Mest populære underskriftsindsamlinger i 2014 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Underskriftsindsamling for frit uddannelsesvalg

Denne underskriftindsamling er for de studerende, der er og kommer i klemme på grund af fremdriftsreformen. Underskrift indsamlingen er for dem, der ønsker et frit uddannelsesvalg. Jeg er som mange andre studerende én af dem der ønsker at supplere og søge en anden kandidat end min naturlige overbygning. Der er rigtig mange medstuderende på CBS, som står i samme situation som jeg.  Lidt baggrund om mig selv: Jeg er lige blevet færdig med min bachelor i international virksomhedskommunikation med s

Oprettet: 2014-09-08 Statistik

Nej til udlevering af dine helbredsdata uden samtykke

  Sig nej til at udlevere dine private helbredsdata uden samtykke   Nu må det være nok! Vi vil ikke have vores private patientoplysninger ud i det offentlige rum. Hvis persondata fra lægen skal udleveres, må det ske efter informeret samtykke.   Vi ønsker ikke at have staten med til lægen. Vi ønsker ikke at gøres til forskningsobjekter mod vores vilje. Nu må nogen sige stop. Staten gør det ikke, så vi må selv gøre det. Vi bliver alle patienter på et tidspunkt, og nu må vi hjælpe hinanden!   S

Oprettet: 2014-12-08 Statistik

Sønderborg kaserne bør ikke være asylcenter

Sønderborgkaserne bør ikke være asylcenter, vi er i udkants Danmark og vi har ikke resourserne til at drive en kaserne, Så derfor virker det ikke velovervejet at vi nu skal drive et asylcenter.

Oprettet: 2014-07-31 Statistik

Bevar Rådhusbiblioteket.

Kassetænkning truer Rådhusbiblioteket.Siden Københavns rådhus blev bygget i 1905 har det huset etspecialbibliotek med 30-35.000 værker om byen. Det er etskatkammer af værker for de mennesker, der interesserer sig forKøbenhavns historie, slægtsforskning m.v. Rent arkitektonisk er det et vidunderligt bibliotek.Der er her opsamlet en masse viden, som delvist vil drukne, hvisRådhusbiblioteket overføres til Hovedbiblioteket, hvor personalet ikke erspecialister. Forslaget forudsætter desuden at der ka

Oprettet: 2014-11-11 Statistik

NEJ til privatisering af vandforsyningen i Danmark .

Vand er en livsnøvendighed og derfor en grundlæggende menneskeret og må aldrig blive en handelsvare . Vi siger nej til alle former for kommercialisering af vand i Danmark og kræver at den til hver tid siddene regering modarbejder en kommercialisering  , såvel  i Danmark som i EU , ved at nedlægge veto i EU . Sker det aligevel , så skal der oprettes et Dansk forbehold som fritager Danmark. Da vi har set en stigende privatisering her i Danmark ( Dong , Nets , osv ) ,  hvor vores politikkere har so

Oprettet: 2014-04-10 Statistik

Bekendtgørelse om handel med dyr

VIGTIGT!! Kan resultere i handel med fisk forbydes!!!Fødevarestyrelsen har sendt flg. I hørring: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/17413 Hørringsfrit 20. januar 2014   Den tidligere Dyrehandler bekendtgørelse er ved at blive ændret og her falder ordet i titlen ”Dyrehandler” ud og tilbage står så ” Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr” Hvad erhvervsmæssig handel er, er ikke defineret og hvis man sammenligner med hundeloven som ligger nærmest siger den BEK nr 1466 af 12/12/200

Oprettet: 2014-01-14 Statistik

Børn skal ikke tvinges til samvær med en voldelig forælder

Danner igangsætter denne underskriftsindsamling for at få politikernes øjne op for alle de børn, som Statsforvaltningen med Forældreansvarsloven i hånden sender hjem til forældre med voldelig adfærd. Det skal ingen børn tvinges til. Så kære politikere: Grib ind! Og ændr Forældreansvarsloven og praksis i Statsforvaltningen, så vi sætter børnenes trivsel og tryghed før forældres ret til deres barn. Baggrund: Forældreansvarsloven trådte i kraft i 2007 og eksisterer nu i en revideret udgave fra 2

Oprettet: 2014-05-09 Statistik

STOP lukning af Børne- og Ungdomspsykiatrien i Hillerød

Underskriftsindsamling: STOP lukningen af Børne‐ og Ungdomspsykiatrien i Hillerød Nej til sengelukninger og forringelser i psykiatrien. Vi er imod planerne om, at man vil lukke døgnafsnittet af Børne‐ og Ungdomspsykiatrien i Hillerød og flytte sengene til Glostrup. Mange børn og familier vil blive berørt, når de fremover vil få en urimelig lang transport. Regionsrådet har planer om at spare 43 mio. kr. på psykiatrien i Region Hovedstaden. Vi protesterer mod besparelsesforslagene – psykiatrien ha

Oprettet: 2014-08-15 Statistik

B E V A R BADEANSTALTEN I I SILKEBORG .. DAMPENS VENNER

STOP PLANER OM LUKNING AF EN AF SILKEBORGS SKØNNE PERLER.... B A D E A N S T A L T E N I HOSTRUPSGADE. i vore sparetider har den ofte været i politikernes søgelys ... Eller måske rettere embedsmændenenes, når de får deres kvartalsvise oplæg: " find lige en million eller mere " vi kan spare!!! Igen og igen har de kastet sig over den gamle og fine badeanstalt, som i parentes nævnt måske giver et MINDRE underskud og måske slet ikke, såfremt man tager kommunens vådområder under et tag! Det vi med s

Oprettet: 2014-06-28 Statistik

Protest mod DR/P1-ledelsens fyring af "Orientering"s Niels Lindvig.

Undertegnede protesterer mod DRs fyring september 2014 af Niels Lindvig fra programmet "Orientering" på P1. Fyringen forekommer helt uforståelig, da Niels Lindvig er en overordentligt fremragende journalist, der udfører et usædvanligt vidende, grundigt, dybdegående og bredt perspektiverende arbejde og hvis engagement, humor (når det er på sin plads) og usædvanligt gode radiostemme, som flere unge journalister ser som deres forbillede, gør hans reportager til en særdeles god oplevelse, man altid

Oprettet: 2014-10-06 Statistik