Mest populære underskriftsindsamlinger i 2018 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nej til diskrimenerende ghettoplaner, ja til dialog og samarbejde

Med min underskrift her tilkendegiver jeg min protest mod stigmatisering, diskrimination, ulighed overfor lov, nedrivning af almene boliger, tvangsforflytning af mennesker, straf og andre autoritære tiltag, som den såkaldte ghettoplan indeholder. Jeg mener, at integration foregår gennem dialog og samarbejde, af frivillighedens vej og med gensidig respekt. Det går frem med den sociale integration i Danmark, selv om der fortsat er problemer. Det skal vi ikke sætte over styre med drastiske uigennem

Oprettet: 2018-06-06 Statistik

Behold klubtilbud afd. Elv. (Herlev byskole)

Skolebestyrelsen har ansøgt Herlev kommune om at lukke klubtilbuddet (4 - 6 klasse) på afdeling Elverhøj og sammenlægge klub Elv. Med klub Eng. Med fysisk placering på afdeling Engskolen For at synliggøre utilfredsheden med forringelsen for vores børn, er vi mange forældre som aktivt vil arbejde for at få skolebestyrelsens ansøgning trukket tilbage. Udover at underskrive her, kan det anbefales at I skriver direkte eller åbent til skolebestyrelsen og politikere med en indsigelse.  Der bliver opre

Oprettet: 2018-01-27 Statistik

Etabler Ring 3 på et oplyst grundlag, tak!

Etabler Ring 3 på et oplyst grundlag, tak!   I forbindelse med projekteringen af mobilitetsplanen for Vejle frem mod 2030, har især Ring 3 Uhre etapen foranlediget megen bekymring og uklarhed.   Med din underskrift opfordrer du Vejle Kommune til at tage en beslutning omkring Ring 3 Uhre etape på et opdateret/oplyst grundlag.   1) Du gør opmærksom på, at du som beboer, grundejer eller borger med interesse for Uhrhøj ikke mener, at kommunen bør basere placeringen af Ring 3 på en 10 år gammel VVM r

Oprettet: 2018-05-11 Statistik

trådløse (WIFI) elmålere skal ud af vores boliger

Trådløse elmålere i vores boliger (WIFI) er ikke sundt for hverken mennesker eller dyr, og vi kan ikke slukke for dem for eksempel om natten, når vi skal sove. WIFI skaber uro og stress i vores krop, så vi sover dårligere. Derfor bør udskiftning af vore elmålere stoppes, og folk skal have lov til at beholde deres elmåler til manuel aflæsning.

Oprettet: 2018-04-23 Statistik

Utilfreds med kabelplus

Til borgere i Ishøj der er trætte af at kæmpe imod kabelplus og deres elendige service. Hvis der indsamles nok undskrifter, kan vi give dem til lokalpolitikerne og sig at det ikke er godt nok! 

Oprettet: 2018-03-28 Statistik

.Underskriftindsamling for ønsket om at få et sikrere kryds /lysregulering/rundkørsel ved krydset på Østersøvej ved Sønder Vedby, 4800 Nykøbing F.

Denne underskriftindsamling laves for at råbe vor borgmester og kommune op igen.I ønsket om at få : Et sikrere kryds. Færre ulykker. Færre dræbte. For at få sænket farten i krydset.De FULD STOP skilte og sænkning til 60 km er ikke nok. Der skal andet til.

Oprettet: 2017-12-19 Statistik

BEVAR NORDLYSET.

