BEVAR AMAGER FÆLLED!

BEVAR AMAGER FÆLLED!

 

 

Hvad er fakta?

- Et flertal af Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget en principbeslutning, der anbefaler regering og folketing, at der anlægges en såkaldt havnetunnel til en pris af 27-30 mia. kroner, færdig år 2032, til aflastning af trafikken gennem det indre København.

- Vedtages tunnelen som en ”Anlægslov”, kan denne ophæve fredningen af Amager Fælled.

-  Anlæggelsen af tunnelen vil føre den gennem bl.a. den p.t. fredede Amager Fælled, fra Ørestads Boulevard ved DR Byen tværs ned gennem fælleden til Lossepladsvej/Artillerivej.

- Den strækning er 1,5 km. lang svarende til 15 fodboldbaner i forlængelse af hinanden.

- Tunnelen anlægges ved, at der graves en ca. 34 m. bred og ca. 10 m. dyb rende, hvor tunnelen løbende støbes på stedet, hvorefter det hele dækkes med jord.

- Udgravningen, der vil strække sig over en længere periode, vil efterlade et ”ar” i fælleden, indtil det med årene gror til.

- Trafikforskerne forudser stigende trafikmængder, også til en kommende havnetunnel bl.a. fra Artillerivej, der med sine 20.600 biler i døgnet (år 2032) bliver ”fødevej” til tunnelen.

- Fra Artillerivej anlægges derfor en 500 m. lang til- og frakørselsvej ind på fælleden, hvor den ender i en rundkørsel og tværgående op- og nedkørselsramper fra / til tunnelen.

- Ramper og rundkørsel vil dække et område af fælleden på ca. 300 m. (lg.) x ca. 140 m. (br.).

- Det rådgivende ingeniørfirma, Rambøll, har beregnet, at 34.200 biler vil køre gennem fælleden hvert døgn (år 2032).

- Der vil desuden blive opført anlæg på fælleden til udluftning fra tunnelen.

- Der findes alternative løsninger, der er mindre belastende for naturen

STOP EN MÅSKE KOMMENDE ØDELÆGGELSE AF AMAGER FÆLLED

- FØR SKADEN SKER!

Hvad kan du gøre?

- Du kan sige fra over for ødelæggelsen af Amager Fælled og huske, hvad politikerne siger om tunnelen - både før og efter din stemme ved kommunalvalget.

- Du kan sige fra med bl.a. debatindlæg i medierne, danne borgergrupper mod projektet og ved at

SKRIVE UNDER

MOD

EN TUNNEL OG FIRESPORET VEJ GENNEM AMAGER FÆLLED NEDENFOR

 

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Bevar Amager Fælled tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook