#Menneskerettigheder - Et værdigt liv. Sig ja til fuld #inkorporering af #FN's #Handicapkonvention og nej til #diskrimination pga. #handicap, sygdom og #funktionsnedsættelser!

Alle - også du - kan rammes af handicap og invaliderende sygdom! Vær med til at fortælle Folketinget, at det nye diskriminationsforbud skal indeholde et krav om rimelig tilpasning, og at FN's Handicapkonvention skal inkorporeres overalt i dansk lovgivning!

 

Formål:

Denne underskriftsindsamling skal sikre fuld inkorporering af FN's Handicapkonvention i dansk lov og ret.

En fuld inkorporering af FN's Handicapkonvention i dansk lov og ret vil gøre det umuligt for landets politikere at fortsætte med eller indføre reformer, love, regler og praksis, der strammer og begrænser menneskerettighederne for mennesker med funktionsnedsættelser (herunder sygdomme) og handicap.

Med fuld inkorporering af konventionen vil fx stramningerne i førtidspensionslovgivningen skulle ophæves, og der skal rettes op på manglende og utilstrækkelige rettigheder for mennesker med funktionsnedsættelser (inkl. sygdomme) og handicap i ikke blot sociallovgivningen,  men også i al anden dansk lovgivning, fx i universitetslovgivningen.

Bemærk venligst i denne forbindelse, at regeringens nyligt fremsatte forslag til lov om forbud mod diskrimination pga. handicap ikke indeholder noget krav om handicapkompenserende tilpasning —  til trods for at dette krav er et helt afgørende element i FN's Handicapkonvention (CRPD).

Link: 
https://menneskeret.dk/hoeringssvar/forbud-forskelsbehandling-paa-grund-handicap

FN har kritiseret DK for ikke at leve op til konventionen, som DK ellers underskrev i 2006 og ratificerede i 2009.

Centralt i FN's kritik af DK er — ud over det manglende diskriminationsforbud — den manglende inkorporering af konventionen i dansk lov og ret (og et forbud gør det ikke alene!) samt det manglende krav om handicapkompenserende tilpasning (nægtelse eller undladelse af handicapkompenserende tilpasning skal ifølge konventionen også opfattes som diskrimination pga. handicap, og enhver form for diskrimination pga. handicap skal ifølge konventionen være forbudt).

Med fuld inkorporering vil danske borgere med funktionsnedsættelser (inkl. sygdomme) og handicap være sikret retten til et værdigt liv.

 

Se også ny dansk oversættelse af FN’s Handicapkonvention på

https://www.lovtidende.dk/pdf.aspx?id=194338

 

Del gerne linket til underskriftsindsamlingen, så flest mulige mennesker skriver under!

Link: https://www.skrivunder.net/inkorporering_nu_af_fns_handicapkonvention_i_dansk_lovgivning

 

 

Hvis der er stemning for det, opretter jeg gerne forslaget også på Folketingets nye hjemmeside for borgerforslag: https://www.borgerforslag.dk/
Et borgerforslag kræver mindst 3 medstillere og højest 10 medstillere.
Hvis 50.000 personer med stemmeret til folketingsvalg støtter et borgerforslag, kan det blive fremsat i Folketinget.

------------------------------------------------------------------------------------------

HUSK! Din underskrift er først gyldig, når du har klikket på det link, som du modtager i din bekræftelsesmail!

Hvis du ikke modtager en e-mail, kan du have registreret dig med en e-mail-adresse, der ikke er gyldig (du kan have skrevet adressen forkert). I så fald må du gerne prøve at underskrive igen med en gyldig e-mail-adresse.

 

 

#diskrimination #handicap #forbud #menneskeret #dkpol #etværdigtliv 

#uddpol #Handicapkonvention #CRPD

 

Se også denne underskriftsindsamling:

https://www.skrivunder.net/forbud_mod_diskrimination_pga_handicap_sygdom_og_funktionsnedsatt#form

 

 

________________________________________________________________

 

 

Uddybning - til dig, der vil vide mere

 

 


Lisbeth Søndergaard Raun    Kontakt forfatteren af dette andragende