Mest populære underskriftsindsamlinger i 2014 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

NEJ til ny lufthavn i Østjylland

Er du også imod en lufthavn ved Thomasminde? Synes du også, at vi skal bevare vores nuværende lufthavn i Tirstrup? Og vil du heller ikke ofre en masse dejlig natur og dyreliv, til fordel for en "grøn" lufthavn? Så skriv under her - i dag! Vis din utilfredshed, og hjælp os med at bevare Thomasminde nord for Århus, som det er den dag i dag.

Oprettet: 2013-11-07

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 6947 6917
2014 1884 1878

Underskriftsindsamling for frit uddannelsesvalg

Denne underskriftindsamling er for de studerende, der er og kommer i klemme på grund af fremdriftsreformen. Underskrift indsamlingen er for dem, der ønsker et frit uddannelsesvalg. Jeg er som mange andre studerende én af dem der ønsker at supplere og søge en anden kandidat end min naturlige overbygning. Der er rigtig mange medstuderende på CBS, som står i samme situation som jeg.  Lidt baggrund om mig selv: Jeg er lige blevet færdig med min bachelor i international virksomhedskommunikation med s

Oprettet: 2014-09-08

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1885 1857
2014 1860 1833

Nej til udlevering af dine helbredsdata uden samtykke

  Sig nej til at udlevere dine private helbredsdata uden samtykke   Nu må det være nok! Vi vil ikke have vores private patientoplysninger ud i det offentlige rum. Hvis persondata fra lægen skal udleveres, må det ske efter informeret samtykke.   Vi ønsker ikke at have staten med til lægen. Vi ønsker ikke at gøres til forskningsobjekter mod vores vilje. Nu må nogen sige stop. Staten gør det ikke, så vi må selv gøre det. Vi bliver alle patienter på et tidspunkt, og nu må vi hjælpe hinanden!   S

Oprettet: 2014-12-08

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 4452 4398
2014 1691 1677

Sønderborg kaserne bør ikke være asylcenter

Sønderborgkaserne bør ikke være asylcenter, vi er i udkants Danmark og vi har ikke resourserne til at drive en kaserne, Så derfor virker det ikke velovervejet at vi nu skal drive et asylcenter.

Oprettet: 2014-07-31

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1695 1679
2014 1691 1675

Bevar Rådhusbiblioteket.

Kassetænkning truer Rådhusbiblioteket.Siden Københavns rådhus blev bygget i 1905 har det huset etspecialbibliotek med 30-35.000 værker om byen. Det er etskatkammer af værker for de mennesker, der interesserer sig forKøbenhavns historie, slægtsforskning m.v. Rent arkitektonisk er det et vidunderligt bibliotek.Der er her opsamlet en masse viden, som delvist vil drukne, hvisRådhusbiblioteket overføres til Hovedbiblioteket, hvor personalet ikke erspecialister. Forslaget forudsætter desuden at der ka

Oprettet: 2014-11-11

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 2201 2143
2014 1639 1591

NEJ til privatisering af vandforsyningen i Danmark .

Vand er en livsnøvendighed og derfor en grundlæggende menneskeret og må aldrig blive en handelsvare . Vi siger nej til alle former for kommercialisering af vand i Danmark og kræver at den til hver tid siddene regering modarbejder en kommercialisering  , såvel  i Danmark som i EU , ved at nedlægge veto i EU . Sker det aligevel , så skal der oprettes et Dansk forbehold som fritager Danmark. Da vi har set en stigende privatisering her i Danmark ( Dong , Nets , osv ) ,  hvor vores politikkere har so

Oprettet: 2014-04-10

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 3776 3713
2014 1613 1582

Bekendtgørelse om handel med dyr

VIGTIGT!! Kan resultere i handel med fisk forbydes!!!Fødevarestyrelsen har sendt flg. I hørring: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/17413 Hørringsfrit 20. januar 2014   Den tidligere Dyrehandler bekendtgørelse er ved at blive ændret og her falder ordet i titlen ”Dyrehandler” ud og tilbage står så ” Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr” Hvad erhvervsmæssig handel er, er ikke defineret og hvis man sammenligner med hundeloven som ligger nærmest siger den BEK nr 1466 af 12/12/200

Oprettet: 2014-01-14

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1576 1542
2014 1576 1542

Børn skal ikke tvinges til samvær med en voldelig forælder

Danner igangsætter denne underskriftsindsamling for at få politikernes øjne op for alle de børn, som Statsforvaltningen med Forældreansvarsloven i hånden sender hjem til forældre med voldelig adfærd. Det skal ingen børn tvinges til. Så kære politikere: Grib ind! Og ændr Forældreansvarsloven og praksis i Statsforvaltningen, så vi sætter børnenes trivsel og tryghed før forældres ret til deres barn. Baggrund: Forældreansvarsloven trådte i kraft i 2007 og eksisterer nu i en revideret udgave fra 2

Oprettet: 2014-05-09

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1553 1486
2014 1553 1486

STOP lukning af Børne- og Ungdomspsykiatrien i Hillerød

Underskriftsindsamling: STOP lukningen af Børne‐ og Ungdomspsykiatrien i Hillerød Nej til sengelukninger og forringelser i psykiatrien. Vi er imod planerne om, at man vil lukke døgnafsnittet af Børne‐ og Ungdomspsykiatrien i Hillerød og flytte sengene til Glostrup. Mange børn og familier vil blive berørt, når de fremover vil få en urimelig lang transport. Regionsrådet har planer om at spare 43 mio. kr. på psykiatrien i Region Hovedstaden. Vi protesterer mod besparelsesforslagene – psykiatrien ha

Oprettet: 2014-08-15

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1514 1495
2014 1514 1495

B E V A R BADEANSTALTEN I I SILKEBORG .. DAMPENS VENNER

STOP PLANER OM LUKNING AF EN AF SILKEBORGS SKØNNE PERLER.... B A D E A N S T A L T E N I HOSTRUPSGADE. i vore sparetider har den ofte været i politikernes søgelys ... Eller måske rettere embedsmændenenes, når de får deres kvartalsvise oplæg: " find lige en million eller mere " vi kan spare!!! Igen og igen har de kastet sig over den gamle og fine badeanstalt, som i parentes nævnt måske giver et MINDRE underskud og måske slet ikke, såfremt man tager kommunens vådområder under et tag! Det vi med s

Oprettet: 2014-06-28

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1482 1468
2014 1482 1468Facebook