Nej til diskrimenerende ghettoplaner, ja til dialog og samarbejde

Med min underskrift her tilkendegiver jeg min protest mod stigmatisering, diskrimination, ulighed overfor lov, nedrivning af almene boliger, tvangsforflytning af mennesker, straf og andre autoritære tiltag, som den såkaldte ghettoplan indeholder.

Jeg mener, at integration foregår gennem dialog og samarbejde, af frivillighedens vej og med gensidig respekt. Det går frem med den sociale integration i Danmark, selv om der fortsat er problemer. Det skal vi ikke sætte over styre med drastiske uigennemtænkte lovindgreb i borgernes liv.

Vi skal arbejde videre med de tiltag, der virker, og vi skal investere i respektfulde tiltag i dialog og samarbejde med de mangfoldige ressourcer, der findes i civilsamfundet i disse boligområder.

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Reza Javid tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...