Mest populære underskriftsindsamlinger i 2017 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nej til dyrere billetter

Fra 15. januar stiger din billetpris, hvis du skal køre til København på rejsekortet. Bor du i f.eks Tisvilde og Gilleleje, stiger en billet fra 49 kr til 73 kr. Fra Helsinge og Græsted er der tale om en stigning fra 49 til 65 kr. Samme stigninger ses på billetter fra Hundested, Frederiksværk, Dronningmølle og Helsingør. Priserne ændres for at få ryddet op i takststrukturen og få harmoniseret taksterne. Men det går ud over os heroppe på Nordkysten, og vi får ikke nogen højhastighedstogbaner elle

Oprettet: 2017-01-09 Statistik

Sundhedshus NU!

Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod går aktivt ind og støtter vores lokale byrødder i sagen om et nyt sundhedshus.Planerne for projektet ligger klar, men midlerne skal findes.Det kan vi alle være med til at fremme ved sammen at lægge pres på Aalborg kommune og Region Nordjylland.Fredag d. 23 og lørdag d. 24. september, vil borgerforeningen derfor være at finde foran Rema1000, hvor vi indsamler underskrifter til dette formål.Støt op om Sundhedshus NU!

Oprettet: 2017-09-15 Statistik

Giv ophold til Doktor i Analytisk Kemi, Alaa, og hans familie

Alaa og hans familie er blevet truet på livet, både på sms og på telefonopkald. Den 30. september 2014 fik Alaa en pistol for tindingen på åben gade, mens han sad i sin bil med sin kone og børn. Den bevæbnede mand fortalte ham, at han skulle forlade landet.   Alaa har en Doktorgrad i analytisk kemi og var Leder af det Kemiske Fakultet ved Universitetet i Baghdad. Officielle dokumenter udstedt af den irakiske regering advarer om truslen mod akademikere i Irak. Den officielle oversigt fra Iraqi CE

Oprettet: 2017-06-21 Statistik

#Menneskerettigheder - Et værdigt liv. Sig ja til fuld #inkorporering af #FN's #Handicapkonvention og nej til #diskrimination pga. #handicap, sygdom og #funktionsnedsættelser!

Alle - også du - kan rammes af handicap og invaliderende sygdom! Vær med til at fortælle Folketinget, at det nye diskriminationsforbud skal indeholde et krav om rimelig tilpasning, og at FN's Handicapkonvention skal inkorporeres overalt i dansk lovgivning!   Formål: Denne underskriftsindsamling skal sikre fuld inkorporering af FN's Handicapkonvention i dansk lov og ret. En fuld inkorporering af FN's Handicapkonvention i dansk lov og ret vil gøre det umuligt for landets politikere at fort

Oprettet: 2017-05-30 Statistik

Imod sommertid

Kære politikereDen gang sommertid/vintertid blev indført, blev det gjort med udgangspunkt i at spare energi ved at udnytte dagslyset bedre. Sidenhen er vi blevet klogere, og der er ikke længere nogle reelle argumenter for at beholde sommertid/vintertid.Alle der har familie med små børn, kender dog til nogle af ulemperne. Både mennesker og deres kæledyr får forrykket deres biologiske ur to gange om året, med varierende gene, uden at der er nogle fordele i det. Vi opfordrer derfor til at sommertid

Oprettet: 2013-10-25 Statistik

Bevar det grønne officerskvarter - stop nedrivningen af Langelandsgade 106

  Det gamle officerskvarter i Aarhus med bevaringsværdige villaer og grønne områder er under pres. Langelandsgade 108 blev sidste år revet ned og erstattet af et 4 etagers nybyggeri, og flere huse i kvarteret er siden forsøgt opkøbt med henblik på nedrivning. Husene er velbevarede og er med deres historie og udseende med til at gøre Officerskvarteret til et helt unikt særkende for Aarhus midtby.    Officersvillaerne kan stadig reddes, men det kræver at Aarhus Kommune sikrer kvarteret gennem be

Oprettet: 2017-09-20 Statistik

Nej tak til nye kampfly!

