Mest populære underskriftsindsamlinger i 2014 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Underskriftsindsamling for frit uddannelsesvalg

Denne underskriftindsamling er for de studerende, der er og kommer i klemme på grund af fremdriftsreformen. Underskrift indsamlingen er for dem, der ønsker et frit uddannelsesvalg. Jeg er som mange andre studerende én af dem der ønsker at supplere og søge en anden kandidat end min naturlige overbygning. Der er rigtig mange medstuderende på CBS, som står i samme situation som jeg.  Lidt baggrund om mig selv: Jeg er lige blevet færdig med min bachelor i international virksomhedskommunikation med s

Oprettet: 2014-09-08 Statistik

Nej til udlevering af dine helbredsdata uden samtykke

  Sig nej til at udlevere dine private helbredsdata uden samtykke   Nu må det være nok! Vi vil ikke have vores private patientoplysninger ud i det offentlige rum. Hvis persondata fra lægen skal udleveres, må det ske efter informeret samtykke.   Vi ønsker ikke at have staten med til lægen. Vi ønsker ikke at gøres til forskningsobjekter mod vores vilje. Nu må nogen sige stop. Staten gør det ikke, så vi må selv gøre det. Vi bliver alle patienter på et tidspunkt, og nu må vi hjælpe hinanden!   S

Oprettet: 2014-12-08 Statistik

Sønderborg kaserne bør ikke være asylcenter

Sønderborgkaserne bør ikke være asylcenter, vi er i udkants Danmark og vi har ikke resourserne til at drive en kaserne, Så derfor virker det ikke velovervejet at vi nu skal drive et asylcenter.

Oprettet: 2014-07-31 Statistik

Bevar Rådhusbiblioteket.

Kassetænkning truer Rådhusbiblioteket.Siden Københavns rådhus blev bygget i 1905 har det huset etspecialbibliotek med 30-35.000 værker om byen. Det er etskatkammer af værker for de mennesker, der interesserer sig forKøbenhavns historie, slægtsforskning m.v. Rent arkitektonisk er det et vidunderligt bibliotek.Der er her opsamlet en masse viden, som delvist vil drukne, hvisRådhusbiblioteket overføres til Hovedbiblioteket, hvor personalet ikke erspecialister. Forslaget forudsætter desuden at der ka

Oprettet: 2014-11-11 Statistik

NEJ til privatisering af vandforsyningen i Danmark .

Vand er en livsnøvendighed og derfor en grundlæggende menneskeret og må aldrig blive en handelsvare . Vi siger nej til alle former for kommercialisering af vand i Danmark og kræver at den til hver tid siddene regering modarbejder en kommercialisering  , såvel  i Danmark som i EU , ved at nedlægge veto i EU . Sker det aligevel , så skal der oprettes et Dansk forbehold som fritager Danmark. Da vi har set en stigende privatisering her i Danmark ( Dong , Nets , osv ) ,  hvor vores politikkere har so

Oprettet: 2014-04-10 Statistik

Bekendtgørelse om handel med dyr

VIGTIGT!! Kan resultere i handel med fisk forbydes!!!Fødevarestyrelsen har sendt flg. I hørring: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/17413 Hørringsfrit 20. januar 2014   Den tidligere Dyrehandler bekendtgørelse er ved at blive ændret og her falder ordet i titlen ”Dyrehandler” ud og tilbage står så ” Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr” Hvad erhvervsmæssig handel er, er ikke defineret og hvis man sammenligner med hundeloven som ligger nærmest siger den BEK nr 1466 af 12/12/200

Oprettet: 2014-01-14 Statistik

Børn skal ikke tvinges til samvær med en voldelig forælder

Danner igangsætter denne underskriftsindsamling for at få politikernes øjne op for alle de børn, som Statsforvaltningen med Forældreansvarsloven i hånden sender hjem til forældre med voldelig adfærd. Det skal ingen børn tvinges til. Så kære politikere: Grib ind! Og ændr Forældreansvarsloven og praksis i Statsforvaltningen, så vi sætter børnenes trivsel og tryghed før forældres ret til deres barn. Baggrund: Forældreansvarsloven trådte i kraft i 2007 og eksisterer nu i en revideret udgave fra 2

