Nej tak til Statens mentale sundhedsplan

 

Hele den nye Mentale sundhedsplan er baseret på materiale fra samarbejde med psykiatrien Trygfonden og Medicinalindustrien, som i samarbejde har udarbejdet en økonomisk profitabel plan for at få fuld kontrol og adgang til alle borgeres private sundhedsoplysninger på kryds og tværs, man er allerede gået i gang med at indhente og arkivere systematisere oplysninger om ALLE børn i institutioner og skoler i Danmark, men desværre har mange forældre alt for travlt til at stoppe op og se hvad det er der i virkeligheden foregår, og som bliver lusket ned over hovedet på befolkningen, det skal stoppes før det overhovedet bliver skræmmende virkelighed, og enden på den personlige frihed, og folkestyre. http://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/article2102573.ece

Børn og TrygFonden:

I Skolesundhed.dk., finansieret at TrygFonden, opfordres børn til at udfylde skemaer om ”Symptomer og sygdomme” og ”Elevernes oplevede helbred og sundhed samt hygiejne”:https://www.skolesundhed.dk/ForaeldreInformation.aspx


Her skal børn f.eks. svare på spørgsmål som:

Har du eksem,
allergi eller astma, som du får medicin for?
Har du inden for de sidste 2 uger haft:
Hovedpine,
Mavesmerter,
Smerter i ryggen,
Andre smerter,
Søvnproblemer,
Humørsvingninger,
Har du inden for de seneste tre måneder haft mavesmerter 3 gange eller mere?
Har du vanskeligheder i forhold til følelser, koncentration, opførsel eller at enes med andre?

Skolesundhed.dk introduceres til børnene, som skemaer de skal udfylde, og forældrene skal ikke engang skrive under på, at børnene må deltage, selvom der på skemaerne er personnummer og personlige og fortrolige oplysninger.

Forskere kan få indsigt i Skolesundheds.dks data ved at bede datatilsynet om adgang til materialet. TrygFonden finansierer, TrygFondens venner, psykiaterne på Forskningsklinikken, vil således, ved forespørgsel hos datanævnet, kunne få indblik i data mængder, hvor man direkte kan udlede funktionelle lidelser og andre psykiske lidelser i befolkningen, og de vil have et glimrende fremskrivnings-materiale til at forudsige mulig psykisk sygdom i befolkningen og dermed kunne presse politikerne til yderligere investering i psykiatrien.

Staten bør bruge resourcerne hvor der er brug for dem, og koncentrere sig om, og sørge for at man kan komme til hos en læge og få den rette behandling når man selv mener man har brug for en læge.

Psykiatrien skal ikke have magt, og tilladelse til at krænke den personlige frihed.

http://www.mmk.info/fakta.asp#medicin

 

Skandale med electrochock i DK    http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/01/17/223010.htm#

Danmark undersøges for overtrædelse af menneskerettighederne, Danmark får besøg 2014

https://skydrive.live.com/view.aspx?resid=F4E8E875DA785D08!1167&ithint=file%2c.pdf&app=WordPdf&wdo=2&authkey=!AEsVOcvlndHfsu0

 

Verdensomspændede epedimi skabt for profit af psykiatere og medicinalindustrien.

http://www.theguardian.com/society/2013/nov/20/antidepressant-use-rise-world-oecd

http://www.b.dk/viden/receptmedicin-slaar-flere-amerikanere-ihjel-end-narko

http://www.business.dk/oekonomi/goetzsche-langer-ogsaa-ud-efter-novo-og-lundbeck

http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/ECE2181905/870000-patienters-taleroer-gaar-i-rette-med-overlaege-peter-goetzsche/

 

Funktionelle Lidelser har efterhånden gjort sit indtog på landets jobcentre.

