Stop Ny EU-forordning

Opdatering af teksten 11.2.2022

Hvad er det der underskrives? Kort fortalt er det for at vi sammen kan råbe de rigtige folk op og få ændret fortolkningen af den nye EU Forordning. Med andre ord, så dyrlægerne kan arbejde som de hele tiden har gjort. Følg sagen på denne fb side, samt læs dyrlægernes ønskeseddel nedenfor. 8008A5E6-AA6A-4595-BE0E-739350A6C182.png

 

Brev fra dyrlæger til Rasmus Prehn vedlagt underskrifterne i går. Måske det vigtigste dokument i hele vores sag! Vi har kaldt det vores "Ønskeseddel"i arbejdsprocessen frem mod demonstrationen i går.

Kære Fødevareminister Rasmus Prehn København 8. februar 2022

Vi har brug for din hjælp!
Vi håber inderligt, at disse +45000 underskrifter samt vores ord idag har gjort indtryk. Vi håber, du har forstået alvoren af dyrlægernes og dyrenes helt uholdbare situation. Som højtuddannede dyrlæger kan vi ikke acceptere, at den nye EU-veterinærforordning medfører unødvendig lidelse og forringelser af dyrevelfærden, og vi kan ikke acceptere, at vi ikke længere kan bruge vores faglighed til at tilpasse behandling individuelt til det enkelte dyr i overensstemmelse med ny viden og ekspertkonsensus.

Vi slutter naturligvis op om, at antibiotikaforbruget skal nedbringes i Europa for at minimere resistensudvikling. Men i lande som Danmark, hvor antibiotikaforbruget i forvejen er lavt, vil de nye regler få den modsatte effekt. Vi kan ikke forstå, at lovgivning, der sigter mod at nedbringe antibiotikaforbruget og resistensudviklingen andre steder i Europa, skal gælde for samtlige lægemidler, når konsekvensen i praksis bliver, at dyr f.eks. ikke kan smertedækkes tilstrækkeligt efter operation og ved længerevarende smertefulde tilstande. Eller at dyr principielt ikke kan vaccineres i henhold til internationale ekspertguidelines. Det kan umuligt have været hensigten med forordningen.
Vi ønsker os, at der i allernærmeste fremtid initieres en fornyet dialog mellem relevante parter, inklusive praktiserende dyrlæger, og vi ønsker at henlede opmærksomheden på følgende punkter:
At ordlyden og fortolkningen af EU-forordningens artikel 106 tages op til diskussioni Danmark og i EU.
Kan den være overimplementeret i Danmark?

De svenske myndigheder har for nylig udtalt, at de anser det for nødvendigt og rimeligt at afvige fra SPC i de tilfælde, hvor det skal til for at sikre, at dyrene får aktuel og opdateret behandling. De finske myndigheder er tilsyneladende af samme opfattelse. Vi opfordrer til en dialog med Läkemedelsverket, Jordbruksverket og FIMEA om deres tilgang til, hvordan man sikrer, at dyrlægerne stadig kan basere deres virke på ny viden og ekspertkonsensus om alle lægemidler og vacciner.

At der snarest træffes en beslutning om, at kaniner kan udelukkes fra konsum, så de kan modtage behandling af samme standard som andre kæledyr.Kaninernes status som fødevareproducerende dyr er ikke ny, men problemet er accelereret med EU-forordningens fokus på øget kontrol. En løsning kunne være at kræve individuel ID-mærkning og indskrivning i et landsdækkende register for kaniner, der herefter ikke længere kan bruges til konsum.

At det overvejes, om artikel 107 – 7 kan tages i anvendelse. 107-7 tilsiger, at afvigelser kan accepteres,såfremt der findes nationale handleplaner (Gult kort) for antibiotika. Dyrlæger skal selvsagt ikke tvinges til at give dyr MERE antibiotika end de plejer.
At der laves en vejledning/undtagelse til den nye kaskaderegel, der i mange tilfælde umuliggørbehandling af akutsyge dyr. I en akut situation er det ikke acceptabelt, at man først skal finde ud af, om der findes et veterinært produkt andetsteds i Europa. Dernæst søge tilladelse til at importere det, og importere det. Først hvis det ikke er muligt eller et sådant produkt ikke findes, er det lovligt at anvende et humant lægemiddel - men da forventes dyret at være aflivet eller tilstanden kraftigt forværret.