OBS: DA REGERINGEN HAR FREMLAGT ET AKTSTYKKE DER LÆGGER OP TIL EN ENDELIG AFGØRELSE OM FINANCIERING OG KØB AF F35 KAMPFLY ER TIDEN KOMMET TIL AT AFLEVERE DE INDSAMLEDE UNDERSKRIFTER TIL FOLKETINGET. MED UNDERSKRIFTERNE SLÅR VI FAST OVERFOR POLITIKERNE AT ET STORT ANTAL MENNESKER SIGER NEJ TIL DANMARKS KØB AF NYE KAMPFLY!Underskriftsindsamlingen er nu afsluttet, men NEJ TAK TIL NYE KAMPFLY FORTSÆTTERAfleveringen af underskrifterne sker ONSDAG D. 29. NOVEMBER KL. 15 VED HOVEDINDGANGEN TIL FOLKETIN

Oprettet: 2015-03-03 Statistik

PIER2 PARK AARHUS HAVN

PIER2 PARK : AARHUS HAVN  Skriv under her, hvis du syntes Aarhus Havn og De Bynære Havnearealer, skal have en re(kreativ) by- og havnepark på Pier 2, ved siden af Dome of Visions - bag Navitas Park og Bestseller. En by- og havnepark hvor alle byens borgere og gæster, kan slå sig ned i grønne og frodige omgivelser, og nyde udsigten til Mols Bjerge samt byens pulserende liv. Her er et par inspirationsbilleder på hvordan en ny by og havnepark på Pier 2, kunne tage sig ud.                        

Oprettet: 2017-06-18 Statistik

Familien Azizi skal have asyl i dk

Anstændighed og menneskelighed   Kan og vil vi virkelig acceptere, at Familien Azizis afslag på asyl? Alene det at være kurder i Iran betragtes af de iranske myndigheder som en potentiel fare for landets sikkerhed, da kurderne hører til de grupper, der har kæmpet mod det iranske regime i mange år. Mange kurdiske landsbyer er blevet totalt ødelagt, og mange tusinde kurdere har mistet livet i kampen for demokrati og kurdernes rettigheder. Endvidere er familien Yari-tilhængere, som i høj grad er ge

Oprettet: 2017-10-31 Statistik

Igen nej til højt byggeri på Bi-Lidt grunden i Frederikssund

Sig endnu en gang NEJ TAK til planer om højt byggeri på Bi Lidt grunden Vi, en gruppe bekymrede Frederikssund-borgere, vil gerne bede om din støtte til at protestere mod nye planer om et højt byggeri på Bi Lidt grunden. Kommunens tekniske udvalg har den 30. nov. 2016 med kun 1 stemme imod vedtaget acceptere et skitseforslag til et nyt byggeri med max. 5 etager (16 - 17 meter) samt 3 og 2 etagers huse. I mødereferatet, hvor man også kan se skitseforslaget som bilag, står blandt andet: "Der er i d

Oprettet: 2017-02-18 Statistik

Bevar landsbyskolerne udvikling frem for stordrift

Her i Egedal Kommune, som i hele landet nedprioriteres de små landsbyskoler ifht. den på kort sigt påstået gevinst ved "klasseoptimering"- devisen hvor man samler børn i store klasser på tværs af skolematrikler frem for at bevare de mindre klasser ude på landsbyskolerne. Forslaget om at Slagslundes skoles 0 klasse i det kommende år ikke skal etableres, men istedet indsluses i to 0-klasser på Ganløse, i det der fra politisk hold kaldes "klasseoptimering", vil påvirke ikke kun de pågældende børn p

Oprettet: 2017-01-22 Statistik

BEVAR AMAGER FÆLLED!

BEVAR AMAGER FÆLLED!     Hvad er fakta? - Et flertal af Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget en principbeslutning, der anbefaler regering og folketing, at der anlægges en såkaldt havnetunnel til en pris af 27-30 mia. kroner, færdig år 2032, til aflastning af trafikken gennem det indre København. - Vedtages tunnelen som en ”Anlægslov”, kan denne ophæve fredningen af Amager Fælled. -  Anlæggelsen af tunnelen vil føre den gennem bl.a. den p.t. fredede Amager Fælled, fra Ørestads Boulevard

Oprettet: 2013-11-06 Statistik

Vi vil have Brita tilbage

I en tid, hvor bandekrigen raser på Nørrebro, er det vigtigere end nogensinde, at vi støtter alle de ildsjæle, der dagligt gør en kæmpe indsats for at skabe et bedre lokalsamfund. Det er derfor helt utilstedeligt og uforståeligt, at forvaltningen har afskediget Murergårdens institutionsleder Brita Fabricius på en simpel procedurefejl. Brita har gennem sine 34 år i Murergården – 30 af dem som leder – opbygget en fantastisk børneinstitution, der er høj skattet af både de ansatte, nuværende og tidl

