Bevar Rådhusbiblioteket.

Kassetænkning truer Rådhusbiblioteket.

Siden Københavns rådhus blev bygget i 1905 har det huset et
specialbibliotek med 30-35.000 værker om byen. Det er et
skatkammer af værker for de mennesker, der interesserer sig for
Københavns historie, slægtsforskning m.v.

Rent arkitektonisk er det et vidunderligt bibliotek.


Der er her opsamlet en masse viden, som delvist vil drukne, hvis
Rådhusbiblioteket overføres til Hovedbiblioteket, hvor personalet ikke er
specialister. Forslaget forudsætter desuden at der kasseres 19.000 værker ved en
evt. overflytning.

Det er en fattig kommune, der ikke har råd til at bo i sit eget rådhus.

Nedlæggelsens formål er ”driftseffektiviseringer”. Størstedelen af effektiviseringen består i at huslejeudgiften skæres med 1,05 mio., personalebesparelse på 0,25 mio og 0,15 mio på mindre materialeindkøb fremover. Besparelsen på godt 1 million på husleje er rent fiktiv. Da både lejer og udlejer er Københavns kommune er det godt nok en mindreudgift på kontoen for lokaler til biblioteker, men det er samtidig en mindreindtægt på kontoen for Rådhusets udlejning af lokaler.

Rådhuset har reelt ingen mulighed for at bruge lokalerne til andre formål: de er bygget til biblioteksformålet og fredet sammen med resten af Rådhuset. Det er ren kommune-intern ”kassetænkning” fra Kultur-og fritidsudvalgets side. I forvejen er der tomme lokaler på Rådhuset.
Er vi blevet så meget fattigere på 109 år, at vi ikke har råd til at bevare dette fantastiske bibliotek på Københavns Rådhus? 

Vær med til at redde Rådhusbiblioteket med din underskrift.