NEJ til decentralisering af den kommunale dagpleje i Rebild Kommune

Skriv under hvis du er IMOD en decentralisering af Rebild Kommunes dagpleje og derimod mener, at kommunen, som gerne vil tiltrække børnefamilier, ikke bør spare på netop tilbuddet til børnene.

I budgetforliget for 2019-2022 er det vedtaget, at ledelsen, vejledning og sparring i den kommunale dagpleje skal decentraliseres. Et tilsvarende forslag i 2015 blev ikke vedtaget, formentlig på baggrund af dårlige erfaringer fra andre kommuner og en opponerende forældre-/personalegruppe, der forud var involveret i processen, modsat denne gang. Nu lytter kommunen hverken til fagfolkene eller kommunens "nye målgruppe"; børnefamilierne.

Selvom man ikke kender den fuldstændige betydning af beslutningen endnu, er det bekymrende fordi det unægteligt vil forringe den kvalitet og det serviceniveau, der er i dagplejen i dag.

 

 

 


Else Bech Barndorff Højfeldt    Kontakt forfatteren af dette andragende