Underskriftsindsamling mod lukning af udflytterbørnehaver i Københavns kommune 2024

 Underskriftsindsamling mod lukning af udflytterbørnehaver i Københavns kommune 2024

 

Sagens kerne.

Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune skal den 19. juni 2024 stemme om en hel eller delvis nedlukning af 33 daginstitutioner i København - for størstedelens vedkommende allerede med virkning fra i 2024.

Ud af de 33 nedlukningstruede daginstitutioner er 17 af dem udflytterbørnehaver. Baggrunden for forslaget er ifølge Københavns Kommune, er der i dele af København er udsigt til faldende fødselstal i de kommende år med mange ledige pladser til følge i kommunens daginstitutioner samt et underskud på 60mio i budgettet.

Man har på denne baggrund set sig nødsaget til at nedskalere antallet af daginstitutionspladser gennem lukning af en lang række daginstitutioner som er fyldte, velsøgte og har masser af tilfredse børn og forældre.  Under et af Børne- og Ungdomsudvalgets indledende møder om sagen den 21.06.2023 fik Enhedslisten, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Alternativet føjet følgende til beslutningsprotokollen:

”Det, som forvaltningen lægger op til med princippet om ’transport, er, at en generel afvikling af udflytterinstitutioner og skovbørnehaver nu skal anses som et politisk mål i sig selv. Det kan vi ikke støtte, da vi mener, at der er behov for en bred vifte af forskelligartede dagtilbud i København for at sikre, at alle byens forskelligartede børn kan trives godt i deres institutionsliv. Udflytterbørnehaver og skovbørnehaver kan være rigtig gode og populære dagtilbud [….]” Af samme grund skulle busudgifter til udflytterbørnehaver i første omgang ikke tælle med i beregningen af hvor de største besparelser kunne realiseres.

Dette forbehold er sidenhen blevet kastet over bords anført af forvaltningen og den konservative gruppe med Jakob Næsager, Børne- og Ungdomsborgmester og forperson for Børne- og Ungdomsudvalget, hvorfor man nu vægter økonomi som det væsentligste (læs; eneste) kriterium for udvælgelsen af nedlukningsegnede børnehaver og direkte specificerer at 20 mio. af de i alt 60 mio., som søges fundet i besparelser, udgøres af bustransport til udflytterbørnehaver.

Der er sat 3 modeller til afstemning den 19. juni 2024 i Børn og ungeudvalget.

▪ Model 1. Alle forslag med 33 berørte daginstitutioner (65,1 mio. kr.)

▪ Model 2. Forslag med mindste indgriben (22,7 mio. kr.)  

▪ Model 3. Forslag med mindste indgriben + overholdelse af pasningsgaranti til 2030 (16,3 mio. kr.) Hvis den foreslåede Model 1 bliver endeligt vedtaget, betyder det at Københavns Kommune allerede fra 2027 står i en situation hvor de ikke længere kan leve op til pasningsgarantien i henhold til lov om Dagtilbud, og derfor enten må genåbne netop lukkede daginstitutioner eller bekoste at bygge og åbne nye institutioner.

Begge alternativer må forventes at udgøre en betydeligt udgift som hurtigt udhuler den kortvarige, realiserede besparelse ved at lukke en lang række populære daginstitutioner nu.    

Forældrenes synspunkt: Børns trivsel er i fare da de bliver rykket ud af deres trygge rammer og fællesskaber, Københavns Kommune og pladsanvisningen ikke garantere at børnene kommer samme sted hen som venner eller yndlings Pædagoger.

 Vi som forældre føler det er trukket ned over hovedet på os og man udelukkende har vægtet økonomi og ikke trivsel i denne sag. Vi mener ydermere at måden vi har fået denne besked på igennem medierne den 06/05-2024, er magtfuldkommen, uforholdsmæssigt indgribende, og aldeles uden hensyntagen til hverken forældre, Pædagoger eller de hundredvis af børn, der rammes i denne nedskæring. Vi mener det er uacceptabelt at vores pædagoger modtager en E-mail om dette mandag morgen den 06/05-2024, og efterfølgende skal passe vores børn uden en afklaring på hvad der sker med deres arbejdsplads fremadrettet, og derved utvivlsomt har været stærkt berørte af dette.

Det er desuden under alt kritik at vi har fra d. 06/05-2024 til 03/06-2024 til at komme med høringssvar, hvilket virker en bevidst kort høringsfrist fra kommunens side, for at sikre at vi ikke kan nå at mobilisere modstand imod så drastisk en ændring i vore og vores børns liv.

Vi er indforståede med på der skal spares penge, men at stille folk i udsigt at deres børns daginstitution lukkes ved årets udgang og derved opbryder deres opbyggede venskaber og voksenrelationer hvorefter man vil tilbyde dem en plads i en tilfældig institution, er et indgreb i københavnske børnefamiliers berettigede forventninger og må forventes at blive direkte skadeligt for de berørte børns trivsel.

Endvidere skulle man fra kommunens side have valgt at inddrage de involverede parter til en dialog omkring forskellige løsningsforslag, der kunne medvirke til at afbøde effekten og skadevirkningerne fra beslutningen, eksempelvis gennem gradvise nedlukninger, øget egenbetaling, sammenlægninger mv.

Vi håber at I med jeres underskrift vil tilslutte jer modstanden mod forslaget om en så drastisk og pludselig nedlukning af mange velfungerende, københavnske daginstitutioner. Og, for det tilfælde at vi ikke har held med at appellere til de involverede politikeres sunde fornuft og medmenneskelighed, opfordrer vi til at man ikke at stemmer på de partier til kommunalvalget i 2025, der måtte ende med at vedtage Model 1 eller 2!  

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Morten Barsø vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...