Flere og flere lantidssygemeldte kommer alvorligt i klemme, når de får stillet denne "forsknings" diagnose.
Hermed indspark fra Stig Gerdes:

Kære medborgere
Hermed en kort artikel, der beskriver funktionelle lidelser og linker til forskellige sites, som beskriver, hvilke kriminelle handlinger funktionelle lidelser begår. Det skal selvfølgelig stoppes. Og jeg vil derfor bede Jer om, at sende den til Jeres læge, Jeres sagsbehandler, og Jeres Sygehus, således de bliver gjort opmærksomme på, de alvorlige overgreb funktionelle lidelser begår mod landets borgere.

Funktionelle lidelser - Kejserens nye klæder?

Funktionelle lidelser er et nyt diagnosekoncept, der er ved at vinde indpas i Danmark, og det markedsføres massivt i kommuner, sygehuse, arbejdsmedicinske og socialmedicinske klinikker og samtlige praktiserende læger har fået tilsendt DSAMs nye vejledning om dette koncept: Klinisk vejledning for almen praksis, Funktionelle lidelser, 2013. [1]

Jeg mener, at funktionelle lidelser kan sammenlignes med "Kejserens nye klæder", hvilket jeg vil redegøre for i det følgende.
Psykiaterne på Forskningsklinikken for funktionelle lidelser i Aarhus (FFL) har indlemmet WHO-anerkendte somatiske diagnoser i deres diagnose: funktionelle lidelser, se side 7 i vejledningen, citat:

• Kronisk træthedssyndrom, Myalgic Encephalomyelitis, (ME) Postviralt træthedssyndrom (A04)
• Colon irritabile (D93)
• Kardialt syndroma X (K74)
• Fibromyalgia (L18)
• Kronisk whiplash, Distorsio columnae cervicalis sequelae, Whiplash Associated Disorder,
Whiplash syndrom (L83).”

Endvidere mener psykiaterne, at man kan lide af f.eks. både hjerneskade, HPV-bivirkninger, kræft og funktionelle lidelser. [2] HPV-bivirknings-skadede har sammen symptomer som ME-ramte.

HPV-bivirknings-ramte vil psykiaterne på FFL også gerne behandle. Symptomforskeren, sådan blev M. Rosendahl fra FFL tituleret i TV2, hvor hun udtalte sig om HPV-vaccinens bivirkninger, citat:
"Det er bare en udløsende faktor på noget, som ligger latent i forvejen, og så får man denne her voldsomme reaktion, hvor kroppen er i vedvarende alarmberedskab, laver mange symptomer, så det hele slipper igennem op til hjernen, kan man sige, så man bliver meget påvirket af de her symptomer." [3] Vaccinen er således ’bare’ en udløsende faktor…

På Hammel Neurocenter ligger den 24årige Karina Hansen, der er diagnosticeret ME af speciallæger. Hun blev fjernet fra sit hjem den 12.02.13 og tvangsindlagt på Hammel Neurocenter under psykiater Niels Balle Christensen og psykiater Per Fink fra FFL og bliver behandlet med gradueret fysisk træning, hvilket kan skade ME patienter. Ifølge Karinas mor er der ingen kontakt til Karinas mobiltelefon, fra hvilken Karina bad om hjælp ved indlæggelsen. [4]
Karina har af psykiaterne fået diagnosen Pervasive Arousal Withdrawl Syndrome, som viser, at Karina har trukket sig ind i sig selv. [5]

Omtalen af Karina Hansens indlæggelse på de sociale medier har bevirket, at forældre til børn med ME frygter samme skæbne for deres børn, og med god grund, for det sker på nøjagtigt samme måde verden over. [6]

Det er almindeligt kendt, at jobcentre sender fysisk syge kronikere til bl.a. psykiaterne på FFL, fordi kommunerne mener, at der er behandlingsmuligheder i psykiatrien. [7]
’Behandlingsmuligheder’ er nøgleordet, hvormed syge menneskers sager kan trækkes i langdrag, så fleksjob eller førtidspensioner undgås, hvilket sparer kommunerne for forskellen mellem kontanthjælp og fleksjob- eller førtidspensions-beløbet, men betænk også, hvor mange de syge holder i arbejde: socialrådgivere, teamledere, læger, speciallæger, fysioterapeuter, psykologer, psykiatere og andre aktører som f.eks. Quick Care etc... kan det mon betale sig?

