Handicappede har også ret til ferie

I starten af januar udsendte Kommunernes Landsforening en administrativ information.

Heri står der, at handicappede ikke længere må betale for deres personale i forbindelse med studieture, ferier, byture mm. De udgifter der er ved sådanne, skal for fremtiden afholdes af kommunerne.

Problemet er så, at de fleste kommuner ikke tildeler flere penge til kommunale bosteder og dagtilbud af den grund.

Det betyder at ferieture, studieture og ledsagerordninger for udviklingshæmmede landet over enten er blevet skåret ned eller helt afskaffet.

 

Denne indsamling vil blive sendt til rette person(erne) sammen med en klage.