Stop skifergas i Frederikshavn Kommune

Stop skifergas-eksperimentet

Ambitionerne ville ingen ende tage, da projekt Energibyen Frederikshavn blev søsat. Vi her i byen skulle være totalt uafhængige af fossile brændstoffer ved udgangen af 2015, ja, og hele kommunen skulle være med på længere sigt; Kul, olie og gas skulle ud til højre, og ind fra venstre skulle sol, vind og vand - i form af enorme solcelleanlæg, kæmpevindmøller og bølger -, komme og gøre hele kommunen grøn og 100 % miljøvenlig.

Efterfølgende er økonomien blevet markant forværret, og man har måttet neddrosle forventningerne – fair nok, vi må forholde os til realiteterne. På kort sigt er det en god beslutning, men nu tegner der sig et billede af, at det nyvalgte byråd formentlig vælger at udskyde det projekt for evigt til fordel for et andet, og overhovedet ikke-miljøvenligt projekt; skifergas.

Det er torskedumt, hvis byrådet vælger at acceptere de planlagte prøveboringer ved Dybvad – af flere grunde:

For det første: Der er ingen eller meget få arbejdspladser at komme efter – det franske firma Total, som skal stå for skifergas-eksperimentet, har selv været ude at sige, at de selv kommer med arbejdskraften.

For det andet: Vi har noget af verdens reneste drikkevand i kommunen. Det gambler man med, hvis man vælger at pumpe undergrunden fuld af kemikalier, som ikke engang den danske stat skal kontrollere først; vi ved altså med andre ord ikke, hvad der kommer i vores undergrund.

For det tredje: Den grønne omstilling parkeres fuldstændig, hvis man får succes med at finde skifergas. Det bliver en sovepude, det vil gå ud over miljøet og i sidste ende os alle sammen – dig og mig. De projekter, der allerede er søsat, såsom solcelle- og biogasanlæg, som er grøn, CO2 neutral energi, vil være spildte.

For det fjerde: Ifølge et skriftligt svar til en borger i forbindelse med byrådsmødet 25. maj 2011, svarer daværende borgmester Lars Møller (V), at man i forbindelse med budgetforlig 2010 regner med en udgift på 2.534.000 kroner til og med 2012 – årligt! Det er altså minimum 7,6 millioner, man allerede har brugt på projektet, såfremt tallene har holdt, naturligvis.

For det femte: Skifergasudvinding er endda ulovligt i Frankrig, Skotland, Bulgarien og endda i Sydafrika – hvorfor mon?

Vi må spørge os selv:

Vil vi virkelig gamble endnu mere med miljøet, end vi har gjort, nu hvor vi ved, hvor skadeligt fossile brændstoffer er?

Vil vi virkelig gamble med vores rene drikkevand?

Vil vi på længere sigt risikere, at havnebyer som Skagen, Sæby og Frederikshavn oversvømmes som følge af stigende vandstande.

Skifergas-eksperimentet gør mere skade end gavn uanset resultatet.