Nej til begrænsninger i busdriften i Sluseholmsområdet efter åbning af Cityringen


Åbent brev til overborgmester Frank Jensen!
Kære Frank
Det er med stor forbavselse, at vi her i Sluseholmsområdet har kunnet se, at busbetjeningen i vores område bliver væsentligt forringet i forbindelse med åbningen af Cityringen næste år. Sluseholmen ligger jo ikke i nærheden af Cityringen eller andre banenet, som Movia også skriver i Nyt Bynet.
Alligevel bliver busbetjeningen halveret i forbindelse med, at den nuværende linje 4A bliver erstattet af en lokal buslinje 18.
Movia skriver ganske vist, at der bliver tale om samme antal afgange, men dette er ikke korrekt. Man har ikke medtaget, at linje 34, der følger samme rute fra Sjællandsbroen til metro stationen Bella Center bliver nedlagt og ikke erstattet af nogen ny linje. Der bliver heller ikke nogen betjening efter kl. 23 og transport efter fritids- og kulturaktiviteter i byen kan derfor ikke ske med den nye bus 18 efter dette tidspukt.
Der bliver tale om en nedgang fra 49 til 24 afgange.
Desuden bliver linje 14 nedlagt og ikke erstattet af nogen ny buslinje. Teglholmen mister herved forbindelse til Valbyområdet. Da linje 34 nedlægges, mister det store Teglholmsområde og de nye bebyggelser også forbindelsen til Sjællandsbroen. Der bliver et gab på ca. 1 km.
Vi er klar over, at der kommer en ny linje 7A til Hovedbanegården med flere afgange, men dette opvejer efter vores opfattelse ikke de nævnte forringelser. Desuden er Hovedbanegården i forvejen et mega trafikknudepunkt.
Der er som bekendt her i Sydhavnsområdet tale om et område med stor befolkningstilvækst på grund af massivt nybyggeri, og der er ikke plads til, at man i stedet for benytter sig af biltransport.
Vi opfordrer derfor Københavns Kommune til sammen med Movia at finde en måde at forbedre busbetjeningen væsentligt i Sluseholmsområdet.
PS! Havnebusserne er i øvrigt ikke omtalt i Nyt Bynet. Vi ser også gerne en afgang mere i timen og aftenbetjening i forbindelse med kulturaktiviteter i Operaen og lign. I byen.
Bedste hilsner

Annette Thorup

D. 1. marts 2018 er der godt 200 underskrifter, og brevet bliver nu afleveret til overborgmesteren, men vi lader siden stå, så flere kan skriver under og derved fortsat kan påvirke beslutningstagerne.