STOP lukning af Børne- og Ungdomspsykiatrien i Hillerød

Underskriftsindsamling:

STOP lukningen af

Børne‐ og Ungdomspsykiatrien

i Hillerød

Nej til sengelukninger og forringelser i psykiatrien. Vi er imod planerne om, at man vil lukke døgnafsnittet af Børne‐ og Ungdomspsykiatrien i Hillerød og flytte sengene til Glostrup. Mange børn og familier vil blive berørt, når de fremover vil få en urimelig lang transport.

Regionsrådet har planer om at spare 43 mio. kr. på psykiatrien i Region Hovedstaden. Vi protesterer mod besparelsesforslagene – psykiatrien har brug for et generelt økonomisk løft – ikke nye nedskæringer.

Vi protesterer derfor også imod planerne om at lukke voksenpsykiatrien i Frederikssund og flytte den til Hillerød, lukning af akutmodtagelserne i Hvidovre og Frederiksberg og ophør af aftenåbning i fire distriktspsykiatriske centre.

Psykiatrien skal udvikles og løftes – det er det, som politikerne har stillet befolkningen i udsigt.

SKRIV UNDER!

- OG DEL MEGET GERNE DENNE UNDERSKIRFTSINDSAMLING MED VENNER OG BEKENDTE!

Støttegruppen for Børne- og Ungdomspsykiatrien i Hillerød
v/ Anne Ahlmann-Olsen
tlf 29 71 55 77
e-mail: stoplukning@gmail.com

Følg os på Facebook - Støttegruppen for Børne og Ungdomspsykiatrien i Hillerød 


v/ Anne Ahlmann-Olsen    Kontakt forfatteren af dette andragende