Mest populære underskriftsindsamlinger de sidste 30 dage

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Fælles Klimahandling i Roskilde Kommune

Kære kandidater, indbyggere og embedsfolk i Roskilde Kommune, Klimaet har brug for vores hjælp. Vi kan hjælpe ved at omstille vores samfund. Når vi hjælper klimaet hjælper vi os selv, hinanden og fremtidens indbyggere. Det kræver ambitioner, drømme og mod. Noget som mange har, men som man ikke kan eller skal stå alene med. Klimaet er et fælles ansvar, der kræver fælles handlinger.   Denne liste med anbefalinger er lavet af en håndfuld aktive medborgere, som har researchet og spurgt omkring sig.

Oprettet: 2021-10-10 Statistik

By-nært biogas i Hobro - nej tak

Med din underskrift, deltager du i protesterne mod en uigennemtænkt opførelse af et af landets største biogasanlæg umiddelbart nord for Hobro. En placering, der blev besluttet allerede i 2013 og derfor ikke tager højde for den udvikling, som Hobro og de omkringliggende byer har gennemgået efterfølgende.   Vi ønsker, at Hobro - også den nordlige del - og de omkringliggende byer fortsat skal være attraktive at bosætte sig i. Vi ønsker ikke yderligere trafikalt kaos i og omkring Hobro.          Hjæ

Oprettet: 2021-10-15 Statistik

Mistillidsvotum til den siddende bestyrelse ved Sjællandsgade Bad

Ved Sjællandsgade Bads generalforsamling 7. juni 2021, fik flere personer uden tidligere tilknytning til foreningen valgt sig ind i bestyrelsen med rekruterede stemmer. Badets ansatte og øvrige bestyrelse er blevet mobbet ud og mange af foreningens frivillige er utilfredse med de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. Som medlem af Foreningen Sjællandsgade Bad, slutter jeg mig med min underskrift hermed til kravet om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling for foreningen. Generalforsamlingens form

Oprettet: 2021-09-19 Statistik

Lad os sammen få sænket farten på Karlslunde Mosevej

Karlslunde Mosevej er en af Karlslundes mest befærdede veje, hvor folk kører ALT for hurtigt uden hensyn til andre mennesker, der går, cykler eller bor ved vejen. Det er ikke nyt, at folk er bekymrede for, at der bliver kørt så hurtigt på vejen. I mange år har kommunen ikke foretaget sig noget yderligere, på trods af flere ulykker ved hellerne og påkørsler af eksempelvis hegn grundet den høje fart. Men nu må det være nok! I morgen og eftermiddagstimerne er der høj aktivitet af biler, gående og c

Oprettet: 2021-10-05 Statistik

Indsigelse i forbindelse med fordebat for boligområdet i det vestlige Sdr. Tranders

Indsigelse Sønder Tranders 12/10-2021 Fordebat for boligområde i det vestlige Sdr. Tranders Aalborg kommune har bedt om indsigelse om i forbindelse med evt. udvidelse af lokalplanen i Sønder Tranders. Specifikt har kommunen spurgt om følgende: Vi vil gerne høre dit synspunkt: - Hvilke rekreative funktioner og indretning kunne du ønske dig i den grønne kile/vestlige område?- Hvordan kan den grønne afgrænsning af arealet se ud?- Hvad er din holdning til, at landsbyafgrænsningen udvides?- Er der

Oprettet: 2021-10-10 Statistik

Ja til folkeafstemning om letbanen i Odense.

Vi ønsker en folkeafstemning om Letbanen i Odense.   borgerindragelse er vejen frem.

Oprettet: 2021-10-03 Statistik

Viby J imod støjforurening!

I Viby J er vi mange borgere, der oplever en stigende støjforurening, hvor vi bor. Og både støjen og støjforureningen er faktisk meget værre, end man som udgangspunkt skulle tro. Støjforurening er med til at udvikle depression, stress, forhøjet blodtryk og faktisk også hjertekarsygdomme. Det er en væsentlig forringelse af ens livskvalitet at bo i støj og larm.  Heldigvis ser der ud til at være håb forude for Viby, og det vil vi kæmpe for. I den nye plan for Danmarks infrastruktur er der afsat

Oprettet: 2021-08-12 Statistik

NEJ til indhegning af Tisvilde Hegn!

På et møde i fagudvalget “udvikling by og land” i Gribskov kommune den 24. august blev der fremsat et forslag om at omdanne Tisvilde Hegn til en indhegnet (2,5 meter højt hegn) Naturnationalpark med udsætning af store græssere (bl.a. elge og kvæg). Forslaget blev heldigvis ikke stemt igennem, og som borger i Gribskov kommune, er jeg stærkt imod dette forslag. Jeg håber, at denne underskriftsindsamling kan vise politikerne, at der er stor modstand mod forslaget. En indhegning af Tisvilde Hegn med

Oprettet: 2021-09-04 Statistik

Afkriminaliser besiddelsen af Psilocybin (Magiske) Svampe

Europas mest hallucinogene svamp, 'spids nøgenhat', stortrives i Danmark. Svampen indeholder det aktive stof psilocybin - et såkaldt psykedelisk stof - som nylig forskning tyder på har et kæmpe potentiale for at behandle depression, samt hjælpe folk ud af deres nikotin- og alkoholafhængighed.  Den står stolt derude og svajer i den danske muld, i skovbryn og på åbne sletter, især hvor klovdyr græsser. Svampen er den stærkeste af sin art i Europa. Og i disse efterårsdage vandrer plukkelystne dans

Oprettet: 2017-09-20 Statistik

Bevar P6 Beat

P6 Beat leverer musik, lyd og stemning som ingen anden dansk radiokanal. Gennem dygtige værters viden og smag, føres man igennem et musikunivers af meget høj kaliber, uden at det bliver højtravende og isoleret. Og der er masser af diversitet, fra indie over gamle travere til metal. Der er plads til alle på P6 Beat, så længe de er nysgerrige, med åbent sind og med høje krav til dybde og kvalitet. Hvis vi mister P6 Beat, mister vi en af de sidste kanaler der tør gå andre veje end hvad licenser, p

Oprettet: 2018-09-18 Statistik