At kommunerne og deres lægekonsulenter henviser fysisk syge borgere til FFL har Fb-gruppen ”I Klemme I Det Kommunale System” mange eksempler på, og at dette sker med trusler om, at hvis borgeren ikke indvilliger, så vil man tage deres kontanthjælp, og det kan man også gøre, hvis borgeren ikke vil tage ordineret psykofarmaka. [8]
Dette svarer til kommunale henvisninger af borgere til forsøg, som FFL har lov til at udføre.[9]

Får borgeren diagnosen funktionel lidelse, så er borgeren i fare for ikke siden at blive taget alvorligt i sundhedssystemet, for så sidder ’det hele’ jo nu ’mellem ørerne’. Mange mennesker er bange for disse henvisninger, både fordi de ikke vil have en psykiatrisk diagnose, og fordi de er bange for at blive tvunget til at tage psykofarmaka. [10]

Region Midtjylland har anbefalet FFLs behandlingsmetode i forbindelse med FFLs nye ME-videncenter. Om dette Videncenter står der i Notat 25, Region Midtjylland 29.10.10., citat:
"Der findes en solid dokumentation for, at kognitiv adfærdsterapi og gradueret fysisk optræning er effektive behandlinger ved CFS (læs ME) og andre Funktionelle lidelser, hvorimod der er mere sparsom dokumentation for andre behandlingsmetoder."
Men forespurgt efter denne solide dokumentation melder Region Midtjylland imidlertid efterfølgende ud i mail af d. 26.02.2013, citat: "Der foreligger ingen dokumenter med de ønskede informationer." [11]

TrygFonden har støttet FFL med i hvert fald 100 mil. kr. siden 2009. [12]
Tryg Forsikringsselskaber sparer mange penge på, at syge får psykiatriske diagnoser, fordi disse diagnoser kun udløser sygeforsikringer eller arbejdsskadeforsikringer i ca. 7 % af tilfældene.[13]
Lundbeck Fonden støtter også FFL med store beløb [14] og gratis medicin. [15]

Eftersom psykiaterne på FFL mener, at anerkendte fysiske diagnoser er psykiatriske, og eftersom FFL ikke har nogen ”solid dokumentation” for, at deres behandlinger virker, så, mener jeg, at konceptet kan sammenlignes med "Kejserens nye Klæder". Psykiaterne har fundet en levevej, hvor fysisk syge henvises til dem gennem jobcentre og sagsbehandlere.

Efter DSAMs vejledning er udsendt til alle læger, så er det nu op til den enkelte læge at tage stilling til, om de såkaldte funktionelle lidelser skal udbredes, eller om teorien skal forkastes. Men læger bør gøre sig klart, at diagnosen funktionelle lidelser kan fungere som en ’skraldespands-diagnose’ for de somatiske diagnoser, som er svære at diagnosticere, og at diagnosen kan ’skygge for’ alvorlig sygdom, som så ikke opdages i tide. Jeg råder derfor alle igennem mit netværk på Fb-gruppen " I Klemme I Det Kommunale System" til at undsige praktiserende læger og speciallæger, der er tilhængere af funktionelle lidelse

[1] Kliniks vejledning for almen praksis, Funktionelle lidelser, 2013:
http://vejledninger.dsam.dk/funktionellelidelser/

[2] Citat:”Nogle patienter med funktionelle lidelser har kendte fysiske og psykiske sygdomme som for eksempel epilepsi, psoriasis, gigt, dissemineret sclerose, panikangst eller depression.” http://www.mindfulness-denmark.dk/bog-artikler/artikel-bodily-distress-syndrome.aspx Og se også næste Fodnote om HPV og M. Rosendal.

