Krav om rimelig selvrisiko i Stormflodsloven

Minister Henrik Sass Larsen lovede, for åben skærm, fuld erstatning til de Stormflodsramte

-men mente det ikke alligevel!

Du betaler, via din brandforsikring, 30 kr. om året til Stormflodsordningen, en katastrofedækningsordning som dækker når en naturkatastrofe optræder. 6. december 2013 blev 3000 huse og fritidshuse helt eller delvist ødelagte af Stormfloden Bodil.

De fleste står tilbage med totalskadede boliger. Det er i sig selv et mareridt. Tiden der er gået siden har været en lang og sej kamp, fpr at komme gennem en jungle af kringlede forsikringsbestemmelser i Stormflodsloven.
Det stod hurtigt klart, at stormflodsloven ikke dækker i rimelig grad. Afskrivninger på bygningsdele og løsøre sammen med en selvrisiko i procenter betyder, at kun ganske få vil få en erstatning så boligen kan reetableres.

Regeringen har besluttet, at følge den lov der allerede gælder og har mildnet konsekvenserne af afskrivninger og nu skal der fremlægges lovforslag til ændringer i Stormflodsloven. Lovforslaget indeholder, at der skal være dækning for genhusning og følgeskader som skimmelsvamp. Det er vi rigtig glade for.

Men det står klart at Ministerens løfte om at ændre loven, så der gives fuld erstatning, ikke er en del af lovforslaget.

Situationen er lige nu, at løsøre først afskrives i værdi og herefter trækkes 10% i selvrisiko. Hus/fritidshusskaden afskrives i værdi på dele af huset og herefter fratrækkes 8% i selvrisiko på helårshuse og 13 % på fritidshuse.

Vi sidder tilbage med økonomisk ruin og kan ikke komme igang med at genskabe familiens trygge ramme.
Hvad betyder det for den enkelte familie ?

Man skal selv lægge ud for alt det arbejde, der i første omgang kræves for at begrænse skaderne. For mange har det været mere end 200.000 kr. og det betyder at de ikke kan komme i gang med de egentlige reparationer af husene. Det skyldes at Stormflodsordningen kræver at forsikringsrapporten er fuldstændig færdig, før der kan betales en krone. Så skal man på lånemarkedet for at låne til afskrivninger og selvrisiko og  udgiften til håndværker, så man kan bestille håndværkere med god ssamvittighed. regningen skal jo betales. Herefter kan man indsende dokumentation for at skaden ER udbedret og få en del af regningen erstattet.

For mange betyder det, når alt lægges sammen, en egenbetaling på alt lige fra 50.000kr. - 500.000 kr..

Penge som man ikke kan låne, der er jo ingen værdi i et ødelagt hus.

Ville du tegne en forsikring hvor din selvrisiko er over 100.000 kr., hvis du kunne betale 30 - 40 kr. mere om året, så din selvrisiko kun var 10.000 kr. ?

Hjælp de Stormflodsramte og hjælp også dig selv, hvis du skulle blive udsat for Stormflod, Stormfald eller oversvømmelser. Din forsikring dækker dig nemlig ikke ved naturkatastrofer.

Støt vores krav - Selvrisiko skal være et fast beløb  - ikke som i dag en høj procentdel af skaden.

Skriv under her, vi har brug for din hjælp  og del gerne link til underskriftindsamlingen