Nej til områdeledelse i Næstved

DEMONSTRATION. Tirsdag d. 16. september skal byrådet afgøre om områdeledelse skal indføres i Næstved. Der vil blive afholdt en fredelig demonstration foran rådhuset kl. 17.00. Medbring gerne en hvid t-shirt eller køb en af de t-shirts der bliver fremstillet til formålet. Købes på stedet til 30 kr!

 

VIDSTE DU AT………..områdeledelse afliver den direkte forældreindflydelse i dit barns daginstitution?
Af Lars Christensen
Næstved Børne- og Skoleudvalg vil indfører områdeledelse i kommunens daginstitutioner. Åbenlyst for alle dækker det over massive besparelser på ressourcer til det pædagogiske arbejde.
Forringelser på den kvalitet som vores børn skal leve i hver dag. De nuværende ledere skal fremover være daglige ledere med en del pædagogtimer, hvilket bevirker at der skal spares andre pædagoger væk. Men erfaringerne fra andre kommuner viser at ledelsesopgaverne ikke bliver mindre med den nye ledelsesstruktur, der bliver lagt op til – det er altså en skjult besparelse af ”varme hænder” – de som har direkte med vores børn at gøre.
Mindre synligt er det, at forældrebestyrelsen i den enkelte institution bliver nedlagt, hvorved det direkte samarbejde mellem institutionslederen, personalet og forældrene ophører – ord som demokrati, borgerinddragelse, medindflydelse og brugerforventninger vil herefter klinge hult i glemslens hellige haller – hvor blev visionerne i MÆRK NÆSTVED af?
Tidligere har det været sådan, at forældrene var rigt repræsenteret i en forældrebestyrelse i den enkelte institution, som sammen med institutionslederen prioriterede de økonomiske midler og besluttede institutionens vision og målsætninger.
Fremover vil det med Områdeledelse blive sådan, at forældrene i den enkelte institution i bedste fald har en forældrerepræsentant – jeg skriver: EN – i en områdebestyrelse, der skal varetage driften af op imod ti institutioner. En forældrerepræsentant der ene skal kunne repræsenterer 60 – 100 børn og hvor arbejdet i områdebestyrelsen vil have mere fokus på virksomhedsledelse end på børnene og de pædagogiske visioner. Tiden vil gå med bureaukrati og ensretning og forældrerepræsentanterne vil blive taget som gidsler i kampen om økonomiske ressourcer imellem de enkelte institutioner. Formelt repræsenteret, men uden real indflydelse.
Allerede her i beslutningsprocessen om indførelse af områdeledelse ser vi hvordan sagen hastes igennem udvalg og byråd uden tid til en ordentlig debat. Vi ser hvordan høringssvar affejes og sikkert slet ikke er læst. Og vi hører fra borgmesteren på byrådsmødet den 26. august, at det ikke handler om kvalitet men kun besparelser. Alt i alt en overordentlig uskøn parodi i demokratiets teater. Børne- og Skoleudvalget samt Næstved Byråd vil med stor overbevisning og umådelig ringe indsigt, tvinge en strukturændring i gennem som hverken forældre, personale eller ledere ønsker og som der ikke er hverken pædagogisk eller økonomisk belæg for.


Endvidere er der også FB gruppen Nej tak til områdeledelse, men vi håber at med din underskrift at kunne gå til politikerne i Næstved og fortælle dem at områdeledelse absolut ikke hører hjemme i. Næstved Kommune.

På forhånd tak for hjælpen :)
Facebook