At myndighederne sætter gang i etableringen af en officiel veterinær receptserver, ligesom lægernes, da vi har vanskeligt ved at ekspedere recepter til apotekerne. Problemet er blevet større nu, hvor man ikke længere kan indtelefonere en recept.
At implementeringen af lovgivningen og kontrollen med dyrlægerne sættes i bero, indtil der er fundet løsninger på problemerne. EU-veterinærforordningen som den er - og fortolkes – nu, står i mange tilfælde i modsætning til Dyrevelfærdsloven. Det er ikke rimeligt, at dyrlægerne tvinges til at overskride Dyrevelfærdsloven, hvis de skal overholde den nye EU-veterinærforordning – eller omvendt.

Vi vedlægger vores taler som bilag

Med venlig hilsen

Sanne Strømberg, initiativtager til underskriftindsamlingen

Arbejdsgruppen bag demonstrationen:

Marlene Dickow, praktiserende dyrlæge

Karina Hou Larsen, praktiserende dyrlæge

Katie Svane Lindhe, praktiserende dyrlæge

Sisse Holm-Thomsen, praktiserende dyrlæge

Britta Fjordvang Walsted-Rasmussen, praktiserende dyrlæge

Bente Zinck, Spørg hundedyrlægerne og Spørg hestedyrlægerne

 


Ny EU-forordning ændrer din dyrlæges behandlingsmuligheder

Indtil nu har din dyrlæge kunne tilpasse behandlingen til netop til dit dyr. Men fra i dag 28. januar skal dyrlægen behandle nøjagtigt efter producentens angivelser og kan ikke tilpasse behandlingens længde eller dosis til det enkelte sygdomstilfælde.

Du vil som dyreejer opleve følgende:

  • Begrænsning af de præparater din dyrlæge kan vælge imellem til behandling af en sygdom
  • Du skal møde op med dit dyr hos dyrlægen, før en allerede igangsat behandling kan forlænges.

Formålet med reglerne 

Formålet med de nye EU-regler er at mindske brugen af blandt andet antibiotika til dyr for at bremse resistensudvikling. Som dyrlæger har vi et ansvar for kun at bruge antibiotika i det omfang, det er nødvendigt.

Løsninger er svære at se

Den Danske Dyrlægeforening har sammen med dyrlæger i de andre EU-lande gennem de sidste 4 år arbejdet på at få politikere i Danmark og EU til at anerkende ovenstående konsekvenser. Lovgivningen om, at dyrlægens behandling ubetinget skal følge producentens beskrivelserne, er alligevel vedtaget. Herved tilsidesættes dyrlægens faglighed. 

Danmark er i forvejen et foregangsland i at begrænse anvendelsen af antibiotika til dyr – og resultatet af, at dyrlæger ikke længere kan bruge antibiotika på baggrund af deres uddannelse og veldokumenterede viden, vil medføre, at de nye EU-regler i flere tilfælde kommer til at have den modsatte effekt. Antibiotikaforbruget vil stige, fordi dyrlægen nu skal ordinere præcist den mængde, som står beskrevet for produktet – også i de tilfælde, hvor en kortere behandling, og dermed et lavere medicinforbrug, kan helbrede dyret.

Lægemiddelproducenterne står opgivende overfor et forslag om, at behandlingsbeskrivelserne for deres produkter blot skal tilpasses. Det kommer til at tage adskillige år, hvis det overhovedet er muligt – og Den Danske Dyrlægeforening frygter, at producenterne i stedet vil tage lægemidlerne af markedet, så vi står tilbage uden lægemidler til at behandle dyr med.

Dyrlæger håber på din forståelse

Den Danske Dyrlægeforening og dyrlægerne i Danmark er frustrerede over at blive afskåret fra at bruge deres store viden om lægemidler til at behandle dit dyr bedst muligt. 

Vi håber på din forståelse som dyreejer. Som dyrlæger vil vi gøre vores bedste for dig og dine dyr inden for lovgivningens rammer. Vi vil fortsat kæmpe for at vinde vores ret til en at behandle sygdomme ud fra en faglig vurdering.

Ovenstående er tekst fra DDD. Meningen med denne underskriftsindsamling er at få sat fokus på de tåbelige regler Danmark bliver underlagt af EU.

De danske dyrlæger skal kunne udføre deres arbejde som hidtil.

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Sanne Strømberg vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...