Vestdansk Center for Gentagne Ufrivillige Aborter

Opdatering onsdag den 5. juli 2023.
Den 30. juni sendte vi nedenstående bekymringsbrev (kan læses længere nede i vores skriv) til hospitalsledelsen på Aalborg Universitetshospital.
I skrivende stund har 1500+ skrevet under. Tak!

Vi modtog tirsdag den 4. juli svar, fra hospitalsledelsen, med en anerkendelse af vores bekymring, der iflg. ledelsen beror på en misforståelse, da der ingen aktuelle planer er om en nedlukning af centret. 

Vi ser dog ikke en misforståelse. Vores bekymring går nemlig ikke alene på en potentiel lukning af centret, men i høj grad også på de nedskæringer, der allerede mærkes og de nedskæringer, der overvejes af hospitalsledelsen.

Vi er bekymrede over den kraftige reduktion, der allerede er foretaget. 
En reduktion, der de facto føles som en lukning af Vestdansk Center for Gentagne Aborter:

 • Vestdansk Centers (den ene af blot tre specialiserede enheder for gentagne graviditetstab i hele Danmark) åbningstid er skåret ned til blot én åbningsdag om ugen. I første omgang “kun” frem til medio august. Vi kan forstå, at er der pt. lagt op til, at det skal forlænges frem til uge 42. Og hvem ved, hvad der så skal ske derefter. Det bekymrer os.

  Reduktionen giver en markant længere ventetid på flere måneder. Dertil er det begrænset, hvis overhovedet muligt, at foretage nye forskningprojekter pga. det lave patientflow. Det bekymrer os.

  Vi kan ikke komme udenom den geografiske skævhed ovenstående afstedkommer. Ventetiden og den manglende behandling vil presse patienter til at søge mod to øvrige graviditetstabsenheder på hhv. Rigshospitalet og Hvidovre Hospital. Her har man i forvejen meget lange ventetider til for trods for, at man her har flere åbningsdage og mere personale end på Vestdansk Center i Aalborg. Det kan man ikke være bekendt. Det undrer os. Og bekymrer os.

 • I svaret henvises der til, at der ikke er opnået sikker evidens for immunglobulinbehandling (IVIG). Det undrer os.

  Af ESHREs nyeste opgraderede guidelines for abortus habitualis, anbefales det, at man bør overveje at give IVIG ved fire eller flere graviditetstab. Guidelines er baseret på resultaterne af de nyeste og bedste blindforsøg. 

  Os bekendt tilbyder Vestdansk Center først IVIG efter fire tab (udover til de patienter, der deltager i det randomiserede projekt, der er allerede er on going i centret). Rekommandationerne i de internationale guidelines overholdes således.

  Der pågår et randomiseret projekt på Vestdansk Center. At der er allerede er skåret i IVIG behandlingen førend nærtstående resultaterne fra projektet foreligger. Det undrer os.

 • Vi er bekendt med, at behandlingen af IVIG er meget bekostelig.

  Vi er mange, der er taknemmelige for den behandling, der er blevet givet. Vi er overbeviste om, at behandlingen ligger til grund for, at flere HAB-patienter i aften kan kysse et levende barn god nat.

  Dog kan vi ikke genkende billedet på ”flere hundredetusinde” pr. behandling, som cheflæge Ole Mathiesen angav på TV2Nord Nyhederne den 4. juni. Erfaringsmæssigt oplever vi, at det ikke er atypisk med 8-12 infusioner. Det er dyrt, men med den kostpris vi er oplyst, er der langt til flere hundredetusinde pr. behandling.

Vi er ikke økonomer, og vil ikke kaste os ud i, hvad det koster samfundet på den lange bane at sende patienter til København for behandling - Patienter, der skal have fri fra arbejdet, bliver sygemeldt pga. stress, angst og depression. Eller hvad det kan give det danske samfund med nye verdensborgere, som de tre enheder for gentagne graviditetstab kan hjælpe kvinder og mænd med at få.

Vi skal heller ikke forsøge at sætte pris på den ensomhed, magtesløshed og sorg den enkelte kvinde eller mand står med, når hun eller han oplever graviditetstab. Igen og igen. Det mener vi ikke, at der kan sættes en pris på. For vi har stået der, hver især — og vi ønsker det ikke for nogen.

Udsigten til, at flere nu kan rammes af ufrivillig barnløshed, oplever flere graviditetstab og/eller fastholdes i et i forvejen alt for presset system i længere tid. Det bekymrer os.

Det er godt at vide, at hospitalsledelsen aktuelt ikke går med planer om at lukke centret. Men de nedskæringer der er foretaget og lader til at ligge på tegnebrættet. De er livsdefinerende og stærkt bekymrende.

Vi finder det fortvivlende, at reproduktive sygdomme igen nedprioriteres — Og vi er fortvivlede over manglende fokus på de fysiske og psykiske konsekvenser, der følger med, når mulighed for behandling af infertilitet og graviditetstab negligeres i det danske sundhedssystem.

Derfor indstiller vi ikke vores underskriftindsamling. Vi håber inderligt på, at vores stemmer kan få hospitalsledelsen til at genoverveje deres kraftige reduktion af en livgivende afdeling, Vestdansk Center for Gentagne Aborter.

