Nej tak til Lergrav i Annisse Nord

Faceboook_Grafik_6-1.png

Skal vi have lergrav ved Ryagergårdsvej?

Til vores store overraskelse planlægger regionen, at tillade lerudgravning, lige på den anden side af Ryagergårdsvej.

Vi har et kort vindue til at reagere, inden planen vedtages endeligt. Deadline 25. november 2020.

Hjælp os med at lægge vægt bag ordene, når vi fortæller dem hvad vi mener om den plan!

-----

Regionen, der er den besluttende myndighed, har udlagt et område på den sydlige side af Ryagergårdsvej, til graveområde for indvinding af ler. (Ligesom ved teglværket).

Regionen står overfor at vedtage den endelige plan, der skal gælde frem til 2028.Hvis planen godkendes i sin nuværende form, vil der blive givet tilladelse til at grave, hvis der ansøges om det. Det vil betyde endnu 10 år med gravearbejde, store lastbiler og jord på vejene, men denne gang meget tæt på. 

Konsekvenserne for beboerne i Annisse Nord og omegn vil være:

- Store støjproblemer i mindst de næste 12 år.

- Tung og øget trafik ind og ud af vores by, tæt på vores daginstitutioner og skoler.

- Ingen kompensation for generne til beboerne.

122963512_3886735711356905_5177599557784255199_o.jpg

Annisse Nord er først og fremmest et beboelsesområde. Råstofindvinding bør ikke foregå klods op af et villakvarter. Slet ikke med så mange børnefamilier, en skole og daginstitution. 

Lad os fortælle kommunen og regionen, at de skal tage vare på vores interesser og at vi ikke vil have udgravninger i vores “baghave.”

Med din underskrift sender vi sammen et OPRÅB til politikerne i Regionsrådet:

OPRÅB !!! 
Kære Politiker i Nordsjælland og Region Hovedstaden.
Vi borgere vil bede dig om at tage aktivt stilling, og deltage i debatten om, hvorvidt vi skal satse på lavteknologisk industri og minedrift i Nordsjælland, eller om vi skal satse på borgernes trivsel, sundhed og kvalitet i boligområder, i samspil med naturen, ved at holde industri og beboelse adskilt.   Der er nu mulighed for at sige fra, overfor Region Hovedstadens Råstofplan, for de næste 12 år. Vi mener ikke, at ler- og grusgrave hører til i bynær-landzone omkring boligområder. Børn og voksne har mere brug for rekreative naturoplevelser i nærmiljøet. Vi beder at ligheds og proportional princippet i offentlig forvaltning, også skal omfatte borgerne i Nordsjællandske boligområder.

HUSK:

- At få alle voksne i husstanden med. Systemet kan kun acceptere en underskrift pr. e-mail adresse.

- At svare på den bekræftelses e-mail der sendes til dig, når du har skrevet under.

- Du kan læse mere om kampen mod lergraven på www.gribskov.nu

 


Arbejdsgruppen imod lergrav i Annisse Nord    Kontakt forfatteren af dette andragende