[3] Se M. Rosendal udtale ovenstående citat ved minuttal 2.30:http://www.youtube.com/watch?v=WBFykPs92LY&noredirect=1


[4] To videoer om Karina: http://www.youtube.com/watch?v=Dk3e8IWj7M0
http://www.youtube.com/watch?v=JTkkcvlvYf8

[5] Diagnosen blev oplyst ved møde d. 27.08.2013, som er optaget på bånd. Til stede var bl.a. Karinas forældre og søster og ledende overlæge Merete Stubkjær og overlæge psykiater Nils Balle Christensen. 

[6] Justina fra Connecticut, USA indlagt på 9. måned med ’somatofor’ tilstand:http://foxct.com/2013/11/19/hospital-holds-west-hartford-girl-for-9-months-after-parents-argue-diagnosis/

Mere om Justina: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2510404/Justina-Pelletier-trapped-hospital-sends-hidden-notes-parents-origami.html

Ean Proctor fortæller om sin indlæggelse som barn med ME på psykiatrisk hospital i England: http://www.youtube.com/watch?v=cDeu_OlMivU

Psykiater Simom Wesselys journal om Ean Proctor:
http://mindykitei.cfscentral.home.comcast.net/~mindykitei.cfscentral/letters/Wessely,%20June%2010,%201988.pdf


[7] 3F: ”I Dansk Fibromyalgiforening oplever man, at medlemmerne meget ofte henvises til psykiater”: http://forsiden.3f.dk/article/20110524/NYHEDER/110519867/2140

[8] Et eksempel ud af mange, om tvungent psykofarmaka: http://www.information.dk/228063
Tvungen operation: http://www.information.dk/telegram/472061

[9] Per Finks tilladelse til forsøg:
http://www.cvk.sum.dk/~/media/Files/cvk/godkendteprojekter/2011/Godk_oktober.ashx

Om forsøget med imipramin: http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/SUU/spm/472/svar/1051067/1245624/index.htm

[10] Om tvungen behandling: http://www.information.dk/228063

[11] Om den ’solide dokumentation’: http://www.funktionellidelse.dk/solidside1.html

[12] 48 mil fra TrygFonden til FFL i 2009 - 2010:
http://www.uffu.dk/da/om-forum/rammer/

10 mil fra TrygFonden til FFL: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2011/04/06/063840.htm

3.3 mil fra TrygFonden til FFL: http://www.altinget.dk/forskning/navnenyt.aspx?id=10779 og der findes masser af lins på nettet om dette emne: søg blot på Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser og TrygFonden.

[13] ”Kun knap 7 procent af de personer, der anmeldte en psykisk skade, fik erstatning i 2008, viser en årsopgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen”: http://www.information.dk/218333

[14] Bl.a. 3 bevillinger til forskningsklinikken i 2012 og 3 i 2011:http://www.lundbeckfonden.com/Tidligere-bevillinger.9.aspx

[15] ”Vi får desuden leveret en del af medicinen fra medicinalfirmaet uden beregning” sidste side: http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/SUU/spm/472/svar/1051067/1245624/index.htm

Venlig hilsen

Stig Gerdes


http://www.tv2nord.dk/artikel/283403:Regionale-nyheder--Laege-raser-over-Ankestyrelse?fb_action_ids=10201979208976793&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210201979208976793%22%3A574502815956031%7D&action_type_map=%7B%2210201979208976793%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D


Kræftbehandling er under sundhedsministeriets område, tilsyn, pligt og ansvar! Hvor mange år har overmedicinering og dødsfald fundet sted ???

Der samles hvert år millioner ind til KB for at redde liv, og så er der ikke styr på dosering ved behandling. Rygter på apoteket ledte dem til fejlen?

Fejlen er ikke kun Århus, men er sket i hele landet... Er det godt nok? Kan vi leve med det? Jeg er utryg.

http://www.dagens.dk/indland/kritik-tre-patienter-m%C3%A5ske-d%C3%B8de-efter-forkert-kr%C3%A6ftbehandling-i-aarhus

 

----------------------------------------------------------------------

Til alle der er raske,  alle kan rammes af ulykke og sygdom, og skal ikke gøres til forsøgsdyr og livslange kunder hos psykiatrien. Punktum

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Marianne tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...