  

Fredag den 30. juni 2023
Bekymringsbrev til hospitalsledelsen på Aalborg Universitetshospital vedr. potentiel lukning og nedskæring af Vestdansk Center for Gentagne Ufrivillige Aborter

Kære Ledelse på Aalborg Universitetshospital,

Vi sender jer hermed et bekymringsbrev i håbet om, at jeres overvejelser omkring lukning / nedskæring  af Vestdansk Center for Gentagne Ufrivillige Aborter (HAB)får nye perspektiver, som kan bidrage positivt i vurderingen af bibeholdelse af én af Danmarks vigtigste lokationer og udredningssteder for gentagne graviditetstab.

Som HAB-patienter møder vi statistikker, der siger, at 20.000 graviditeter mistes hvert år, at hver 4. graviditet ender i graviditetstab. Vi hører, at graviditetstab er den hyppigste graviditetskomplikation, vi har i Danmark. Som nuværende og tidligere patienter i HAB har vi mærket på egen krop, hvad det vil sige at gennemgå gentagne graviditetstab. Vi indgår i den statistik, der siger, at 2-3% af alle kvinder i Danmark oplever graviditetstab gentagne gange. Det er høje tal. Og en oplevelse vi ikke ønsker for nogen, at skulle gennemgå, da det er ødelæggende fysisk og psykisk på så mange parametre. Med en forskning, der siger at op mod 40% af alle graviditetstab kan skyldes en tilstand, som potentielt kan behandles, ser vi håb for bedre liv, hvis vi da ellers kan komme i behandling.

I Danmark har vi ganske få højtspecialiserede afdelinger, som behandler os patienter med gentagne graviditetstab. Vi ved, at specialisterne på afdelingerne i København, Hvidovre og Aalborg har stor viden om tilstanden og bred erfaring sammenlignet med andre lande. Kan vi komme i behandling, er prognosen relativt god, da to ud af tre af vi kvinder med gentagne graviditetstab, føder et barn indenfor 5 år.  Arbejdet, som specialisterne udfører på de tre afdelinger, er en fuldstændig uvurderlig hjælp for så mange af os i HAB. 

 Derfor er vi dybt bekymrede for den i gangværende diskussion om en potentiel lukning / nedskæring af HAB i Aalborg.

Det er vi særligt, fordi:

 • Der allerede i dag er lange ventetider på afdelingerne i København og Hvidovre — og med en potentiel lukning / nedskæring af HAB i Aalborg, står nuværende og kommende patienter overfor endnu længere ventetid

 • Der kommer en geografisk skævvridning ved potentiel lukning / nedskæring af HAB i Aalborg. Som patienter i HAB kommer vi fra hele Danmark og vi rejser ofte allerede flere timer gennem Jylland for at komme til HAB i Aalborg til udredning, scanninger, kontrol og altafgørende behandling (fx immunglobulin/IVIG). Det er umuligt at overskue et behandlingsforløb i KBH/Hvidovre, hvis du eksempelvis bor i Esbjerg, Herning, Viborg, Aalborg, Odder, Skive og har udsigt til ugentlige behandlinger og kontroller

 • Flere patienter fra Sjælland får behandling i Aalborg pga netop de lange ventetider

 • Flere er i forvejen i fertilitetsbehandling og således under et ekstremt pres for overhovedet at opnå en graviditet — at fjerne 1 ud af 3 mulige behandlingssteder (og herigennem forlænge ofte mange års fertilitetsforløb med ekstra lange ventetider i HAB) er for denne målgruppe endnu et voldsomt tidspres med en lang række konsekvenser til følge 

 • Der er intet, der tyder på, at stress og depression fører til graviditetstab, men derimod er det en konsekvens af graviditetstabene. Som patienter i HAB har vi ofte en lang række psykiske belastninger og reaktioner på det pres, vi er under. Med alt fra stress, depression, sygemeldinger, social isolation, skyld, skam, sorg samt usikkerhed og frygt for, at vi aldrig får den familie, vi så inderligt håber på. 

Vi skriver dette som et vanvittigt vigtigt opråb til jer i håb om, at vi kan vise den alvor og fortvivlelse, vi har. Vi ligger allerede ned fysisk som psykisk. Det kan ikke beskrives med ord, hvad det vækker af pres og bekymring over, at vi har udsigt til en potentiel lukning / nedskæring af HAB i Aalborg. Og det må ikke ske.

Vi er så mange, der har fået den nødvendige hjælp fra Ole Bjarne og hele teamet i Aalborg. Vi er så mange, der skylder dem de mirakler, vi har født og bragt til denne verden. Og vi er ikke et sekund i tvivl om, at det vil få katastrofale konsekvenser for så mange kvinder og par fremadrettet, hvis I vælger at gennemføre en lukning.

På vegne af tidligere, nuværende og kommende HAB-patienterEB757E4C-81F0-4895-88DA-492887EC3896_4_5005_c.jpeg

 


Sofie Uhd Gilberg, Tina Rosenvinge Mamsen og Helene Cagara    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Sofie Uhd Gilberg, Tina Rosenvinge Mamsen og Helene Cagara vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...