Nej tak til Biogasanlæg og ekstra tung traffik i vort nærmiljø

Indsigelse til Lejre kommune vedrørende mulig placering af Biogasanlæg på Gammelgårdsvej
Lejre 3. oktober 2018

Underskriftindsamling

Vi er som beboere stærkt bekymrede over Lejre kommunes planer om at lægge et biogasanlæg
tæt på vores beboelser, med de gener det kan medføre.
Vi mener at der er en lang række faktorer, der skal tages hensyn til, og som på nuværende
tidspunkt ikke er belyst.

Miljøministeriet angiver miljøklasser for erhverv som kan placeres i et område.
Biogasanlæg ligger i miljøklasse 7 – den højeste:

Virksomheder og anlæg, som er særligt belastende, og derfor skal placeres i områder, indrettet til
særligt miljøbelastende virksomhed.

Det er ikke til at få øje på, at det påtænkte område ved Gammelgårdsvej er et sådant område!
Der kan listes en række faktorer op, som alle vil kunne tale for at området på ingen måder er
egnet til et biogasanlæg:

1. Der er i forvejen store trafikale problemer på Ringstedvej
a. der er mange lastbiler, der hver dag kører til og fra transportfirmaet DSV
b. der er mange grusgrave i området med tung trafik
c. det er et stort knudepunkt for opsamling og samkørsel af personbiler via motorveje
d. der afholdes store arrangementer med mange mennesker i bil - ved afvikling af
trafik omkring dyrskuepladsen i forbindelse med Roskildefestivalen, Dyrskuet,
Kræmmermarked m. v.

2. Afstandskrav til beboelse på 500 meter som er miljøstyrelsens anbefaling, vil ikke blive ikke
overholdt, der er 260 meter til nærmeste beboelse

3. 600 meter fra ligger en institution for mennesker med psykiske problemer, mennesker der
har brug for fred og ro, præcis der hvor alle 120 lastbilkørsler skal passere hver dag

4. Lugtgener, godt nok vil den dominerende vindretning være ind over vores naboer i
Roskilde Kommune, men så får vi sure naboer

5. Opland for råvarer til anlægget, afsætningsplads, omlastning, opsamling, afsætning af
biogas - alt sammen noget der kan påvirke omgivelserne yderligere, og som der på
nuværende tidspunkt ikke er oplyst hvor skal ligge, men som også kan betyde væsentlig
trafik til og fra

6. Det nyetablerede naturområde med badesøen Himmelsøen, ligger 950 meter fra den
påtænkte placering - i vindretningen

7. Den visuelle effekt, et anlæg midt i landskab med åbne marker, et anlæg med store siloer
og tanke vil udstråle INDUSTRI og have en negativ effekt for opfattelsen af hele området.
Man vil få den opfattelse, at hele området er et industriområde

8. Der er mange grundvandsboringer i området

9. Det vil påvirke huspriserne, husene i nærområdet vil falde i værdi

10. Firmaet Daka Refood, der skal stå for Biogasanlægget, og Ørsted har en alternativ placering
som en mulighed - en grund i industrikvateret i Avedøre som Ørsted ejer i forvejen

11. Som vi opfatter det, er placeringen i Lejre en økonomisk fordel for Daka Refood.
Placering midt på Sjælland giver korteste transport.
I dag bliver indsamlet madaffald kørt til Jylland, så selv en placering i Avedøre
vil være et fremskridt i forhold til kortere transport

12. Som det umiddelbart er oplyst, vil trafikken til og fra anlægget foregå alle årets 365 dage.
Weekend som helligdage vil der dagligt være 120 lastbilkørsler


Michael Larsen / Gøderupbylaug    Kontakt forfatteren af dette andragende