Nej tak til nye kampfly!

OBS:
DA REGERINGEN HAR FREMLAGT ET AKTSTYKKE DER LÆGGER OP TIL EN ENDELIG AFGØRELSE OM FINANCIERING OG KØB AF F35 KAMPFLY ER TIDEN KOMMET TIL AT AFLEVERE DE INDSAMLEDE UNDERSKRIFTER TIL FOLKETINGET. 
MED UNDERSKRIFTERNE SLÅR VI FAST OVERFOR POLITIKERNE AT ET STORT ANTAL MENNESKER SIGER NEJ TIL DANMARKS KØB AF NYE KAMPFLY!

Underskriftsindsamlingen er nu afsluttet, men NEJ TAK TIL NYE KAMPFLY FORTSÆTTER

Afleveringen af underskrifterne sker

ONSDAG D. 29. NOVEMBER KL. 15 VED HOVEDINDGANGEN TIL FOLKETINGET.
UNDERSKRIFTSINDSAMLINGEN SLUTTER DERFOR ONSDAG D. 29.11.KL. 11

To andre underskriftsindsamlinger har valgt at aflevere sammen med os. De tre indsamlinger afleverer indsamlet både på nettet og som håndskrevne:

Landskampagnen Nej tak til nye kampfly: 11.874
Stop køb af kampfly for milliarder, ved Enhedslisten:
7.935

Stop købet af kampfly, ved Asger Sørensen: 358

Vi afleverer tilsammen 20.167 underskrifter, både håndskrevne og elektroniske

Alle tre underskriftsindsamlinger afsluttes hermed.

Et brev med en opfordring til at stoppe købet af kampfly er sendt til Folketingets medlemmer - underskrevet af 20.167 mennesker


Link til hjemmeside og facebook

www.nejtaktilnyekampfly.wordpress.com

https://www.facebook.com/pages/Nej-tak-til-nye-kampfly/653708011441106?ref=hl

kampflynej@gmail.comOPRINDELIG TEKST
Vi har startet en fælles kampagne og et fælles mødested for alle der er imod køb af nye kampfly

Man kan også printe underskriftslisten ud fra vores hjemmeside og samle underskrifter hvor man kommer.

UDOVER UNDERSKRIFTER INDSAMLET PÅ NETTET er der på lister desuden indsamlet 5809 underskrifter (optalt 27. november 2017)


Køb af kampfly vil være en af vor tids største offentlige investeringer - men Danmark har ikke brug for nye kampfly!

Kampfly er designet til angrebskrig , ikke til forsvar. Vi siger nej til flere krige, nej til drab og ødelæggelse.

Kampfly skaber ikke de lovede arbejdspladser – og under alle omstændigheder kun i våbenindustrien.

Prisen for kampfly er 30 milliarder alene i indkøb og langt mere i flyenes levetid. Brug pengene anderledes:

Skab nyttige arbejdspladser!

Det sociale sikkerhedsnet er slidt tyndt – brug pengene på velfærd frem for krig!

Sæt freden på dagsordenen – byt Danmarks krigsdeltagelse ud med en fredelig dansk udenrigspolitik! 

Nej til krigsfly – ikke flere krige – ja til velfærd – ja til fred

www.nejtaktilnyekampfly.wordpress.com

https://www.facebook.com/pages/Nej-tak-til-nye-kampfly/653708011441106?ref=hl

kampflynej@gmail.com