Behold klubtilbud afd. Elv. (Herlev byskole)

Skolebestyrelsen har ansøgt Herlev kommune om at lukke klubtilbuddet (4 - 6 klasse) på afdeling Elverhøj og sammenlægge klub Elv. Med klub Eng. Med fysisk placering på afdeling Engskolen

For at synliggøre utilfredsheden med forringelsen for vores børn, er vi mange forældre som aktivt vil arbejde for at få skolebestyrelsens ansøgning trukket tilbage.

Udover at underskrive her, kan det anbefales at I skriver direkte eller åbent til skolebestyrelsen og politikere med en indsigelse. 

Der bliver oprettet en Facebook gruppe med navnet : Behold klub Elverhøj

Hvor vi samlet kan koordinere indsatsen for at beholde klub Elv.

Screenshot_20180127-084027.jpg