Hvem vil “slukke” Nordlyset? Den kun 1,5 år gamle børnehave i Vivild - Børnehaven Nordlyset, er endt i Norddjurs Kommunes sparekatalog. Vi mener, at Børnehaven Nordlyset skal bevares fordi: I Vivild vil vi udvikling i stedet for afvikling. Børnehaven er en vigtig del af lokalsamfundet og at have en børnehave i byen er med til at kunne tiltrække børnefamilier. For at sikre fremtidig bosætning i området er det vigtigt at bevare børnehaven. Uden børnehaven er der ingen Børneby. Børnehaven er et vi

Oprettet: 2018-07-01 Statistik

Nej tak til Biogasanlæg og ekstra tung traffik i vort nærmiljø

Indsigelse til Lejre kommune vedrørende mulig placering af Biogasanlæg på Gammelgårdsvej Lejre 3. oktober 2018 Underskriftindsamling Vi er som beboere stærkt bekymrede over Lejre kommunes planer om at lægge et biogasanlægtæt på vores beboelser, med de gener det kan medføre.Vi mener at der er en lang række faktorer, der skal tages hensyn til, og som på nuværendetidspunkt ikke er belyst. Miljøministeriet angiver miljøklasser for erhverv som kan placeres i et område.Biogasanlæg ligger i miljøklasse

Oprettet: 2018-10-04 Statistik

Underskrift til høringssvar angående skolesammenlægning i Mørkhøj

Gladsaxe Kommune foreslår ny skolestruktur for Mørkhøjområdet, hvori Enghavegård Skole og Mørkhøj Skole sammenlægges til én skole på de nuværende to matrikler. Undertegnede på dette høringssvar er forældre til børn på Enghavegård Skole. Vi har modtaget høringsmaterialet, og nogle har deltaget i borgermødet på Mørkhøj Skole d. 18/9. Høringsmaterialet er mangelfuldt, og indeholder ikke en klar og underbygget begrundelse for sammenlægningen. Der er ikke en grundig gennemgang af fordele og ulemper.

Oprettet: 2018-10-11 Statistik

Baltic Pipe, gas til Polen gennem dansk jord - nej tak!

Denne underskriftindsamling har samme formål som borgerforslaget "Annuller beslutningen om at anlægge gasrørledningen Baltic Pipe" som i stedet kan underskrives via Borgerforslag.dk  Link:  https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-04679

Oprettet: 2018-03-15 Statistik

Aktiv dødshjælp i dk

Vil du selv bestemme om du vil dø, hvis du får en uhelbredelig sygdom som du ikke kan leve med ? ønsker du at aktiv dødshjælp lovliggøres i Danmark under trygge og værdige forholde med fag uddannet personale ? hvis du kan sige ja til en af dem  vil jeg opfordre dig til at skrive  under på dette dokument. når der er samlet ca 10.000 underskrifter vil de personligt blive afleveret til sundhedsministeren. du må meget gerne dele denne underskriftindsamling på nettet  tak for din hjælp.

Oprettet: 2015-10-26 Statistik

Nej til begrænsninger i busdriften i Sluseholmsområdet efter åbning af Cityringen

Åbent brev til overborgmester Frank Jensen!Kære FrankDet er med stor forbavselse, at vi her i Sluseholmsområdet har kunnet se, at busbetjeningen i vores område bliver væsentligt forringet i forbindelse med åbningen af Cityringen næste år. Sluseholmen ligger jo ikke i nærheden af Cityringen eller andre banenet, som Movia også skriver i Nyt Bynet.Alligevel bliver busbetjeningen halveret i forbindelse med, at den nuværende linje 4A bliver erstattet af en lokal buslinje 18.Movia skriver ganske vist,

Oprettet: 2018-02-19 Statistik

Stop diskrimination af dansk-internationale familier!

Til Udlændinge- og Integrationsudvalget Til Børne- og Socialudvalget   Kære politikere, Gad vide om I er klar over, hvor megen smerte, afsavn, frustration og vrede I skaber i mange danske hjem på grund af den nuværende Udlændingelov og især og ikke mindst den måde, den bliver forvaltet af Udlændingestyrelsen? Gad vide hvorfor dansk-udenlandske familier og deres børn er velkomne i fx Sverige, Tyskland, Holland, Spanien osv. men ikke i deres fædreland Danmark? Gad vide hvorfor Udlændingestyrelse