Oprettet: 2017-08-27 Statistik

Bak op om demokratiet i Polen og EU

Støt Demokratiet i Polen og EU. Vi er bekymrede for ytringsfriheden og demokratiet i Europa. Vi støtter den Polske regering dannet af Lov og Retfærdigheds partiet (PiS). Demokratiet er baseret på debat og ytringsfrihed sammen med gennemsigtighed i den offentlige forvaltning og lighed for loven. De Polske medier inkl. TVP, TVN, Gazeta Wyborcza og mainstream aviser har i en lang årrække været utrolig ensidige i deres støtte til det tidligere PO styre (2007 til 2015) og imod PiS-oppositionen. Den

Oprettet: 2016-01-08 Statistik

STOP DISKRIMINERINGEN AF BALKANVETERANERNE - FJERN DATOBEGRÆNSNINGEN I AKTSTYKKE 425 OG 426

Først blev de sendt afsted på fredsbevarende missioner på Balkan, hvor der ingen fred var at bevare. Så kom nogle hjem med fysiske og psykiske skader. Så blev de mødt af et utilstrækkeligt behandlingssystem. Så skulle de kæmpe i årevis for arbejdsskadeerstatninger. Så blev de snydt for medaljen for såret i tjeneste, på grund af en tilfældigt fastsat skæringsdato. Så bøjede den daværende forsvarsminister sig for den massive kritik, og lod de tidlige Balkanveteraner få deres medaljer alligevel. Me

Oprettet: 2015-09-22 Statistik

Pension udenfor Europa

Hvis en dansk førtids- eller folkepensionist, som er berettiget til pensionstillæg, vælger at bosætte sig udenfor Europa, mister pensionisten dette beløb, og skal klare sig for pensionens grundbeløb på under 6237 DKr. pr. md. minus skat til Danmark, mister sin stemmeret og skal selv tegne sygeforsikring. Hvis man derimod flytter til et land indenfor Europa, får man alle tillæg og sygesikring med. Det er urimeligt, at der skal være den forskel, så en pensionist, der har været med til at skabe det

Oprettet: 2015-12-03 Statistik

NEJ TAK - TIL TVUNGET-BAD I FOLKESKOLEN

Dansk lovgivning giver skoleledere, lærere og pædagoger fuldmagt til at tvinge tøjet af vores blufærdige børn i forbindelse med badet efter faget idræt. Danmark har underskrevet FN`s Børnekonvention om Barnets Rettigheder. Hermed burde vores børn være sikret de mest grundlæggende rettigheder. Desværre kan børn i Danmark ikke selv bestemme, hvornår og i hvilken forbindelse, de vil fremvise deres bare kroppe. Hvis nøgenheden bliver dikteret af en skoleleder og hans personale, så har børnene bare a

Oprettet: 2014-03-18 Statistik

Støt Strandhotellet i Vejers og Sigrid og Niels Jørgen Frandsen !

Staten har sagt nej til at fortsætte lejemålet på grunden, hvor Strandhotellet ligger. Derfor må ejerne efter 60 år modvilligt dreje nøglen og lukke.  Staten kan måske nok retsmæssigt opsige kontrakten med Vejers Strandhotel, om leje af hotellets grund i Vejers. Men: Vi finder det ganske uanstændigt og helt ude af proportioner, at statens kontraktopsigelse er planlagt til at ske uden nogen form for anstændig godtgørelse til Niels Jørgen for hotellets bygninger på grunden. Vi opfordrer derfor med

Oprettet: 2017-11-05 Statistik

Videoovervågning i Koldings gågader

Dette er en underskriftindsamling for videoovervågning i Koldings gågader. Det er ledelsen i Sydøstjyllands Politi der skal give tilladelse til videoovervågning. Det vil de ikke, på trods af at det først de meninge betjente gør, når der er sket en voldsforbrydelse eller anden kriminalitet, det er at lede efter overvågningsbillder. Kolding Byråd har afsat penge til indkøb af kameraer og har også tilbudt Sydøstjyllands Politi at betale for opbevaring af de optagde film. Det eneste Politiets ledels

Oprettet: 2017-08-31 Statistik

Giv os vores læge "Stig Gerdes" tilbage

Skriv under: hvis du mener ,at det er på tide at Vi støtter af Stig Gerdes og facebook gruppen Giv os vores læge" Stig Gerdes" tilbage får svar fra Sundhedsministren Ellen Trane Nørby mfl på det åbne brev som er sendt/offentligt gjort...  http://m.fredericia.lokalavisen.dk/minister-vil-ikke-kommentere-paa-stig-gerdes-kritik-/Lokale-nyheder/20170207/artikler/702149971/2023

Oprettet: 2017-02-08 Statistik