B E V A R BADEANSTALTEN I I SILKEBORG .. DAMPENS VENNER

STOP PLANER OM LUKNING AF EN AF SILKEBORGS SKØNNE PERLER.... B A D E A N S T A L T E N I HOSTRUPSGADE. i vore sparetider har den ofte været i politikernes søgelys ... Eller måske rettere embedsmændenenes, når de får deres kvartalsvise oplæg: " find lige en million eller mere " vi kan spare!!! Igen og igen har de kastet sig over den gamle og fine badeanstalt, som i parentes nævnt måske giver et MINDRE underskud og måske slet ikke, såfremt man tager kommunens vådområder under et tag!
Det vi med sikkerhed ved om badet er.. Det har overlevet siden opstart i 1920, og det er bevaret i en af SILKEBORGS FÅ skønne bygninger i en fantastisk original og bevaringsværdig stand.
Hver dag kan man se forskellige typer af byens eksistenser søge dertil for lease for krop og sjæl.
Silkeborg promoverer sig på offentlige websites og anden reklame som en kurby. Men det er faktisk IKKE en kurby uden BADEANSTALTEN, hvor man stadigvæk kan få "karbade" af forskellig art.
Der findes et usædvanligt dedikeret personale, som kan gå den tunge vej mod arbejdsløshed, som er DYRT, hvis planerne om lukning effektueres.
Vi skal blot tilbage til SILKEBORGS store underskudsår i 2010, da en af byens rådmænd holdt tale for badets 90 års dag og skamroste institutionen.
Vi skal blot tilbage til februar 2014, da man i en artikel i Midtjyllands avis kunne juble og glæde sig over, at badet nu var fredet.

Kære venner... Sæt JERES UNDERSKRIFT SOM P R O T E S T MOD DENNE FULDSTÆNDIG URIMELIGE TANKE AT VILLE LUKKE ET AF DE BÅDE ÆLDSTE OG SMUKKESTE KULTURSTEDER MED S J Æ L SOM FINDES I K U R B Y. SILKEBORG.

FORENINGEN " BADEANSTALTENS VENNER"/ Klaus Jensen. Se evt. Www.dampen.dk


BADEANSTALTENS venner, Silkeborg, Klaus Jensen    Kontakt forfatteren af dette andragende