Stop diskrimination af dansk-internationale familier!

Til Udlændinge- og Integrationsudvalget

Til Børne- og Socialudvalget

 

Kære politikere,

Gad vide om I er klar over, hvor megen smerte, afsavn, frustration og vrede I skaber i mange danske hjem på grund af den nuværende Udlændingelov og især og ikke mindst den måde, den bliver forvaltet af Udlændingestyrelsen?

Gad vide hvorfor dansk-udenlandske familier og deres børn er velkomne i fx Sverige, Tyskland, Holland, Spanien osv. men ikke i deres fædreland Danmark?

Gad vide hvorfor Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet rask væk adskiller danske børn fra en udenlandsk forældre pga. absurditeter i Udlændingeloven?

Gad vide hvorfor Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet rask væk henviser dansk-udenlandske familier til at udøve deres familieliv i et andet land end Danmark?

Næsten dagligt bringer aviser og tv nye historier om en binational familie, hvor den udenlandske part får afslag eller mister sin opholdstilladelse på grund af absurde regler i Udlændingeloven. Den ene forældre må forlade Danmark, på trods af at der måske er fællesbørn, som er danske statsborgere. Hver gang opstår der ramaskrig, Hr. og Fru Danmark mener, at det er uretfærdigt, og at det da ikke kan være rigtigt, det er jo sådan nogle søde mennesker. Og hvad med det/de barn/børn, der må undvære den ene forældre?

Der er for mange af den slags sager, og de behandles desværre altid som enkeltsager i stedet for at dykke ned i den urimelige udlændingelov.

Danmark ynder at se sig selv som et foregangsland for at beskytte folks rettigheder til selv at vælge livspartner og ægtefælle.

Beskyttelse af muslimske unges rettigheder til at undgå tvangsægteskab samt homoseksuelles rettigheder til vielse og fuld accept i øvrigt.

Der tales ofte i Danmark om børns rettigheder og børns tarv. Men hvor er de børns rettigheder, som Udlændingestyrelsen forhindrer i at måtte bo sammen med deres forældre - eller endda aktivt adskiller fra deres forældre? Det gælder børn, hvis mor eller far opnår familiesammenføring til deres danske ægtefælle, men hvor "stedbarnet" ikke får lov til at følge med uanset, om det er den forælder som barnet ønsker at bo hos, og som har forældremyndigheden over barnet.

Adskillelsen fra en forælder gælder dog i lige så høj grad fælles børn mellem den danske og den udenlandske statsborger.

At man har fået barn sammen, er ikke nogen hindring for, at Udlændingestyrelsen fortsat skiller forældrene fra hinanden og dermed også børnene fra den ene forælder.

Hvad er det for et kynisk og uempatisk menneskesyn, der ligger bag en sådan politik?

Samfundsforhold er rettigheder, som vi finder fundamentale - og som vore politikere og kirke stort set uden undtagelse forsvarer og fremhæver, når de ønsker at fremstille Danmark som et retskaffent foregangsland, der beskytter menneskerettigheder.

Men hvorfor glemmer de samme politikere så fuldstændig disse fundamentale rettigheder, når det kommer til danske statsborgere - i Danmark - der ønsker at kunne leve sammen med deres lovformelige, men udenlandske ægtefælle?

Der er ca. 50.000 danske statsborgere med bopæl i Danmark, som er familiesammenført med en udenlandsk ægtefælle. Danskerne, deres ægtefæller og børn udgør tilsammen ca 200.000 personer. Derudover er der et antal danske statsborgere, der bor i udlandet med deres udenlandske ægtefælle, fordi de ikke kan få lov til at bo sammen med dem i Danmark. Ifølge foreningen Danes Worldwide er der ca 72-90.000 danske statsborgere, der primært bor i udlandet på grund af kærligheden.

Familiesammenføringsreglerne påvirker altså familielivet for en stor gruppe danske statsborgere, deres ægtefæller og børn. Dertil kommer deres forældre og øvrige familie, som naturligvis også lider under, at deres børn og børnebørn må slås med urimelighederne i Udlændingeloven.

- Tilknytningskravet er diskriminerende. Som dansk statsborger må man da have tilknytning til Danmark, hvad er statsborgerskabet ellers godt for?

- Det fremadrettede selvforsørgelseskrav skaber angst og usikkerhed, især fordi det reelt gælder på ubestemt tid pga. de hyppige ændringer i reglerne for permanent ophold. Familien betaler skat i Danmark på lige fod med andre familier, men hvis den rammes af en social begivenhed, trues den med, at den udenlandske ægtefælle smides ud af Danmark. Det er urimeligt og burde i det mindste begrænses til en kort periode efter familiesammenføringen.

- Gebyrer for ansøgninger, danskprøver, forlængelse af opholdstilladelse er alt for høje, og danske statsborgere skal betale, mens fx EU-borgere og tyrkere ikke skal betale. De mange forskellige danskprøver er forvirrende, og vejledningen om dem mangelfuld. Alene i 2016 mistede 252 ægtefæller deres opholdstilladelse pga. Danskprøve A1, og for det meste pga. misforståelser om danskprøvernes niveau og rækkefølge. Vi er enige i, at vores ægtefæller skal lære dansk, men det må kunne sikres på en bedre og mere hensigtsmæssig måde end ved, at så mange mister deres opholdstilladelse og skal søge forfra igen.

- Garantibeløbet på 54.289,48 kr. (2017-niveau) skal bruges, hvis den udenlandske ægtefælle får brug for sociale ydelser. Det er endnu en absurditet, idet den udenlandske ægtefælle som udgangspunkt får inddraget sin opholdstilladelse, hvis sådanne ydelser søges og bevilges. Tal fra Københavns Kommune viser, at de næsten aldrig trækker på disse garantier.

- Arbejde som grundlag for permanent ophold: Det må da være op til den enkelte familie at beslutte, om begge voksne skal arbejde, eller den ene gå hjemme eller på deltid, eller tage en uddannelse.

Gad vide hvad danske familier ville sige, hvis I tvang dem til at begge skulle arbejde på fuld tid?

Danske statsborgeres udenlandske ægtefæller arbejder, studerer, passer deres/vores børn, går til forældresamtaler i børnehave og skole, har fritidsinteresser. Og imens de gør det, lærer de stille og roligt det danske sprog og den danske kultur at kende. Hvis det altså ikke var, fordi Udlændingestyrelsen er så ivrige efter at smide dem ud.

De bliver smidt ud, fordi vi uheldigvis havde fået kræft og var på ressourceforløb, også selv om vi nu er raske og i arbejde igen.

De bliver smidt ud, fordi de ikke lige fik taget danskprøverne i den rigtige rækkefølge.

De bliver smidt ud, fordi de ikke lige fik checket deres e-boks.

Familier bliver adskilt og danske børn frataget den ene forældre.

Men Udlændingeloven rammer forkert. Vores ægtefæller er velintegrerede, det skal vi nok sørge for! Vores ægtefæller bor blandt danskerne, de bor over hele landet, de bor i huse og i lejligheder.

Gad vide om I politikere er ved at tømme Danmark for gode danske statsborgere og deres børn?

På den baggrund skal der lyde en indtrængende opfordring til at stoppe op med urimelighederne, så danske statsborgere kan leve et helt normalt familieliv i Danmark, selv om de skulle have fundet kærligheden uden for EU-grænser. Så danske børn ikke skal lide under at være adskilt fra den ene forældre.

 

Med venlig hilsen, som medunderskriver,