Sammen imod den etniske udrensning af Jerusalem.


Sammen imod den etniske udrensning og kollektive afstraffelse af palæstinensere i Østjerusalem

Igennem den seneste tid, der har været præget af stigende uroligheder i Jerusalem med flere drab, overfald og daglige invaderinger af palæstinensiske bydele, har den israelske regering taget nye skridt for at undertrykke enhver form for ikke-voldelig modstand mod den israelske besættelsesmagt.

Tirsdag den 2. december 2014 modtog tre palæstinensere fra Jerusalem ordrer fra de israelske myndigheder om at, de ikke må opholde sig i Jerusalem. De er alle tre født, opvokset og bosat i Jerusalem. Ordren var gældende fra den 30. november 2014 til den 30. april 2015. Torsdag den 4. december modtog yderligere to palæstinensere ordrer på at forlade Østjerusalem.

Udstedelsen af bortvisningsordren foregik på en yderst problematisk og juridisk set betænkelig måde. Der er derfor behov for at belyse de nærmere omstændigheder.

En af de bortviste, Daoud Al-Ghoul, fra bydelen Silwan i Jerusalem, blev den 1. december 2014 ringet op af det israelske politi og informeret om, at han ikke længere er velkommen i Jerusalem og derfor ikke må opholde sig i den gamle by i Jerusalem.

Den 2. december 2014 fik Daoud igen et opkald fra det israelsk politi, hvor han blev indkaldt til afhøring i Al-Maskubiye politistation i Jerusalem.

Der modtog Daoud besked på, at han ikke må opholde sig i hele Jerusalem i de næste 5 måneder, og han blev informeret om, at han pt. opholdte sig ulovligt i Jerusalem samtidig fik Daoud udleveret et kort over Jerusalem, hvor det areal, som han ikke må befinde sig i var markeret. Sammen med kortet fik Daoud udleveret en skriftlig bortvisningsordre, som var udstedt af det israelske militær, og personligt underskrevet af militærchefen for Jerusalemdistriktet. De israelske myndigheder har fundet hjemmel til denne form for straf i en lov om undtagelsestilstand vedtaget af det britiske mandatstyre i 1945.

Bortvisningsordren blev udstedt uden nogen form for anklage eller sigtelse. Ordren, der oprindeligt er skrevet på hebraisk og herefter oversat til arabisk, var yderst mangelfuld, bl.a. havde man undladt, at oversætte afsnittet omhandlende Daouds ret til at anke ordren.

I forsøg fra Daouds advokater at få en ankesag igang, har de israelske myndigheder den 09. december 2014 udstedt en ny bortvisningsordre til Daoud som nu gælder hele  for Vestbredden, det betyder nu at Daoud ikke må befinde sig i hverken Jerusalem eller Vestbredden. I protest mod den nye bortvisningsordrer er Daoud taget til Jerusalem og befinder sig hos Røde Kors.

 

Foruden den groteske og uretfærdige sagsbehandling er det, som de 5 palæstinensere er blevet udsat for et direkte brud på international lov, mere specifikt af Geneve Konventionens artikel 49[1]: ‘’Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.

Overstående forløb er et eksempel på den bredere politik staten Israel fører for at minimere antallet af palæstinensere i Østerusalem. En langsom proces hen imod en etnisk udrensning, hvor flere og flere palæstinensere fordrives fra byen og mister retten til at vende tilbage og genbosætte sig. Det til trods for Østjerusalem gennem international konsensus er palæstinensisk og skal være palæstinensisk hovedstad i en fremtidig palæstinensisk stat.

I 2005 lækkede de europæiske diplomatiske delegater en rapport om situationen i Østjerusalem, hvori de bl.a. skrev: "Israel's main motivation is almost certainly demographic - to reduce the Palestinian population of Jerusalem, while exerting efforts to boost the number of Jewish Israelis living in the city - East and West."[2]

Systematiske brud på Folkeretten, brud på palæstinensernes menneskerettigheder er samlet set et udtryk for en kollektiv afstraffelse Østjerusalems palæstinensere. Sagen om de 5 mænd er desværre ikke unik. Alle palæstinensere i Jerusalem – voksne som børn - mærker dagligt forskellige former for kollektiv afstraffelse. Den israelske regering har endnu en gang vist, at de er ligeglade med deres overtrædelser af international lov og derfor er det vigtigt, at vi alle står sammen og fordømmer disse brud Folkeretten.

Vi vil nu følger nu eksemplet fra vores europæiske medborgere i bl.a. Frankrig, Spanien og Belgien, og starter hermed en underskriftsindsamling. Vi opfordrer vores danske politikere i EU Parlamentet til at skride ind og stoppe Israels ulovlige brug af kollektiv afstraffelse og krænkelse af palæstinensernes menneskerettigheder.