Bak op om demokratiet i Polen og EU

Støt Demokratiet i Polen og EU.

Vi er bekymrede for ytringsfriheden og demokratiet i Europa. Vi støtter den Polske regering dannet af Lov og Retfærdigheds partiet (PiS).

Demokratiet er baseret på debat og ytringsfrihed sammen med gennemsigtighed i den offentlige forvaltning og lighed for loven. De Polske medier inkl. TVP, TVN, Gazeta Wyborcza og mainstream aviser har i en lang årrække været utrolig ensidige i deres støtte til det tidligere PO styre (2007 til 2015) og imod PiS-oppositionen. Den tidligere PO regering fyrede på gråt papir en lang liste af fritænkende journalister* fra TVP som deres første handling. I realiteten har der indtil nu været meget begrænset ytringsfrihed og ingen reel debat af vigtige beslutninger i samfundet. Dette har resulteret i massive protester med flere hundrede tusinde demonstranter, ja i flere tilfælde op til millionvise deltagere. Sådanne protester og demonstrationer blev som hovedreglen ignoreret af mainstream medierne (TVP, TVN, Gazeta Wyborcza), eller hvis overhovedet nævnt så på en fordrejet og fejlagtig måde.

*Listen af fritænkende journalister, der blev fyret af den tidligere PO regering: Bronisław Wildstein, Rafał Ziemkiewicz, Jacek Karnowski, Krzysztof Skowroński, Marek Pyza, Anita Gargas, Katarzyna Hejke, Tomasz Sakiewicz, Michał Karnowski, Jacek Sobala, Joanna Lichocka, Anna Sarzyńska, Witold Gadowski, Mariusz Pilis, Agata Ławniczak, Jolanta Hajdasz, Wanda Zwinogrodzka, Artur Dmochowski, Piotr Skwieciński, Maciej Świrski, Krzysztof Karwowski, Marcin Wikło, Bartłomiej Wróblewski.

 

Vi støtter den nye Polske regering i dets forsøg på at inkludere de borgere, den tidligere PO regering ekskluderede og bringe pluralismen ind i den Polske offentlighed og i mainstream medierne, således at det mediemonopol PO regeringen skabte elimineres.

Et af en lang række eksempler på censuren i Polen: I november 2015 fik den polske præsident Andrzej Duda fra PiS partiet tildelt 14 minutters taletid i landsdækkende TV mens Ryszard Petru fra det næst mindste oppositionsparti, der forsøger at opildne til protester mod den nyvalgte regering fik tildelt 6 timers taletid – eller 25 gange så meget.

Et andet eksempel: I PO-regeringsårene fra 2007 til 2015 var der over tusinde aktioner, demonstrationer, kampagner og marcher i protest mod de omfattende og grove overgreb mod demokratiet i Polen. Der var protester mod stramningerne mod demonstrationsfriheden og forsamlingsfriheden blandt andet. De største gade protester samlede mere end en million demonstranter. I den største kampagne blev der samlet mere end to millioner underskrifter.

Andre eksempler på den ekstreme desperation i det Polske samfund under PO regeringsårene inkluderer 3 separate tilfælde af selv-afbrændinger i protest mod overgreb på menneskerettighederne i Polen. Et af disse fandt sted i 2011 foran den tidligere premierminister  (nuværende EU-præsident) Donald Tusks hovedsæde. En 49 år gammel far og tidligere medarbejder i skattedepartementet efterlod et anklagende brev stilet mod Donald Tusk i protest mod den måde han følte sig behandlet efter han havde afsløret korruption i systemet. Sådanne dramatiske protester var ikke set siden de frygtelige kommunistdage. Der var total tavshed omkring disse sager i samtlige mainstream medier og vidner om den dybe korrosion af demokratiet under den tidligere PO regering i Polen.

Vi støtter den demokratisk valgte regering i dets forsøg på at bringe balance i forfatningsdomstolen.

I modstrid med det mainstream medierne fortæller, så har tre af forfatningsdomstolens dommere (formanden Andrzej Rzepliński, Stanisław Biernat, og Piotr Tuleja) kort før valget egenhændigt skrevet den nye lov, der beskriver forfatningsdomstolens virke og kompetencer. De har således virket i en position af interesse konflikt ved at skrive loven, der giver grundlaget for deres egen sag og som giver dem selv uhørte udvidelser af egne beføjelser og magt, og de bryder hermed ved en af demokratiets grundpiller ved at sammenblande den lovgivende og dømmende magt. Dommerne har under offentlighedens pres efterfølgende indrømmet at den nye lov de havde skrevet for dem selv var hvad de selv kaldte ”delvis” imod forfatningen. Ydermere respekterer formanden Andrzej Rzepliński ikke loven vedtaget af det demokratisk valgte Polske parlament, men tiltager sig selv mere magt. Debatten i de polske mainstream medier afspejler ikke den vrede i befolkningen som dette magtmisbrug og manglende respekt for loven af Andrzej Rzepliński har afstedkommet. Forfatningsdomstolen var oprindelig tiltænkt som en upartisk enhed og den burde således repræsentere begge sider af det politiske spektrum på en velbalanceret måde. Den tidligere PO regering havde udpeget 12 af de i alt 15 dommere, men ønskede på faldrebet at udpege endnu 5 dommere for at sikre sig den fulde kontrol over forfatningsdomstolen uanset resultatet af det kommende valg i oktober 2015. Denne handling var naturligvis helt uacceptabel idet ingen afgående regering bør regere på vegne af en kommende regering. Vi støtter den Polske regering i dets bestræbelser på at bekæmpe korruptionen. Blandt alle de polske institutioner har det polske retsvæsen den laveste grad af tillid i befolkningen. Dette er et resultat af korruptionen, der har nedbrudt og undermineret retssystemet gennem en årrække. Hæmningsløs korruption i den økonomiske og finansielle sektor med reel mangel på fri markedsmekanismer, den tidligere regerings køb af medier bla. gennem et skatteyder betalt annoncecirkus er sammen med en stor gældsætning af landet nogle af de problemer efter 8 år med den gamle PO regering som den nye Polske regering nu må slås med.  Der er et stort behov for at genskabe demokratiet i Polen, som var under forfald under den forrige regering.

