Bevar landsbyskolerne udvikling frem for stordrift

Her i Egedal Kommune, som i hele landet nedprioriteres de små landsbyskoler ifht. den på kort sigt påstået gevinst ved "klasseoptimering"- devisen hvor man samler børn i store klasser på tværs af skolematrikler frem for at bevare de mindre klasser ude på landsbyskolerne.

Forslaget om at Slagslundes skoles 0 klasse i det kommende år ikke skal etableres, men istedet indsluses i to 0-klasser på Ganløse, i det der fra politisk hold kaldes "klasseoptimering", vil påvirke ikke kun de pågældende børn på Slagslunde og Ganløse skole, men også hele landsbysamfundet i Slagslunde. Det at fjerne indskolingsklassen fra matriklen, er et tiltag der på sigt  kan betyde svindende bosætning, lukning af hele skolen,  og børnefamilier der  flytter fra lokalsamfundet.

Er landsbyskolen nedlagt, kommer der hurtigt faldende huspriser, mistede arbejdspladser og færre skatteindtægter til kommunen. Bagrunden er tildels at det er en lille børneårgang, men hvis klasserne "optimeres" (eller rettere begrænses?) til kun to, helt fyldte  klasser på Ganløse skole, vil der også være lukket for optag af børn fra andre skoledistrikter, som ellers i stor stil søger til Skolen for netop dens lille størrelse, særegne placering i grønne områder, og musikprofilen. Skolebestyrelsen for distriktskole Ganløse foreslår fastholdelse af de indskrevne kommende 0-klasses børn på Slagslunde skole, via aldersintegreret undervisning. Laves 3 klasser som vanligt, fordelt på de to matrikler, vil man fortsat have plads til vækst og optag af nytilflyttede børn, såvel som børn der søger Slagslunde/Ganløse fra andre distrikter. Børne og Skoleudvalget skal træffe afgørelsen om dette den 7/2/2017. Skriv under her, hvis du heller ikke syntes at ensidig kassetænkning og klasseoptimering gavner vores børn, eller bidrager til bevaring af landsbyskolerne, og hvis du vil støtte skolebestyrelsens forslag til at bevare slagslundes indskolingsklasse på slagslunde skole.

Underskriftesindsamlingen er oprettet af foreningen SSSB, ( Foreningen Skole og Samfund i Slagslunde/buresø), på  børnenes, skolens, og landsbysamfundets vegne.


Charlotte Moshøj Foreningen SKole og Samfund i Slagslunde-Buresø    Kontakt forfatteren af dette andragende