Etabler Ring 3 på et oplyst grundlag, tak!

Etabler Ring 3 på et oplyst grundlag, tak!  

I forbindelse med projekteringen af mobilitetsplanen for Vejle frem mod 2030, har især Ring 3 Uhre etapen foranlediget megen bekymring og uklarhed.  

Med din underskrift opfordrer du Vejle Kommune til at tage en beslutning omkring Ring 3 Uhre etape på et opdateret/oplyst grundlag.  

1) Du gør opmærksom på, at du som beboer, grundejer eller borger med interesse for Uhrhøj ikke mener, at kommunen bør basere placeringen af Ring 3 på en 10 år gammel VVM rapport.

- VVM rapporten fra 2008 havde til hensigt at undersøge en forbindelsesvej fra Vardevej til Uhrhøj. Den nuværende projektering har således ændret markant karakter og omfatter nu en decideret omfartsvej, hvor trafikken anslås til 10.000 biler i døgnet mod tidligere 3500 biler i døgnet. 

- Planetbyen har udviklet sig i en anden retning end det var tænkt for 10 år siden, hvorfor indtegning af området er markant anderledes i eksisterende VVM. Både støjudvikling og trafikafvikling bør undersøges på et korrekt grundlag i en ny VVM rapport.  

2) Du gør opmærksom på, at du som beboer, grundejer eller borger med interesse for Uhrhøj mener, at der mangler yderligere informationer samt omtanke omkring:

- Hvilke konsekvenser Ring 3 vil have for skoleveje og områdets mange skolebørn? Petersmindevej fungerer som primær skolevej for hele området. 

- Det er uklart, hvilken påvirkning forskellige forbindelsesveje vil have på trafikflowet gennem et område primært beboet af børnefamilier.

- Planetbyen er siden 2008 udbygget væsentligt og en hensynstagen til områdes natur samt beboere med mange børnefamilier bør tages i betragtning.

- Ring 3 vil have en meget afskærmende virkning for det grønne skovområde syd for Planetbyen samt for sammenhæng med evt. kommende boligområder vest for Planetbyen. Her tænkes ikke mindst på en negativ effekt for bløde trafikanter til og fra skole, idræt, legekammerater med videre.  

3) Du gør opmærksom på, at du som beboer, grundejer eller borger med interesse for Uhrhøj ønsker, at etableringen af Ring 3 bør baseres på Vejles fremtidige udvikling og ikke på hvordan Vejle så ud for 10 år siden.    

Vi gør i forbindelse med underskrifts indsamlingen opmærksom på, at dette ikke er en modstand mod udvidelse af byens infrastruktur og naturlige udvikling.  Det er et håb om, at etablering og projektering af vores fælles infrastruktur sker i samarbejde og til gavn for områdets nuværende og fremtidige beboere samt i respekt for den skønne natur som i dag omgiver Planetbyen.     

Med venlig hilsen, Vejgruppen


Ulrik Dalgas og Jais Christensen, på vegne af Vejgruppen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Ulrik Dalgas og Jais Christensen, på vegne af Vejgruppen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...