Oprettet: 2017-10-08 Statistik

Nej tak til Lergrav i Annisse Nord

Skal vi have lergrav ved Ryagergårdsvej? Til vores store overraskelse planlægger regionen, at tillade lerudgravning, lige på den anden side af Ryagergårdsvej. Vi har et kort vindue til at reagere, inden planen vedtages endeligt. Deadline 25. november 2020. Hjælp os med at lægge vægt bag ordene, når vi fortæller dem hvad vi mener om den plan! ----- Regionen, der er den besluttende myndighed, har udlagt et område på den sydlige side af Ryagergårdsvej, til graveområde for indvinding af ler. (Liges

Oprettet: 2018-10-01 Statistik

Nye vejbump ved indkørsel til Roskilde Handelsskole

Kære alle, Vi har bemærket at der er flere som er utilfredse med de nye vejbump, grundet bumpenes udformning og dybde, hvilket gør at flere bilers undervogn/front bliver skrabet, når der køres over disse bump, selvom der bliver kørt ved minimal hastighed. Samtidig med det, så skaber bumpene også voldsomme lyde og rystelser i nogle biler. Dette er ikke rart for vores biler og os selv. Hvis i er utilfredse med bumpene, opfordrer vi jer derfor til at underskrive på, at i er utilfredse med disse bum

Oprettet: 2018-11-02 Statistik

Bevar Falsetten i Faaborg

Falsetten (Saugstedgård - Assensvej 85B) har i årtier været (og er stadig!) det vigtigste værested for Faaborgs unge, og det eneste sted i Faaborg-Midtfyn som er 100% drevet af unge frivillige. Det er nu sat til salg uden så meget som en vision eller plan for hvordan det fællesskab som Falsetten huser overflyttes til et andet sted. Salget af Falsetten skal stoppe omgående. Falsetten skal blive hos foreningen og de midler, der er tilsidesat til omlokering til FFV-bygninger bruges til renovering o

Oprettet: 2018-09-28 Statistik

Modstand mod byggeplanerne for Skejbyvej 1-29 og de trafikale problemer det medfører

Aarhus Kommune planlægger en ny stor bydel i Vejlby på Skejbyvej 1-29 overfor Kantorvænget og Kantorparken. Planerne kræver en ny lokalplan for området - og den nye Lokalplan 1069 indeholder planer om 900 nye boliger i op til 6 etager med 700 nye parkeringspladser inkl. et nyt supermarked overfor Kantorparken. Der er således lagt op til LANGT over en fordobling af antallet af beboere og biler i området - og både antallet af beboere, tætheden og størrelsen på bebyggelserne og den kraftigt stigend

Oprettet: 2018-02-26 Statistik

NEJ til decentralisering af den kommunale dagpleje i Rebild Kommune

Skriv under hvis du er IMOD en decentralisering af Rebild Kommunes dagpleje og derimod mener, at kommunen, som gerne vil tiltrække børnefamilier, ikke bør spare på netop tilbuddet til børnene. I budgetforliget for 2019-2022 er det vedtaget, at ledelsen, vejledning og sparring i den kommunale dagpleje skal decentraliseres. Et tilsvarende forslag i 2015 blev ikke vedtaget, formentlig på baggrund af dårlige erfaringer fra andre kommuner og en opponerende forældre-/personalegruppe, der forud var inv

Oprettet: 2018-10-08 Statistik

Giv Godbidder i LP3 og LPChampion klasserne

"Her skriver du under på, at du ønsker Udvalget genovervejer deres tilskrivelse om ingen godbidder fra og med 2019 - og fjerner dette, så vi fortsat kan belønne vore hunde mellem øvelserne".

Oprettet: 2018-01-11 Statistik

Nej til "El-motorvej" gennem Tønder kommune

Vi protesterer mod Energinets nye luftledningsføring gennem Tønder kommune. Den vil komme til at gå gennem natur følsomme områder til stor gene for det rige fugleliv i Vadehavsområdet. Ligeledes vil den komme truende tæt på den netop etablere naturpark i Sølsted mose.   Vi opfordrer til at ledningerne nedgraves. Således at den unikke natur skånes og bevares for eftertiden.

Oprettet: 2018-04-10 Statistik