Nej tak! til Energipark Søvang

Kort over Energipark Søvang - HUSK AT BEKRÆFTE DIN UNDERSKIFT PÅ MAIL

Røde cirkler: Vindmøllerne

Gulefelter: SolcellerEnergiparkkort.png

Energipark Søvang

Der ligger planer hos Viborg- og Skive-kommune om, at opstille 9 kæmpevindmøller på 200 meters højde i Tastum søbund, som placeres i en linje fra nord (Højslev Stationsby) til syd (Tastum by). Derudover vil der blive opstillet 455 hektar solceller, som kommer til at dække pladsen rundt og imellem vindmøllerne. Projektet har en tidsplan på 5 år. Der har tidligere været planer om lignende projekt samme sted, men blev afvist for blot 10 år siden.

Foreningen for genoprettelse af Tastum Sø støtter ikke dette projekt, da det direkte vil forhindre en genoprettelse af søen. Vi har derfor oprettet denne underskriftindsamling for alle der er imod projektet. Vi kræver at Skive og Viborg kommune ikke giver tilladelse til realisering af projektet, da det vil være en forfejlet tilgang til energiplanlægning i kommunerne. Der skal IKKE være energipark i Tastum Sø, hverken solceller eller vindmøller. Projektet vil have alt for mange negative konsekvenser for hele lokalområdet.

Denne underskriftindsamling er ikke imod energiparker i deres helhed, men ønsker derimod, at de placeres med omhu og eftertænksomhed i områder, hvor det giver mening. Tastum Sø har mere potentiale end blot at ende som energipark, og ligger så bynært at Skive by´s borgere kommer til at betale den højeste pris for Viborg kommunes positive energiregnskab.


Konsekvenserne af energiparken vil være mange, her er blot et lille uddrag:

Energiparken vil stoppe bosætning til de omkringliggende byer og Skive. Fuldt stop på ny udstykning af nye grunde og boligejere vil stå med usælgelige huse. En kraftig forringelse af antallet af tilflyttere til Skive og Viborg egnen.

Støj og kraftig natbelysning på vindmøller der vil påvirke et stort og bynært område, der vil forringe livskvaliteten for dens beboere.

Risiko for at påvirke indflyvningen til Skive Kaserne i forbindelse med øvelser.

Risiko for udvaskning af PFAS-stoffer fra vindmøllevinger, ovenpå et større drikkevandsområde (Tastum Sø), der giver vand til Skive by og de omkringliggende byer.

200 meter høje vindmøller er i størrelsesorden med de møller man i dag opsætter i Østerild, og ligeledes ca 33 % større end de møller man har opsat ved GreenLab. Kombineret med et kæmpe areal af solceller vil hele udsigten og udtrykket over søen blive markant forandret. Kobberup Kirke, der ligger højt og flot placeret på kanten af Tastum Sø med fantastisk udsigt ind mod Skive, vil for evigt have fået pladsen med Danmarks værst placerede kirkeudsigt.

Blot 2 km fra møllerne ligger store byområder som Ydunsvej, Dommerby, Højslev, Jernbanevej og mange andre boligområder.....!

 

Tastum Sø er egnens største potentiale af naturgenoprettelse.

Foreningen for genoprettelse af Tastum Sø, har udarbejdet en helhedsorienteret indsatsplan om en genoprettelse af selvsamme område som er gældende i Energipark Søvang. Denne plan går hånd i hånd med den politiske dagsorden i forhold til at mindske Co2 udledning, mindske udvaskning af fosfor og kvælstof til Skive-fjord. Sikring af drikkevand, øget biodiversitet, samt et rekreativt område der kan bidrage til udvikling og bosætning til lokalområdet. Der er alternativer for kommunen, som vil håndtere langt flere politiske krav og bidrage med flere positive tiltag end energiparken kan bidrage med. Den grønne omstilling er andet end blot energiforsyning - det er også hensyn til naturen og biodiversiteten. Læs mere på http://tastumsoe.dk/  

 

Afstandskort

Sort linje: Vindmøllerne

Gul linje: 2km afstand 

Rød linje: 3 km afstandOversigtkort.png


Foreningen for genoprettelse af Tastum Sø    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Foreningen for genoprettelse af Tastum Sø vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...