Oprettet: 2014-05-09 Statistik

STOP lukning af Børne- og Ungdomspsykiatrien i Hillerød

Underskriftsindsamling: STOP lukningen af Børne‐ og Ungdomspsykiatrien i Hillerød Nej til sengelukninger og forringelser i psykiatrien. Vi er imod planerne om, at man vil lukke døgnafsnittet af Børne‐ og Ungdomspsykiatrien i Hillerød og flytte sengene til Glostrup. Mange børn og familier vil blive berørt, når de fremover vil få en urimelig lang transport. Regionsrådet har planer om at spare 43 mio. kr. på psykiatrien i Region Hovedstaden. Vi protesterer mod besparelsesforslagene – psykiatrien ha

Oprettet: 2014-08-15 Statistik

B E V A R BADEANSTALTEN I I SILKEBORG .. DAMPENS VENNER

STOP PLANER OM LUKNING AF EN AF SILKEBORGS SKØNNE PERLER.... B A D E A N S T A L T E N I HOSTRUPSGADE. i vore sparetider har den ofte været i politikernes søgelys ... Eller måske rettere embedsmændenenes, når de får deres kvartalsvise oplæg: " find lige en million eller mere " vi kan spare!!! Igen og igen har de kastet sig over den gamle og fine badeanstalt, som i parentes nævnt måske giver et MINDRE underskud og måske slet ikke, såfremt man tager kommunens vådområder under et tag! Det vi med s

Oprettet: 2014-06-28 Statistik

Protest mod DR/P1-ledelsens fyring af "Orientering"s Niels Lindvig.

Undertegnede protesterer mod DRs fyring september 2014 af Niels Lindvig fra programmet "Orientering" på P1. Fyringen forekommer helt uforståelig, da Niels Lindvig er en overordentligt fremragende journalist, der udfører et usædvanligt vidende, grundigt, dybdegående og bredt perspektiverende arbejde og hvis engagement, humor (når det er på sin plads) og usædvanligt gode radiostemme, som flere unge journalister ser som deres forbillede, gør hans reportager til en særdeles god oplevelse, man altid

Oprettet: 2014-10-06 Statistik

Bevar Dyssegård Station

Dyssegård Station er vigtig for 10.000 borgere. Vi har hverken metro eller bus til Emdrup og Hellerup som er de to alternativer. Bedre kollektiv trafik begynder med at bevare det gode man har. Bevar Dyssegård Station.

Oprettet: 2014-04-15 Statistik

Nejtaktil1813

Hvis du ikke er tilfreds med den nye Akuttelefon 1813 og ønsker at Region H igen får et velfungerende akutberedskab må du meget gerne skrive under.

Oprettet: 2014-01-07 Statistik

Nej til asylstramninger

I en tid hvor op imod 51 millioner mennesker er på flugt fra vold, krig, forfølgelse og sult, varsler den danske regering asylstramninger. Det er skammeligt og uanstændigt. Med din underskrift opfordrer du på det kraftigste regeringen og de øvrige partier til at udvise medmenneskelighed og anstændighed og ikke stramme den danske asyllovgivning yderligere.

Oprettet: 2014-10-13 Statistik

bevar-tange-soe

Støt kampen for at bevare Tange Sø.....også din underskrift gør en forskel! Støt demokratiet og borgerindflydelsen i den klassiske David mod Goliat duel! Baggrund I forlængelse af et projekt til såkaldt "naturgenopretning" for Gudenåen, har COWI udarbejdet to nye forslag til forbedring af Gudenåens passage, af hensyn til nye EU-direktiver.Bl.a. foreslås Tange Sø tømt.   Danmarks Naturfredningsforening(!) - har bedt COWI udarbejde to nye modeller, model 10 og 11, hvoraf kun model 10 lever op til

