Nej tak til, at Augustenborg skov skal være urørt skov!

Denne underskriftsindsamling er ikke et indlæg mod en naturlig skov generelt, men et indlæg for bevaring af byens “grønne kulturarv” og borgernes adgang til skoven og dens faciliteter hele året rundt såsom badehuse, klubhuse osv.


Mange brugere af skoven har bemærket, at der i den seneste tid er sket store forandringer i Augustenborg skov, fordi Naturstyrelsen har besluttet, at skoven skal være urørt skov (1). Dette er sket hen over hovedet på byens borgere og foreninger, som ikke er blevet hørt. Naturstyrelsen har godt nok skiltet med projektet, men har glemt at fortælle om, hvilke konsekvenser urørt skov vil have. Det gælder ikke kun de tre vigtige lindealleer, som med tiden vil gå i opløsning, men også stierne og dermed adgangsvejene. Store arealer, som hertugen havde beplantet med nåletræer, er blevet fældet og sunde træer skamferes med motorsav. Senest er det kommet frem, at grøfter og drænrør ikke vil blive vedligeholdt. Man ser allerede, at stier og alleer oversvømmes af den stigende nedbør.


Hertugslottet, slotsparken og lystskoven udgør en helhed, som er byens store stolthed. Men skoven ligner efterhånden en slagmark, og væltede alletræer genplantes ikke og får lov at ligge og flyde. Før måtte der sankes brænde i skoven, hvilket var med til at holde orden langs stierne.


Urørt skov kan man lave så mange andre steder, hvor det giver mere mening end i en hertugelig lystskov.


Vi håber, at denne underskriftsindsamling vil få Naturstyrelsen til at komme til fornuft og indse, at den handler i mod borgernes og kommunens ønsker og planer for skoven (2). Naturstyrelsen bør deltage i masterplanen for Hertugernes Augustenborg (3), hvor der bør arbejdes for, at de tre lindealleer fredes, så naturen ikke overtrumfer kulturen og borgernes muligheder for at færdes i skoven.

Med din underskift vil du støtte op om bevaring af lystskoven og dens ellers fine lindealleer.

Vær sikker på at din underskrift er blevet aktiv, se de tre punkter beskrævet i billede 3. herunder.

Kilde henvisninger: 

(1) https://jv.dk/soenderborg/naturstyrelsens-forvaltning-af-uroert-skov-faar-massiv-kritik-der-tages-for-lidt-hensyn-til-brugere-og-skovens-helt-saerlige-kulturhistorie

(2) https://jv.dk/soenderborg/historiske-lindealleer-staar-for-fald-de-vil-gaa-i-oploesning-med-tiden-naar-skoven-skal-vaere-uroert

(3) https://sonderborg.dk/wp-content/uploads/2023/03/Masterplan-Hertugernes-Augustenborg.pdf

IMG_20220501_151544781_HDR.jpgIMG_20230218_161401941_HDR.jpg

Vær_sikker_på_at_de_tre_trin1.pngIMG_20230111_142840687_HDR.jpg

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Martin Eiffert vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...