Igen nej til højt byggeri på Bi-Lidt grunden i Frederikssund

Sig endnu en gang NEJ TAK til planer om højt byggeri på Bi Lidt grunden

Vi, en gruppe bekymrede Frederikssund-borgere, vil gerne bede om din støtte til at protestere mod nye planer om et højt byggeri på Bi Lidt grunden. Kommunens tekniske udvalg har den 30. nov. 2016 med kun 1 stemme imod vedtaget acceptere et skitseforslag til et nyt byggeri med max. 5 etager (16 - 17 meter) samt 3 og 2 etagers huse.

I mødereferatet, hvor man også kan se skitseforslaget som bilag, står blandt andet: "Der er i dag ingen lokalplan gældende for området. Kommuneplanen giver mulighed for følgende anvendelse: ”blandet bolig og erhverv”, tillader max bygningshøjde på 8,5 m og max 1½ etage. Skitseprojektet strider mod den gældende kommuneplan, hvorfor der er behov for en lokalplan samt kommuneplantillæg for at kunne imødekomme det fremlagte skitseprojekt"

Vi finder stadig, at nabolagets stilfærdige boligområde såvel som byens ansigt mod fjorden vil blive voldsomt forstyrret. Forslag om tæt, lav bebyggelse, som tidligere har været godkendt af kommunen, passer meget bedre ind i området. Og kommuneplanens stadig gældende betingelser var jo kendt for den, som erhvervede grunden.

Igen må vi nu bede dig støtte vore synspunkter ved at trykke på SKRIV UNDER - knappen (max. er 2 personer pr. mail-adresse). Vi vil benytte underskrifterne i fælles henvendelser til kommunen og i åbne breve via lokalpressen.

Initiativtagerne til denne underskriftsindsamling er:

Torben Schjødt Jensen, Dyrlægegårds Alle 216, 3600 Frederikssund

Flemming Nielsen, Klintevej 2A, 3600 Frederikssund

Irene og Sven Karup-Møller, Klintevej 2B, 3600 Frederikssund

Yvonne og Aage Brems-Pedersen, Klintevej 2C, 3600 Frederikssund

Hans Lützhøft, Fyrrebakken 12, 3600 Frederikssund

Henning og Birgit Andersen, Strandvej 66, 3600 Frederikssund

Ove Jespersen, Vidarsvej 7, 3600 Frederikssund