Vi er bekymrede for ytringsfriheden og demokratiet i Europa. Vi forlanger en øjeblikkelig diskussion omkring etikken i de europæiske medier når det gælder europæiske anliggender.

Fri debat og reel ytringsfrihed er grundstenen i det europæiske demokrati. Vi er bekymrede over udviklingen af ”tavshedens konspiration” gående mod egentlig misinformering af offentligheden af de større europæiske medier. Nylige tilfælde af massive seksuelle krænkelser udført af Islamiske immigranter blev oprindeligt bevidst ignoreret af de store medier. Dette tilfælde viser, at til trods for at mainstream medier forsøger at indgive en opfattelse af at der eksisterer pluralisme i mediedækningen, så er der et voksende problem med en top-down styring af informationerne, censur, bevidst fortielser, og i ekstreme tilfælde direkte løgne i main stream europæiske medier. Polen oplevede denne form for censur styret gennem politisk korrekthed i forbindelse med at den Polske præsident omkom i et flystyrt i Smolensk i Rusland sammen med en delegation på 96 på vej til at mindes den russiske nedslagtning af mere end 20.000 polske officerer ved Katyn for dengang 70 år siden. En flodbølge af absurde rapporteringer og misinformation, der ikke havde hold i beviser eller pålidelige kilder circulerede hastigt i de mest ansete europæiske medier, alt imens fakta og analyser baseret på seriøs videnskabelig arbejde og pålidelige kilder ikke kunne og kan stadig ikke bryde igennem til den brede offentlighed. Det er stadig ikke muligt at bryde denne mur af ”politisk korrekthed” og præsentere informationer langt tættere på sandheden. Også idag er der ikke en fair beskrivelse i de europæiske medier af forholdene omkring den demokratisk valgte polske regering. Rapporteringerne tager udgangspunkt i emotionelle snarere end faktuelle forhold, og i mange tilfælde forvrængende og vildledende propaganda rettet imod den nye regering. Omfanget af censur fænomenet i Europa, nylig demonstreret ved begivenhederne i Tyskland og Sverige, er af den tidligere indenrigs minister Hans-Peter Friedrich benævnt som ”tavshedens kartel”, fører til den konklusion, at undertrykkelsen af ægte pluralisme og en begrænsning i debatten i de europæiske medier er alarmerende. Hermed bliver eroderingen af demokratiet et seriøst problem i Europa, noget som får betydning for en stigende antal europæiske lande.

Med sans for et gensidigt ansvar for demokratiets grundvilkår i EU og sigte på borgernes ve og vel, kalder vi for en ægte og øjeblikkelig debat om de grundlæggende forhold for ytringsfrihed og pressefrihed:

  1. Hvorledes får vi genskabt reel ytringsfrihed i Europa og i de større europæiske medier,
  2. Hvorledes vi kan støtte op om et netværk af uafhængige sociale medier,
  3. Hvorledes vi får genskabt en fair relation i EU som en frivillig union af national stater baseret på lige rettigheder,
  4. Hvorledes vi får genskabt det frie marked i EU,
  5. Hvorledes vi bekæmper korruption og bureaukrati,
  6. Hvorledes vi støtter og beskytter kristne og patriotiske værdier,
  7. Hvorledes vi kan skabe forudsætningerne for at få gode og uegennyttige ledere for unionen. Ledere der bekymrer sig om borgernes og offentlighedens ve og vel, ledere som har mod, integritet, visioner og evnerne til at forsvare EU mod falske autoriteter.
  8. Hvorledes vi på reel og ægte vis kan sikre den arv, identitet og kulturen i de enkelte europæiske nationer.  

Vi kalder for øjeblikkelig svar fra den Europæiske kommission og det europæiske parlament på de her rejste spørgsmål. Vi kalder for fastlæggelse af datoer for debatterne omkring disse vigtige spørgsmål.  

Vi inviterer alle europæiske borgere med en lignende opfattelse og diagnose af problemstillingerne rejst i denne underskriftsindsamling til at forene kræfter og danne netværk. Skriv til citiziens@voicefreeeurope.com

Vi ønsker på effektiv måde at gribe til handling for at beskytte den Europæiske Union og de idealer den blev funderet på.

Venligst underskriv denne underskriftsindsamling i felterne nederst og sende et link til så mange ligesindede som muligt.


Glenn Arthur Jørgensen    Kontakt forfatteren af dette andragende