Modstand mod byggeplanerne for Skejbyvej 1-29 og de trafikale problemer det medfører

Aarhus Kommune planlægger en ny stor bydel i Vejlby på Skejbyvej 1-29 overfor Kantorvænget og Kantorparken. Planerne kræver en ny lokalplan for området - og den nye Lokalplan 1069 indeholder planer om 900 nye boliger i op til 6 etager med 700 nye parkeringspladser inkl. et nyt supermarked overfor Kantorparken.

Der er således lagt op til LANGT over en fordobling af antallet af beboere og biler i området - og både antallet af beboere, tætheden og størrelsen på bebyggelserne og den kraftigt stigende trafik vil dominere og få stor indflydelse på området.

 

Lokalplanen er vedtaget med få/ingen ændringer ift. de bekymringer vi har indsendt :-(

Se referat fra behandlingen og bemærkningerne til indsigelserne.

 

 • Trafikale problemer
  Skejbyvej og Skejbygårdsvej er i forvejen begge meget trafikbelastede, især i myldretiden morgen og eftermiddag, og kan ikke bære al den ekstra trafik som planerne lægger op til. Både bilister, gående og cyklister tager allerede idag chancer for at køre ud på og krydse Skejbyvej.

  De foreslåede svingbaner hjælper ikke og risikerer at gøre forholdene værre. F.eks. vil etableringen af et nyt supermarked overfor Kantorparken og en venstresvingsbane foran udkørslen fra Kantorparken, give risiko for trafikpropper i myldretiden grundet kø til og fra krydset ved Vejlby Centervej, samt ind imod Kantorparken og det nye område, så venstresving fra Kantorparken blokeres. Det er svært at se på plantegningerne om der helt lukkes for venstresving fra Kantorparken.

  Skejbyvej benyttes idag som gennemkørselsvej til/fra Grenåvej og bør aflastes - ikke yderligere belastes. Det nye boligområde bør lukkes af for biltrafik imod Skejbyvej, og der bør i stedet kun etableres ind/udkørsel til området på den modsatte side, f.eks. ved krydset ved Vejlby Centervej og Tranekærvej - og evt. en indgående svingbane på Skejbygårdsvej.

 • Trafikstøjen overskrider allerede idag støjgrænserne iflg. kommunen
  Selv de fremlagte planer fremhæver at trafikstøjen allerede i dag overskrider gældende støjgrænser - og selvom støjgenerne kun bliver værre med en fordobling af bilerne i området, er der ingen forebyggende tiltag ift. de mange eksisterende beboere.

 • Alt for høje og tætte boliger
  De mange høje bygninger passer ikke ind i området. Vi ønsker at bibeholde et åbent område med lys og luft. Vi ønsker ikke at området som helhed og Skejbyvej i særdeleshed skal domineres af tætte høje bygninger, der rager op i horisonten, tager solen og giver skygge og indkig til eksisterende beboelser og private haver.

 • For mange beboere på for lidt plads
  Området tilføres alt for mange nye beboere på alt for lidt plads. Dette harmonerer dårligt med de mange eksisterende beboere og f.eks. at der I forvejen er lukket skoler i nærområdet.

 • Grønne åbne områder underprioriteres
  Der mangler åbne grønne områder i planerne. De eksisterende nære grønne parkområder er private, så åbne grønne områder til de nye beboere bør prioriteres meget højere, så folk får lys og luft.

 • Tidligere indsigelser ikke hørt
  Ovenstående indsigelser blev stort set alle fremlagt på borgermødet for 2 år siden - et møde som de fleste fremmødte borgere var meget skuffede over. Det virker ikke til at der er lyttet til de bekymringer der blev fremhævet på mødet dengang.

 

Gør byrådet opmærksom på dine bekymringer!

 • Indtil d. 22. maj har Magistrat og Byråd planer, bemærkninger og indstilling til gennemsyn, og indtil da kan du stadig forsøge at gøre en forskel ved at skrive til medlemmerne af byrådet (eller på anden måde kontakte dem) for at forsøge at påvirke deres beslutning. Byrådets medlemmer kan ses her.

 • D. 23. maj stemmer Byrådet endeligt om planerne (udskudt fra tidl. dato d. 5. maj grundet længere sagsbehandling af de indkomne forslag)

 

Dokumenter 


Fællesudvalget for Kantorparken v/Flemming A. Johansen    Kontakt forfatteren af dette andragende