Fra alle os faglige til jer politikere

DENNE UNDERSKRIFT-INDSAMLING HAR FÅET SIN EGEN SIDE

BESØG www.dagpengeløsning.nu !

ALLE DER HAR SKREVET UNDER, VIL BLIVE FLYTTET OVER!

DET SKER MED HÅNDKRAFT - SÅ DET TAGER EN DAG ELLER TO.

Blandt andet med den her underskriftsindsamling ønsker vi at understrege, hvor vigtigt det er, at skaffe en løsning på dagpengespørgsmålet nu.

Det er vigtigt både fordi det er en katastrofe for de tusindvis af arbejdsløse, som allerede er skubbet ud af vores system.

Og fordi det er en alvorlig trussel mod vores danske model med Flexicurity og ordnede løn‐ og arbejdsvilkår.

Dagpengereformen som den blev lanceret af den tidligere regering med støtte fra R og DF er en katastrofe.

Fejlberegningen af reformen er dokumenteret. Politikere begynder at anerkende problemet. ‐Nu mangler vi bare at folketinget justerer politikken:

- Regeringen må sikre dem der er faldet ud, en anstændig behandling straks.

Det kan ikke accepteres, at problemerne bare stoppes ned i en ny dagpengekommissionmed lange og luftige udsigter og ingen penge.

- Retten til dagpenge skal igen kunne optjenes efter 6 måneders arbejde i stedet for det år som reformen har medført.

Og samtidig skal de timer arbejdsløse sendes i uddannelse, løntilskud og aktivering tælles med til genoptjeningen.

- Den gensidige forsørgerpligt skal fjernes. Ingen skal i vores samfund efterlades i ydmygende afhængighed af andre.

Det er i den grad udansk at arbejdsløse borgere på grund af enkrise, de ikke selv har skabt, skal gå fra hus og hjem.

Deres eneste ”forbrydelse” er, at de er ramt af arbejdsløshed!

Den højt værdsatte, danske ”Flexicurity‐model”, er alene udviklet og understøtet gennem et finmasket net af social sikkerhed og adgang til opkvalificering. Og den del er i stort udstrækning afskaffet under års reform‐amok! Det øger presset på løn‐ og arbejdsforhold. Det er både af de arbejdsløse, som helt naturligt vil gøre alt for at få et arbejde;

Og af de beskæftigede, som lige så naturligt er bange for at miste deres arbejde.

Når politikere hylder konkurrencestaten fremfor velfærdsstaten, så mister vi også fleksibiliteten.

Om i løser problemet i Finansloven eller udenfor er for os underordnet. Det skal bare løses!

Vi anbefaler at flest mulige – hurtigst muligt tilslutter sig.

Bjarne Sørensen, formand Metal Horsens
Brian Pedersen, formand Metal Sæby
Hanne Magrethe Petersen, formand FOA Horsens
Hans A. Sørensen, formand 3F Horsens og omegn
Henning J. Overgaard, formand 3F Esbjerg Transport
Henning Vestbjerg Pedersen, formand 3F Midtjylland
John M. Schmidt, formand 3F Esbjerg
John Rasmussen, formand Metal Vejle/Grinsted
Jytte Søgaard, formand LO Vestjylland
Mads Kofoed, Afdelingsformand Metal Nordvestsjælland
Mikkel Hammer Nonboe, forbundssekretær PROSA/ØST
Niels Henriksen, formand 3F Guldborgsund
Søren Sørensen, formand 3F Sømændene
Torben Jakobsen, formand LO Djursland
Tue Tortzen, formand 3F Frederiksborg
Tove Birk Kjeldsen, formand TL Østjylland