Børn skal ikke tvinges til samvær med en voldelig forælder

Danner igangsætter denne underskriftsindsamling for at få politikernes øjne op for alle de børn, som Statsforvaltningen med Forældreansvarsloven i hånden sender hjem til forældre med voldelig adfærd. Det skal ingen børn tvinges til. Så kære politikere: Grib ind! Og ændr Forældreansvarsloven og praksis i Statsforvaltningen, så vi sætter børnenes trivsel og tryghed før forældres ret til deres barn.

Baggrund:

Forældreansvarsloven trådte i kraft i 2007 og eksisterer nu i en revideret udgave fra 2012. Det står imidlertid klart, at selv med den seneste lovændring formår Forældreansvarsloven stadig ikke at sikre barnets tarv.

Med denne underskriftindsamling vil Danner gå forrest i en kampagne for at ændre Forældreansvarsloven, så loven reelt tager udgangspunkt i barnets tarv – i formulering såvel som i praksis.

Fokus på barnets tarv:

Det grundlæggende princip i Forældreansvarsloven er, at et barn har ret til to forældre, som skal tage fælles ansvar for barnet. Også selvom de ikke lever sammen.

Loven tager dermed udgangspunkt i, at samvær med begge forældre er til barnets bedste. I Danner mener vi, at det som udgangspunkt er fornuftigt. Men der er særlige forhold i sårbare familier med vold eller misbrug, hvor det har store konsekvenser for et barn at blive tvunget til samvær med den ene forælder.

I Danner oplever vi desværre ofte, at selvom der foreligger beviser på, at der er foregået vold i familien, har dette ikke afgørende betydning for Statsforvaltningens afgørelse i sager om samvær. Men vold i familien, også når den ikke længere står på, er traumatiserende for børn, og barnets tarv ofres, når et barn overlades til samvær med en forælder med voldelig adfærd.

Kampagnen:

Danners underskriftindsamling løber fra mandag d. 12. maj 2014 og afsluttes i forbindelse med Danners deltagelse til Folkemødet 2014 på Bornholm (12.-15. juni). På Folkemødet vil underskrifterne blive overrakt til vores minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold.

Læs mere om Danner og Forældreansvarsloven på danner.dk og følg os på Facebook

Disclaimer: Underskriveres navne og e-mailadresser vil udelukkende blive brugt i forbindelse med underskriftindsamlingen og bliver ikke gemt i Danners system til fx rekrutteringsformål.