaret i sin nuværende form, med naturformidling og levende dyr.

Her kan du få et indtryk af de oplevelser og læringer som tusindvis af børn og lærer/pædagog-studerende får hvert år:
https://www.facebook.com/landogby

 JV artikel: https://jv.dk/esbjerg/ups-kaempe-bommert-afsloerer-upopulaert-spareforslag-paradis-for-boern-og-dyr-paa-oekologisk-kommunalt-landbrug-skal-nedlaegges-i-sparerunde

 

Med Esbjergs beliggenhed i Nationalpark Vadehavet har byen en unik naturværdi og et rigt dyreliv, og det burde være en af kommunens stolteste opgaver, at sikre borgerne og fremtidige generationer retten til at opleve og lære om deres nære natur.


Hanne Kjærgaard Lehmann    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Hanne Kjærgaard Lehmann tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...