Oprettet: 2014-02-10 Statistik

Bevar midler til hestevæddeløbssporten

Jeg blev så vred, chokerede da jeg hørte på TV2 sporten at Kulturminister Marianne Jelved ville tage penge fra hestevæddeløbsporten. Derfor har jeg oprettede denne underskriftindsamling som jeg vil aflevere til Marianne Jelved så hun kan se at det er fuldstændig sindsygt at tage penge fra hestesporten, som vil indebære at der skal slagtes en masse sunde heste, det er ikke iorden.. Se indslaget fra TV2 sporten fra mandag den 3 november 2014 http://sporten.tv2.dk/2014-11-03-lovforslag-vil-medfoere

Oprettet: 2014-11-03 Statistik

Fra alle os faglige til jer politikere

DENNE UNDERSKRIFT-INDSAMLING HAR FÅET SIN EGEN SIDE BESØG www.dagpengeløsning.nu ! ALLE DER HAR SKREVET UNDER, VIL BLIVE FLYTTET OVER! DET SKER MED HÅNDKRAFT - SÅ DET TAGER EN DAG ELLER TO. Blandt andet med den her underskriftsindsamling ønsker vi at understrege, hvor vigtigt det er, at skaffe en løsning på dagpengespørgsmålet nu. Det er vigtigt både fordi det er en katastrofe for de tusindvis af arbejdsløse, som allerede er skubbet ud af vores system. Og fordi det er en alvorlig trussel mod

Oprettet: 2014-09-05 Statistik

Nutaamik qinerseqqinnissamik piumasaqaat/Krav om nyt valg

Facebookimi gruppe "Demonstration imod Naalakkersuisut/Naalakkersuisunut akerliussutsimik takutitsineq" atsiornernik katersipput nutaamik inatsisartunut qinersisoqaqqissasoq. Atsiornerit akerliussutsimik takutitsisnermut atatillugu Naalakkersuisut Siulittaasuannut tunniunneqassapput. Gruppen i facebook "Demonstration imod Naalakkersuisut/Naalakkersuisunut akerliussutsimik takutitsineq" indsamler underskrifter, som skal afleveres til Naalakkersuisut Siulittaasuat i forbindelse med demostrationen.

Oprettet: 2014-01-10 Statistik

NEJ til vejafgift på Fosen

På Fosen beboere dog "låst" og "delt i to" af betalingsanlæg. Flere mennesker måske betale daglig afgift, da der er ej andre alternativer til at køre ruten. Virksomhederne standser på Fosen. Så gør fornøjelsen af ​​opholde sig på Fosen.    Mange har ikke længere råd til at besøge familiemedlemmer. Mange betaler bompenge for en vej, de aldrig bruger. En vej, der ikke eksisterer. Facebook-side: https://www.facebook.com/fosenbom   Underskrive dette andragende! Vis, at oppositionen til betalingsveje

Oprettet: 2014-03-20 Statistik

Stop skifergas i Frederikshavn Kommune

Stop skifergas-eksperimentet Ambitionerne ville ingen ende tage, da projekt Energibyen Frederikshavn blev søsat. Vi her i byen skulle være totalt uafhængige af fossile brændstoffer ved udgangen af 2015, ja, og hele kommunen skulle være med på længere sigt; Kul, olie og gas skulle ud til højre, og ind fra venstre skulle sol, vind og vand - i form af enorme solcelleanlæg, kæmpevindmøller og bølger -, komme og gøre hele kommunen grøn og 100 % miljøvenlig. Efterfølgende er økonomien blevet markant f

Oprettet: 2014-06-20 Statistik

Krav om rimelig selvrisiko i Stormflodsloven

Minister Henrik Sass Larsen lovede, for åben skærm, fuld erstatning til de Stormflodsramte -men mente det ikke alligevel! Du betaler, via din brandforsikring, 30 kr. om året til Stormflodsordningen, en katastrofedækningsordning som dækker når en naturkatastrofe optræder. 6. december 2013 blev 3000 huse og fritidshuse helt eller delvist ødelagte af Stormfloden Bodil. De fleste står tilbage med totalskadede boliger. Det er i sig selv et mareridt. Tiden der er gået siden har været en lang og sej ka

Oprettet: 2014-02-22 Statistik