En bedre sagsbehandling for syge & handicappede, i kommunalt regi

Vi som syge eller handicappede, og pårørende til syge eller handicappede, ønsker at gøre opmærksom på, at sagsbehandlingen i kommunalt regi, for af nogle af de svageste i vores samfund, i dag er særdeles mangelfuld.

Skiftende og alt for mange forskellige sagsbehandlere, knyttet til den enkelte sag, forplumrer den gennemsigtighed der er så hårdt brug for i disse sager.

Sagsbehandlingen landet over, når det kommer til syge og handicappede, børn som voksne, bærer præg af fra sagsbehandlerens side en manglende indsigt i de forskellige sygdomme/ handicaps betydning for den enkelte, samt mangel på en udførlig beskrivelse af disse forhold tilgængeligt i sagen, let læseligt beskrevet, i tilfælde af behandler skift.

Vi slås dagligt landet over med en fejl behæftet og særdeles mangelfuld vejleding, lange sagsbehandlings tider, manglende gennemskuelighed, og manglende fokus på en hurtig og effektiv udredning, også i forhold til ansøgninger om de nødvendige hjælpeforanstaltninger, samt kvalificeret hjælp til at få formuleret eventuelle klager, over de afslag der gives.

Hos personer der dagligt slås med en eller flere sygdomme eller handicaps, er det i dag en hård kamp, at få den hjælp man har behov for, og lovhjemmel til ifølge lovgivningen, men det er desværre også en kamp mange taber, da de ikke har det enorme overskud der i dag skal til for at tage den kamp, der er nødvendig for at få den hjælp, der er så hårdt brug for.

Det er af afgørende betydning :

- At der altid er en sagsbehandler, der fungere som tovholder, der har  fulde overblik over samtlige problemstillinger og som i familier, samler trådene for hele familien, således at eventuelle løsningsmodeller ikke alene bliver tilpasset det ene individ, men kan fungere for hele familien,  dette gør sig særligt gældende i familier med flere familiemedlemmer med sygdomme eller handicaps.

- At der i hver sag oprettes en beskrivelse af den syges/ handicappedes begrænsninger, der til enhver tid er at finde og let læst, således at nye sagsbehandlere ikke skal hele sagen igennem for at sætte sig ind i den enkeltes/ familiens problematikker og specifikke behov, der tabes i dag alt for meget tid og alt for mange oplysninger når beskrivelserne ikke figurerer let overskueligt og let tilgængeligt i sagen.

- At niveauet af sagsbehandlernes vejledning til personer med sygdomme/ handicaps skærpes, nogle specielt psykisk syge kan have behov for at få tingene gentaget eller modtage vejledningen på skrift. 

- At behandlingstiden for ansøgninger forkortes.

- At systemet til ansøgning om ydelser som blandt andet merudgifts ydelser, gøres mere gennemsigtigt og lettere tilgængeligt, hvem kan søg hvad og hvor, det vil fremme overskueligheden og gennemsigtigheden i sagsbehandlingen.

- At der i hver kommune findes en person, der kan vejlede og hjælpe med at udforme ansøgninger og klager, for denne gruppe.

- At vi behandles som ligeværdige mennesker, og inddrages mere i beslutninger der vedrøre vores liv.

De indsamlede underskrifter, vil blive sendt til Christiansborg, i håb om at starte den debat om emnet.

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Inge T. Th tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook